Nieuwe Morningstar Categorie voor small- en midcaps in opkomende markten

Morningstar heeft onlangs een nieuwe fondscategorie geïntroduceerd: small- en midcaps in opkomende markten. Deze categorie bestaat uit aandelen waar beleggers tot dusver nauwelijks naar omkeken, maar die tegenwoordig snel groeiende is. Alle reden dus om de actieve aandelenfondsen en ETF’s in dit segment nader te bekijken.

Ali Masarwah 06 juni, 2016 | 9:15
Facebook Twitter LinkedIn

Ondanks de zware tijden die de effectenbeurzen in opkomende markten in de afgelopen jaren doorstaan hebben, zijn hun financiële markten volwassener geworden, en ze zullen in de toekomst verder aan diepgang winnen. Een indicatie daarvoor is het toenemend aantal mid- en smallcapfondsen dat in Europa op de markt komt, ondanks de magere prestaties en de uitstroom van geld sinds 2014. Om tegemoet te komen aan die ontwikkeling, heeft Morningstar een nieuwe fondscategorie in het leven geroepen: Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity.

In dit artikel bekijken we de karakteristieken, risico en rendement van deze nieuwe categorie die 34 open-end fondsen en 3 ETF’s omvat. De oudste fondsen dateren al van het jaar 2000, maar het aantal nieuwe producten is de laatste paar jaar snel gestegen. Sinds 2011 zijn er voor de Europese belegger 20 fondsen bijgekomen in het segment small- en midcaps opkomende markten.

Het gezamenlijke beheerd vermogen van de 37 fondsen in deze categorie omvatte per eind april dit jaar 5,3 miljard euro. Daarmee behoort het tot de kleinere categorieën, zeker in vergelijking met de categorie Emerging Markets Large-Cap Equity die 161,5 miljard euro omvat en daardoor de op twee na grootste Europese Morningstar Categorie is.

Hoewel de vraag vanuit beleggers naar aandelenfondsen die zich richten op opkomende markten sinds 2014 magertjes is geweest, is de trend recentelijk gekeerd en is er weer sprake van instroom. Dat geldt niet alleen voor de large caps, maar ook voor de kleinere aandelen. Onderstaande grafiek laat zien dat small-cap fondsen in april al voor de derde maand op rij instroom noteerden:

Flows GEM SC

(klik op grafiek voor vergroting)

De benchmarks
Bekijken we het segment met een top-down blik, dan zien we dat 28 van de 37 fondsen informatie geven over de benchmark die ze volgen. Er zijn 13 fondsen die de MSCI Emerging Markets Small Cap Index als benchmark nemen, 5 volgen de Large-Cap-Index MSCI Emerging Markets en 2 stellen de MSCI Emerging Markets Mid Cap Index als hun benchmark. Omdat de beleggingsfondsen in de categorie een gemengd beeld laten zien, heeft Morningstar besloten om de MSCI Emerging Markets Small/Mid Cap Index als de benchmark voor de categorie aan te wijzen. Onderstaande tabel toont de rechtvaardiging daarvan:

EM small midcaps tabel 2 style

(klik op tabel voor vergroting)

Uit de tabel blijkt dat de nieuwe Morningstar Categorie Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity voor 38,5% in midcaps belegt, voor 25,8% in smallcaps en voor een klein deel van 4,2% in largecaps. Deze rangschikking vloeit voort uit de portefeuille-informatie die voor 33 van de 37 fondsen uit de categorie beschikbaar was.

Regio’s
Kijken we naar de regio’s waar de fondsen in beleggen, dan merken we eerst op dat we voor de regio-definitie gebruikmaken van de MSCI Emerging Markets methodologie per eind april. In de MSCI-benchmarks die de fondsen gebruiken, is China veruit het grootste land. Maar in de Morningstar Categorie is China veel minder sterk vertegenwoordigd: 13,7% (zie tabel). Enkele van de 37 fondsen uit de categorie zijn bovengemiddeld op China gericht. Bijvoorbeeld het Finse fonds eQ Emerging Dividend 1 K zit voor 37,3% in China, gevolgd door het Pioneer Emerging Markets Equity fonds dat er 26,6% in doet. Daartegenover staan weer fondsen die nauwelijks in China beleggen, zoals het Aberdeen Global Emerging Markets Small Companies fonds dat minder dan 1% in China belegt.

Aangaande de regionale indeling moet nog opgemerkt worden dat de MSCI definitie ook Zuid-Korea en Taiwan als opkomende markten telt, maar niet alle 37 fondsen doen dat ook. Daarom is het gewicht van beide landen op categorieniveau tamelijk laag met respectievelijk 8,5% en 8,9%. De zwaarste weging in Zuid-Korea vinden we bij GAM Star North of South Emerging Equity met 18,8%. Het sterkst vertegenwoordigd in Taiwan is WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend met ruim 26%.

India en Indonesië zijn duidelijk overwogen regio’s. Templeton Emerging Markets Smaller Companies en Robeco Emerging Markets Smaller Companies zitten beide voor bijna 20% in India en dat is zowat het dubbele van het categoriegemiddelde.

EM small midcaps tabel 3 landen

(klik op tabel voor vergroting)

Sectoren
Bij de sectoren is er een duidelijk onderscheid tussen over- en onderwogen sectoren. Aan kop gaat de sector Financials met 19,7% en dat is nagenoeg gelijk aan de categoriebenchmark. De fondsen Dimensional Emerging Markets Targeted Value en Pioneer Emerging Markets Equity zijn hierin de grootste met 26%. Bij de largecaps is het gewicht overigens nog veel groter, want daar vertegenwoordigt de financiële sector in de categoriebenchmark een gewicht van 27%.

Na Financials volgt bij de mid- en smallcap categorie de sector Consumer Discretionary volgt op korte afstand met 18,8%. Consumer Staples is met 10% wat kleiner, maar wel overwogen in vergelijking met de categoriebenchmark. In Consumer Staples zijn Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap en Aberdeen Global Emerging Markets Small Companies de grootste met ruim 20%. Onderwogen sectoren zijn met name Industrie en Healthcare.

EM small midcaps tabel 4 sectoren

(klik op tabel voor vergroting)

Rendementen
Als we naar het rendement kijken, dan zien we dat de categorie en de drie benchmark-indices allemaal de hoofdbenchmark MSCI Emerging Markets verslaan over de afgelopen drie jaar. En dan was niet alleen het rendement hoger, maar ook waren de drawdown en de standaarddeviatie lager dan bij de MSCI Emerging Markets. Dat kan te danken zijn aan de onderweging in China en in de financiële sector die bij actieve beleggingsfondsen het geval was. Dat komt ook tot uitdrukking in het feit dat twee van de drie ETF’s in de categorie een Morningstar Rating van 2 of 3 sterren laten zien.

Echter, door de nog maar korte historie van de meeste fondsen in de categorie moet dit alles ook niet over-geïnterpreteerd worden. Over het algemeen laten op langere termijn small en mid cap fondsen hogere drawdowns en hogere volatiliteit zien dan largecaps. Dit is ook te zien aan de rendementen tijdens de financiële crisis in 2008.

EM small midcaps tabel 1 indices

(klik op tabel voor vergroting)

Actief outperformt
Ook een belangrijk inzicht is dat actief beheerde fondsen het over de driejaarsperiode veel beter doen dan de benchmarks. Aangepast voor ETF’s bedroeg het rendement gemiddeld per jaar 2,3% vergeleken met 1,07% voor de categorie-index (zonder aanpassing voor ETF’s zou het 2,24% zijn. De drawdown lag iets onder het indexniveau en de volatiliteit van de actieve fondsen was iets hoger dan de index.

Wij zien twee verklaringen voor de outperformance van actieve fondsen. De eerste is dat smallcaps smallcaps veronachtzaamd zijn door buitenlandse beleggers en analisten. Small caps zijn minder vaak in handen van buitenlandse beleggers en er worden minder kleine bedrijven gevolgd door analisten.

De tweede verklaring moeten we zoeken in lagere omzetten. Volgens Franklin Templeton zijn er tussen 2012 en 2015 tussen de 200 en 400 nieuwe aandelen opgenomen in de MSCI Emerging Markets Small Cap Index. In diezelfde periode verdwenen er 250 tot 300. Morningstar becijfert dat de omzetratio van actieve fondsen in 2014 uitkwam op 72%. Ter vergelijking: de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF had een omzet van 94%.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings