Passieve fondsen trekken meeste geld aan in 2016

De fondsstromen over 2016 laten zien dat passief terrein wint ten opzichte van actief fondsbeleggen. Maar het is niet zo dat passief definitief aan de leiding gaat. Actieve fondsen zijn volatieler en kunnen dus weer terugkomen.

Robert van den Oever 30 januari, 2017 | 17:15
Facebook Twitter LinkedIn

De volatiele marktsituatie in 2016 veroorzaakte stevige uitstroom uit actieve aandelenfondsen, zo blijkt uit de data van Morningstar over de fondsstromen over 2016. Eerder gaven we al het overzicht van de fondsstromen in de diverse categorieën en bij de fondshuizen:

 

In dit artikel gaan we iets dieper in op de vergelijking tussen actief en passief. Want die sterke uitstroom uit actieve beleggingsfondsen lijkt te indiceren dat actief het pleit verliest van passief als het gaat om de omvang van de fondsstromen. Want met een instroom van 77,7 miljard euro in passieve fondsen versloegen die ruimschoots de actieve fondsen die 45 miljard euro binnenhaalden. In deze vergelijking zijn ETF's overigens meegenomen.

Hierdoor steeg het marktaandeel van passieve fondsen naar 15,1% ten opzichte van 13,8% per eind 2015.

Bekijken we specifiek aandelenfondsen, dan zien we dat binnen die categorie de passieve fondsen het marktaandeel zagen stijgen naar 24,9%. Het leeuendeel van deze passieve stroom kwam voor rekening van ETF's.

Geen waterscheiding
Toch betekenen die cijfers geen waterscheiding tussen actief en passief. Wel is het duidelijk dat passief een gestage trend van groei kent, jaar na jaar. Maar dat betekent niet dat actief definitief verslagen is. Actieve fondsen laten volatielere stromen zien. In 2016 bleven ze qua instroom achter bij passieve fondsen, maar er zijn volgens de onderzoekers jaren denkbaar met gunstigere marktcondities voor actieve fondsen waarin zij meer geld weten aan te trekken dan passieve fondsen, al was het maar omdat in Europa het beheerd vermogen van actieve fondsen een stuk groter is dan dat van passieve fondsen.

Die verschillen zijn te illusteren met cijfers uit het verleden. De instroom in passieve fondsen bereikte in 2015 een record met 99 miljard euro. Het record van actieve fondsen stamt uit 2014 en bedroeg maar liefst 370 miljard euro.

Bekijk in onderstaande grafiek de verdeling tussen passieve (Index, dus indexfondsen plus ETF's) en actieve (NonIndex) fondsen. De grafiek maakt duidelijk dat het marktaandeel van passief geleidelijk oploopt:

Fund Flows 2016 Active Versus Passive

(klik op grafiek voor vergroting)

Lees meer:

Fondsstromen in 2016 zijn een ware rollercoaster

- Opvallende ommekeer bij ETF-stromen in vierde kwartaal 2016

- Fondsstromen november: Trump-euforie raakt Europese fondsbelegger niet

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten