Reorganisatie bij aandelenfondsen NN IP: 15 beleggingsfondsen 'Under Review'

NN Investment Partners (voorheen ING Investment Management) grijpt sterk in bij een flink aantal sector- en regiofondsen. Reden voor de analisten van Morningstar om de fondsen 'Under Review' te zetten en opnieuw te beoordelen. Het actievere beheer is een stap in de goede richting.

Jeffrey Schumacher, CFA 24 april, 2015 | 0:50
Facebook Twitter LinkedIn

De 15 beleggingsfondsen die NN IP op de schop neemt zijn de regiofondsen en de sectorfondsen die deel uitmaken van respectievelijk de Core Equity Boutique en de Specialties Boutique (zie tabel). De rendementen van deze beleggingsfondsen blijven achter bij de doelstellingen en de wens voor actiever beheer gaven aanleiding voor een reorganisatie, lichtten Jeroen Bos en Jeff Meys donderdag de reorganisatie toe aan de analisten van Morningstar. Veranderingen vinden plaats bij de beheerteams en het beleggingproces van de beleggingsfondsen. 

Vanwege deze materiële veranderingen plaatst Morningstar de 15 beleggingsfondsen die direct geraakt worden door de maatregelen 'Under Review', waarbij een nieuwe beoordeling volgt als de veranderingen volledig zijn geïmplementeerd.

(Klik op tabel voor juiste formaat)

Gewijzigd beleggingsproces

Het 25-koppige analistenteam en het kwantitatieve onderzoeksteam van NN IP krijgen een sterke invloed in het beheer van de genoemde beleggingsfondsen. Dit betekent tegelijkertijd dat de invloed van de beheerder afneemt. Zowel het analistenteam als het kwantitatieve team hebben volgens NN IP aangetoond dat zij in staat zijn om alpha te genereren, maar die alpha kwam volgens het fondshuis onvoldoende tot uiting in de portefeuilles van de beleggingsfondsen. Om de toegevoegde waarde van deze teams beter de laten doorkomen in de betreffende beleggingsfondsen, krijgen ze daarom een prominente rol in het beleggingsproces.

De ideeëngeneratie moet een de ene kant komen vanuit het analistenteam dat ongeveer 1.200 bedrijven volgt en op basis van fundamentele bottom-up analyse koersdoelen en recommandaties afgeeft. Aan de andere kant maakt een kwantitatief multi-factormodel zijn entree, waarmee aandelen worden getoetsr op 78 factoren die onderverdeeld kunnen worden in vier hoofdgroepen: value, momentum, quality en profitability & growth. Het kwantitatieve proces moet er tevens voor zorgen dat er geen ongewenste stijlblootstellingen in de portefeuille aanwezig zijn.

De genoemde fondsen van NN IP hadden vaak een sterkere hang naar waarde-aandelen, wat er voor zorgde dat de fondsen achter bleven in markten waarin momentum de aanjager voor rendement was. Door de kwantitatieve analyse vooraan in het beleggingsproces te incorporeren moeten de portefeuilles meer in balans komen en moeten deze ongewenste stijlafwijkingen kunnen worden voorkomen. Terwijl het makkelijker moet worden om gewenste stijlblootstellingen te creëren. De aandelen in het universum krijgen scores voor zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse, waarna deze gecombineerd worden en het hele universum gerangschikt wordt op de gecombineerde eindscores. Een optimalisatieproces moet er vervolgens voor zorgen dat de ideale portefeuille wordt gecreëerd.

Door dit nieuwe beleggingsproces verandert de rol van de beheerder, omdat deze in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt. De beheerder wordt in belangrijke mate afhankelijk van de ideeën van de analisten en de signalen vanuit het kwantitatieve model. Zijn taak is het om de portefeuille op basis van deze input te construeren, waarbij het optimalisatieproces een belangrijk hulpmiddel is. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het monitoren van de posities en (factor)blootstellingen en het risicomanagement. De beheerder blijft eindverantwoordelijk voor het product.

Active share
Een andere aanpassing is dat de portefeuilles geconcentreerder gaan worden en hierdoor per saldo actiever zullen gaan beleggen. De active share van de beleggingsfondsen zal naar verwachting (duidelijk) omhoog gaan. Dit is volgens Morningstar een stap in de juiste richting. Hoewel de fondsen pretendeerden zich te focussen op actief beheer waarbij een hoge active share centraal stond, bleek dit in de praktijk beperkt te worden toegepast, wat Morningstar sceptisch maakte.

Zo oordeelde Morningstar bijvoorbeeld over NN Europe in januari van dit jaar: "Ondanks de ambitie om een hoge active share te genereren bedraagt deze per december 2014 60 procent, wat niet hoog is in vergelijking met categoriegenoten."

Voor NN Euro Equities gold hetzelfde, zoals blijkt uit het analistenrapport: "Hoewel wij de ervaring van beheerder Jan Luschen als een pré zien, vinden wij het wel teleurstellend dat de portefeuille, die zich richt op actieve aandelenselectie, niet met meer overtuiging beheerd wordt. De portefeuille kent weinig sectorafwijkingen, wat resulteert in een lage tracking error versus de benchmark. De active share, die voorkomt uit de actieve aandelenselecties, schommelt rond 50%, wat aan de lage kant is vergeleken met categoriegenoten. Dit maakt het voor Luschen moeilijker om de benchmark na kosten te verslaan."

Dat de fondsen nu actiever beheerd gaan worden is dan ook een stap in de goede richting. Dit is immers waarom een belegger hogere kosten betaalt dan voor een indexproduct. Of hiermee de resultaten gaan verbeteren moet de toekomst uitwijzen, daarvoor dienen de grotere afwijkingen van de benchmark ingevuld te worden met goede aandelenselecties.

Stoelendans
De reorganisatie blijft niet beperkt tot aanpassingen in het beleggingsproces. Ook bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fondsen staat een hoop te veranderen. De regiofondsen en de sectorfondsen worden ondergebracht in het Optimised Portfolio Strategy Team. Dit team wordt geleid door Jeroen Bos, het voormalige hoofd aandelenresearch van NN IP. Jeff Meys, Pieter Schop en Paul Vrouwes worden de beheerders van alle regio- en sectorfondsen. Dit betekent dat NN IP minder beheerders heeft voor de beleggingsfondsen, wat mogelijk wordt gemaakt doordat het analisten team en het kwantitatieve team meer invloed krijgen en de rol van beheerder wordt gemarginaliseerd. 

Jeroen Bos
Wordt Head of Equity Specialties en stuurt de drie beheerders aan. Bos gaf hiervoor leiding aan het analistenteam van NN IP, waarvoor het fondshuis een vervanger zal aanstellen.Jeff Meys
Wordt Head of Optimised Portfolio Strategies en is verantwoordelijk voor het beheer van NN Global Fund, NN Europe Fund, NN Luxury Consumer Goods Fund en NN Daily Consumer Goods Fund. De laatste twee fondsen had Meys al onder beheer. NN Global wordt overgenomen van Pieter Schop en Bert Veldman. Schop gaat andere fondsen binnen het Optimised Portfolio Strategy team leiden, terwijl Veldman verhuist naar het analistenteam. NN Europe wordt overgenomen van Rob Radelaar.
Pieter Schop
Wordt verantwoordelijk voor NN Euro Equity, NN Energy Fund, NN Information Technology Fund en NN Materials. Schop was hiervoor verantwoordelijk voor NN Global. NN Euro Equities neemt Schop over van Jan Luschen. NN Energy en NN Materials worden overgenomen van Frederic Vanparijs, die NN IP heeft verlaten. NN Information Technology wordt overgenomen van Jeroen Brandt, die overstapt naar het team van NN Duurzaam Aandelen Fonds.Paul Vrouwes
Wordt verantwoordelijk voor NN Financials Fund, NN Health Care Fund, NN Industrials Fund, NN Telecom Fund en NN Utilities Fund. Voorheen was Vrouwes al verantwoordelijk voor de eerste twee fondsen. NN Telecom en NN Industrials neemt hij over van Jeroen Brandt, NN Utilities van Frederic Vanparijs.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings