Europese staatsobligaties: een bijzonder divers mandje

Obligatiebeleggers in Europees staatspapier moeten zich goed bewust zijn van de verschillen in gewicht tussen de landen in het Europese mandje. Ook de verschillen in beschikbaarheid van looptijden is iets om op te letten, stelt Dan Kemp, CIO van Morningstar Investment Management.

Robert van den Oever 29 maart, 2017 | 9:10
Facebook Twitter LinkedIn

De parlementsverkiezingen in Nederland zijn achter de rug, maar voor de rest van het jaar zitten er nog genoeg andere politieke mijlpalen in de pijplijn die de financiële markten flink op hun kop zouden kunnen zetten. In mei zijn de Franse presidentsverkiezingen en eind september volgen de Duitse verkiezingen voor het parlement, de Bundestag. Daar tussendoor zijn er tal van Europese staatobligaties die hun afloopdatum bereiken.

We willen niet voorspellen wat de uitkomst van deze verkiezingen zal zijn, zegt Dan Kemp, chief investment officer van Morningstar Investment Management, maar we willen contraire beleggers bewust maken van de blootstellingen die ze hebben met de posities in hun portefeuilles.

Voor de Europese obligatiemarkt zijn de genoemde gebeurtenissen van cruciaal belang en daarom moeten we een brede waaier aan mogelijke scenario’s in ogenschouw nemen, met de langetermijnbelegger in gedachten, aldus Kemp.

Risicobewustzijn
Obligatiebeleggers zijn risico-avers, en daarom is het bewustzijn van de risico’s die voor dit jaar op de loer liggen, in het bijzonder belangrijk. Daarom willen we weten wat er allemaal beschikbaar is in de Europese markt, en tegen welk risico, voordat we een actieve keuze maken tussen een Europese obligatie of een wereldwijde. De onderstaande tabel laat zien welk deel de diverse landen van de totale obligatiemarkt voor hun rekening nemen, en hoe die delen uiteenvallen naar looptijd.

European bond market make up GIS March 2017

(klik op tabel voor vergroting)

Uit de tabel wordt duidelijk dat Frankrijk en Italië goed zijn voor bijna de helft van het Europese staatsobligatie-universum, terwijl Duitsland slechts 18% van de markt uitmaakt. Dat is belangrijk te weten, want bijvoorbeeld een belegger die blootstelling wil aan AAA-obligaties van Duitsland, Luxemburg of Nederland, krijgt die dus niet als hij in de index belegt.

Naast de lagere kwaliteitsrating speelt ook nog mee dat de politieke situatie in Frankrijk en Italië dusdanig is dat beleggers een grotere risicomarge moeten inbouwen. Die marge is nodig om er zeker van te zijn dat een tegenvallende uitkomst in die landen niet leidt tot een aanzienlijke verlaging van de fair value die Morningstar berekent.

Looptijden
De looptijd van Europees staatspapier is eveneens van belang, vanwege de onzekerheid over een eventueel uiteenvallen van de Europese Unie op de lange termijn. Het overkoepelende gemiddelde van de looptijd bedraagt 7,5 jaar, maar slechts een klein deel (13%) kent een looptijd van meer dan 10 jaar.

Dat betekent dat er een groot cluster (40%) leningen zich beweegt in een tijdshorizon van 5 tot 10 jaar. Dat is veel meer dan bij de meeste wereldwijde obligatiecategorieën. Zowel in absoluite zin als relatief ten opzichte van categoriegenoten is dit van belang, omdat het effect heeft op de gevoeligheid ten aanzien van Europese volatiliteit.

Wereldwijde verdeling
Om het verschil tussen de Europese en de wereldwijde situatie te laten zien, maken we voor wereldwijde obligaties dezelfde verdeling als in de grafiek hierboven. Daaruit blijkt dat de Verenigde Staten behoorlijk dominant zijn met 30%. Misschien is dat geen verrassing voor veel obligatiebeleggers, maar wel dat Japan het grootste gewicht heeft met 32%. De onderstaande tabel geeft het volledige wereldwijde beeld weer:

Global bond market GIS March 2017

(klik op tabel voor vergroting)

De verdeling naar looptijd is ook anders dan bij het Europese landschap. De groep met een looptijd van meer dan 10 jaar is veel groter: 37% vergeleken met de bovengenoemde 13% voor Europa. Het gemiddelde komt uit op 7,8 jaar. Dat is niet veel anders dan de 7,5 jaar gemiddeld in Europa, maar de onderliggende samenstelling is heel anders. Daar moet de belegger zich bewust van zijn, raadt Dan Kemp aan.

Lees meer over obligaties:

- Michael Hasenstab (Templeton): 'Posities in Europa bijna allemaal afgebouwd'

- Passief wint gestaag aan populariteit in obligatielandschap

- Obligaties: een veerkrachtig 2016 na een woelig 2015

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten