Zo kunnen adviseurs zich voorbereiden op wijzgingen Mifid II regels

Voor beleggingsadviseurs gaat er alweer veel veranderen nu er wijzigingen in de Mifid II regelgeving aankomen. Morningstar zet uiteen wat adviseurs kunnen verwachten en hoe ze zich daar op kunnen voorbereiden.

Catherine Elliott 20 juli, 2022 | 8:49
Facebook Twitter LinkedIn

superhero

Mifid II is een ver reikende richtlijn die betrekking heeft op beleggersbescherming, transparantie over kosten, interne en externe controles, marktstructuur en binnenkort ook duurzaamheid.

De regels zijn al een tijdje van kracht en dat betekent dat financiële ondernemingen hun advies- en vermogensbeheeractiviteiten hebben moeten aanpassen om aan te tonen dat zij hun best doen om beleggers te beschermen en maximale transparantie te bieden, zoals wordt verordonneerd in de richtlijn.

Maar door wijzigingen in de regelgeving staan vanaf 2 augustus aanstaande duurzaamheidsoverwegingen centraal. Beleggingsadviseurs moeten bij alle besluitvormingsprocedures rekening houden met duurzaamheidsrisico's en ze moeten bij het verstrekken van financieel advies duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten nagaan als onderdeel van het beoordelingsproces.

Hoewel deze nieuwe aanvullingen meer verplichtingen met zich mee kunnen brengen voor adviseurs en het due diligence-proces, sluiten de veranderingen gelukkig goed aan bij de toenemende vraag van klanten naar duurzaam beleggen. Veel beleggers zijn zich meer bewust geworden van duurzaamheidskwesties en gebruiken hun beslissingsmacht om bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu te steunen.

 

Waar te beginnen? Motivaties en ESG-benaderingen

Klanten zijn doorgaans al bekend met duurzaamheidspraktijken, omdat er een aanzienlijke overlap is met de beslissingen die ze mogelijk al in hun dagelijks leven nemen. Zo hoeft het integreren van duurzaamheid in het beleggingsproces ook niet ingewikkeld te zijn. Een goed startpunt is om te kijken naar de verschillende motivaties en verschillende benaderingen van duurzaam beleggen, zoals uiteengezet in het Morningstar Sustainable Investment Framework.

mifid steps

 

Inmiddels is breed bekend dat duurzaam beleggen in verschillende gradaties kan worden uitgevoerd: door uitsluitingen toe te passen, ESG-risico's te beperken, ESG-kansen te zoeken, 'actief aandeelhouderschap' uit te oefenen, duurzaamheidsthema's op te zoeken en de impact te beoordelen.

Het toepassen van uitsluitingen verwijst bijvoorbeeld naar het uitsluiten van aandelen of sectoren die schade toebrengen aan de samenleving of het milieu. Veelvoorkomende uitsluitingen zijn onder meer tabak, alcohol, gokken, vuurwapens en controversiële wapens zoals clustermunitie.

Het beperken van ESG-risico's gaat om het intensief gebruiken van ESG-informatie, meestal in de vorm van ESG-ratings, om materiële ESG-risico's te beoordelen als onderdeel van de algehele risicobeoordeling.

Veel fondsen beschikken inmiddels over een combinatie van al deze beleggingsstijlen. Belangrijk voor adviseurs om in gedachten te houden is om de beleggingen te selecteren die het beste aansluiten bij de voorkeuren van de klant, en die tevens voldoen aan diens beleggings- en spaardoelen en risicobeperkingen. Dit leidt tot het volgende punt: welke vragen moet u uw klanten stellen om hun duurzaamheidsvoorkeuren beter te kennen?

Om passend advies en beleggingsaanbevelingen te geven, kunnen de volgende vragen – hoewel niet uitputtend – helpen om richting te geven aan de gesprekken met klanten.

Hoe zwaar weegt de E? 
De E in ESG is van 'environmental', ofwel mileu, en verwijst meestal naar klimaatverandering of efficiëntie in het gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Uw klant kan impact maken door sectoren of activiteiten uit te sluiten die de meeste nadelige gevolgen hebben voor de planeet, zoals bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld kolen- en oliewinning of luchtvaart.

Willen ze hun ecologische voetafdruk verkleinen?
Hoewel het mogelijk is om CO2-emissiedata te bekijken en deze  af te zetten tegen relevante benchmarks of andere beleggingen, kunt u ook de Morningstar Carbon Risk Score gebruiken om vast te stellen hoeveel CO2-risico er in een portefeuille schuilgaat.

Dit risico doet zich over het algemeen voor wanneer een bedrijf te afhankelijk is van fossiele brandstoffen, voor bijvoorbeeld transport, activiteiten of toeleveringsketen. Een goed voorbeeld is de kunststofindustrie. Het kan zich ook voordoen wanneer een bedrijf betrokken is bij de winning, verkoop en distributie van fossiele brandstoffen.

Maken ze zich zorgen over ESG-risico's?
Er zijn tal van voorbeelden van hoe slechte milieu- en sociale praktijken risico's bij investeringen kunnen creëren, maar slecht bestuur kan ook negatieve financiële gevolgen hebben.

Slecht bestuur kan leiden tot corruptie, incapabele directies, overbetaalde leidinggevenden, ondergekwalificeerd personeel dat te hoog wordt gepromoveerd en een algemeen gebrek aan diversiteit. Elk van deze problemen kan leiden tot kostbare rechtszaken, sancties van de overheid, boetes of slechte prestaties die tot uitdrukking komen in matige financiéle resultaten.

Het algehele ESG-risico van een klantportefeuille kan worden beoordeeld met behulp van de Morningstar ESG Risk Score, terwijl de beste beleggingen binnen Morningstar Global categorieën kunnen worden geïdentificeerd met behulp van de Morningstar Sustainability Rating.

 

Morningstar helpt u

De aanstaande wijzigingen van de MiFID II-richtlijn dwingen adviseurs om duurzaamheidsgegevens van hun klanten te verzamelen, door te lichten en te beoordelen; ze zullen aan het werk moeten om een manier te vinden om dat zo goed mogelijk te doen. Bovendien kunnen de ESG-doelen en doelstellingen van de ene belegger totaal verschillen van die van de andere. Proberen te voldoen al deze - mogelijk tegenstrijdige - vereisten, onderstreept de noodzaak tot diversificatie van producten en advies.

Morningstar staat klaar om adviseurs te voorzien van een uitgebreide reeks duurzaamheidsoplossingen, onderzoek en ratings om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Voor meer informatie over wijzigingen in MiFID II en hoe u zich kunt voorbereiden, kunt u onze gratis gids 'Inzicht in de duurzaamheidsvoorkeuren van uw klant' downloaden.

Download Morningstar's gids voor Mifid II

Klik hier voor uw exemplaar

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Catherine Elliott  is content writer bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten