Paniek om pensioenkorting

Het wordt steeds vaker hardop gezegd: ons huidige pensioenstelsel is totaal onhoudbaar geworden en kortingen zijn inmiddels onafwendbaar. Door de recent gepubliceerde dekkingsgraden en de verdere rentedaling die de ECB aankondigde, is grote paniek ontstaan over de hoogte van onze pensioenen. Begrijpelijk en ook niet geheel onterecht, maar de paniek is wat overdreven.

Greetje Remmerde 30 maart, 2016 | 12:01
Facebook Twitter LinkedIn

Financieel Toetsingskader
In het Financieel Toetsingskader zijn de financiële eisen opgenomen die voor pensioenfondsen gelden. Met als doel om pensioenfondsen in staat te stellen hun financiële risico’s te beheersen. Zo worden er eisen gesteld aan het minimale eigen vermogen en aan de manier waarop een pensioenfonds voorzieningen moet treffen.

Voor het waarderen van toekomstige verplichtingen gebruikt het pensioenfonds een bepaalde rekenrente, de zogeheten Ultimate Forward Rate. En nu is die rekenrente in de praktijk al geruime tijd hoger dan de marktrente. Je voelt wel aan dat de schoen op een gegeven ogenblik zal gaan wringen.

Korting
Het is logisch dat er gekort moet worden als de verplichtingen de reserves zullen gaan overtreffen. Maar ook daar zijn weer allerlei regels voor. Een fonds moet korten als ten eerste de dekkingsgraad gedurende zes opeenvolgende jaareinden onder de 105% ligt én als bij het laatste jaareinde ook de actuele dekkingsgraad onder dat niveau ligt, en ten tweede als een fonds in tien jaar tijd niet boven de vereiste dekkingsgraad van circa 120% uitkomt.

Volgens de eerste regel is een korting op zijn vroegst pas in 2020 aan de orde. Als er op korte termijn gekort zal worden, dan is dat omdat het fonds in zijn herstelplan niet kan aantonen dat de dekkingsgraad binnen die tien jaar op het gewenst niveau zal uitkomen.

Er wordt dus niet zomaar gekort. In het Financieele Dagblad zei Corien Wortmann-Kool, voorzitter van pensioenfonds ABP: 'Ik krijg af en toe de indruk dat deelnemers denken dat er een grote pensioenafslag aankomt. Zelfs als we aan het eind van het jaar op 80% staan met onze dekkingsgraad, dan betekent dat bij een pensioen van 700 euro per maand een korting van 7 euro.'

Pensioenhervormingen
Dat ons huidige pensioenstelsel niet meer voldoet is al langer duidelijk. Daarom is de staatssecretaris al geruime tijd bezig met plannen voor hervormingen die moeten leiden tot de broodnodige modernisering van ons pensioenstelsel. Of dit überhaupt lukt en hoe het er dan uit komt te zien weten we nog niet, want de eerste resultaten worden pas over vier jaar verwacht.

Conclusie
Alle paniek ten spijt, is een pensioenkorting niet het grootste pensioenrisico dat we lopen. Zorgelijker is de versobering van regelingen die al jaren aan de gang is en ook nog wel even aanhoudt. Hoe de komende pensioenhervormingen uit zullen pakken, is op dit moment onzeker. Maar het is heel aannemelijk dat de toekomstige pensioenen minder riant zullen zijn dan we in het verleden gewend waren. Er zullen meer verantwoordelijkheden en risico’s bij het individu komen te liggen.

Als je je zorgen maakt om je pensioen, kijk dan eens wat je zelf kunt doen. Hoe eerder je daarmee begint, hoe beter het is. Paniek levert niks op. Plannen is beter! En mocht je daar geen zin in hebben, hoop dan op een snel herstel van de financiële markten.

Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Eerdere columns van Greetje Remmerde:

- De gevaren van nabestaandenpensioen op risicobasis

- 7 Redenen om niets aan je pensioen te doen

- Vroeger was alles beter. Behalve voor de tontine

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten