Mifid II: wat staat ons te wachten?

De invoering van Mifid II nadert snel. Het is een belangrijke stap voor beleggers en aanbieders van beleggingsproducten: meer transparantie en lagere kosten. Morningstar geeft inzicht in de nieuwe regels en ook in de mogelijkheden van de Morningstar Tools die u kunnen helpen bij het werken met Mifid II.

Robert van den Oever 27 juni, 2017 | 9:40
Facebook Twitter LinkedIn

Het pakket met regelgeving dat per 1 januari 2018 van kracht wordt, heet voluit Markets in Financial Instruments Directive. Het is de nieuwe leidraad voor de financiële sector na een periode die gekenmerkt werd door belangentegenstellingen. De regels van Mifid II zijn bedoeld om beleggers beter te beschermen, meer transparantie te brengen en productstandaardisatie en stabiliteit in de markt te bevorderen.

Morningstar helpt u bij het omgaan met de veranderingen die de nieuwe regels van Mifid II met zich meebrengen met tools en toepassingen in onze datasystemen. Connor Sloman, head of client solutions bij Morningstar, geeft een overzicht van de veranderingen die beleggers, adviseurs, productaanbieders en -distributeurs te wachten staan.

Voor vermogensbeheerders en aanbieders van beleggingsproducten dat ze nog meer op de kosten en op transparantie moeten letten. Het losmaken van de kosten voor research uit het pakket aan dienstverlening moet voorkomen dat vermogensbeheerders research als een gratis extraatje krijgen bij de commissie die ze betalen voor bemiddelings- en investment banking diensten zoals effectenhandel.

In plaats daarvan moeten vermogensbeheerders de kosten voor beleggingsresearch apart betalen via een separate bankrekening, of via hun eigen winst- en verliesrekening. Zodoende worden de kosten voor research goed inzichtelijk en dat dwingt de vermogensbeheerders om waarde toe te kennen aan hun researchbudgetten.

Wie worden zwaarst getroffen?
De middelgrote vermogensbeheerders in Europa, dus de spelers met beperkte middelen maar wel grotere behoefte aan research dan de pure nichespelers, zullen de gevolgen van de verandering die Mifid oplegt gaan voelen. Ze zullen minder dan voorheen in staat zijn om de kosten voor research op te nemen in hun algemene winst- en verliesrekening. Daardoor kan de nieuwe transparantie een disproportioneel effect op hun verdienmodel hebben. Wij verwachten dan ook dat vermogensbeheerders bij het selecteren van hun research toeleveranciers hun keuze weloverwogen meer op waarde zullen baseren, of het nu om interne research teams of om onafhankelijke externe leveranciers gaat.

Veel van zulke vermogensbeheerders ondervinden al de gevolgen van de aanstaande regelegeving, niet in het minst vanwege de aanhoudende druk op de kosten en vanwege de sterke toevloed van belegd vermogen naar passieve fondsen. Mifid II dient als een katalysator waardoor die druk verder zal toenemen.

Wie is de doelgroep?
Mifid II vraagt van vermogensbeheerders ook om de doelgroep te definiëren voor wie hun beleggingsproducten bedoeld zijn en om die informatie te delen met de distributeurs. Morningstar steunt het datagedreven systeem dat ook wordt gepropageerd door Efama, de European Fund and Asset Management Association, en andere belanghebbenden uit de fondsindustrie. Zo'n systeem is onontbeerlijk om informatie te kunnen distribueren, valideren en efficiënt en consistent te kunnen gebruiken binnen de databases van infrastructuur van bedrijven in de hele keten.

Een objectieve aanpak van het vaststellen van een doelgroep, ofwel 'target market assignment', bijvoorbeeld op basis van type beleggingsproduct en portefeuillekenmerken, zal ook belangrijk zijn om er zeker van te zijn dat aanbieders niet benadeeld worden doordat hun producten buiten de selectie van distributeurs of beleggers vallen, als zij een conservatievere aanpak volgen dan hun concurrenten.

Duidelijkheid over kosten
De nieuwe verplichtingen voor transparantie ten aanzien van kosten betekenen een extra opgave voor aanbieders, vooral als het gaat om transactiekosten binnen beleggingsproducten. Er komt echter wel meer duidelijkheid over wat er openbaar gemaakt moet worden voor de vier belangrijkste soorten kosten: eenmalig, terugkerend, transactie-gerelateerd en incidenteel.

De recente verduidelijking door Esma, de European Securities and Markets Authority, dat jaarlijkse kosten pro rata kunnen worden toegepast bij rapportage door distributeurs aan klanten zal ook de informatievoorziening na de verkooptransactie vergemakkelijken.

Verdienmodel en distributie veranderen
Mifid II is natuurlijk veel meer dan alleen maar een oefening in compliance, en aanbieders zijn hun verdienmodellen en distributiestrategieën al aan het veranderen om mee te gaan op de huidige trends. In veel gevallen loopt de fondsindustrie al vóór op de komende regelwijzigingen en de bedrijven die dat het best en het snelst doen zijn de winnaars van vandaag. De invoering van Mifid II komend jaar zal die trend versterken en alle adviseurs en vermogensbeheerders zullen hun businessmodellen moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

Wilt u meer weten over Mifid II en wat de veranderingen voor u betekenen? Lees dan de gids 'Making the Most of Mifid II', een handig naslagwerk waarmee u goed voorbereid bent op de komende veranderingen:

 

Morningstar helpt u met het invoeren van de nieuwe Mifid II regels in uw organisatie. Neem dan een kijkje op onze speciale Mifid II pagina waar u alles kunt vinden over de veranderingen, wat die voor u kunnen betekenen, en hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken:

 

Bekijk ook de video waarin Morningstar's Connor Sloman de veranderingen van Mifid II toelicht:

 

Lees meer:

- Kosten beleggingsfondsen dalen door afschaffen provisie

- Europese ETF-markt op weg naar 1.000 miljard euro aan beheerd vermogen

- Slechte timing kost rendement; de cijfers bewijzen het

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten