Het EU actieplan voor duurzaamheid: zo staan we ervoor

Hoe zat het ook alweer met het Europese Sustainable Finance Action Plan? Voor productontwikkelaars en adviseurs is het belangrijk om op de hoogte te zijn van belangrijke nieuwe en gewijzigde regelgeving. Morningstar praat u bij over hoe het er nu voorstaat.

Catherine Elliott 19 juli, 2022 | 10:57
Facebook Twitter LinkedIn

Environment Illustration

De kans is groot dat u bekend bent met het EU-actieplan voor duurzame financiering. De afgelopen jaren is de impact ervan in de Europese financiële sector aanzienlijk geweest.

Het tien punten plan is bedoeld om particuliere financiering te mobiliseren om duurzame economische groei in Europa te ondersteunen en tegelijkertijd de risico's te beheersen die voortvloeien uit Environmental (milieu), Social (sociale) en Governance (goed ondernemingsbestuur) kwesties (ESG). Het maakt deel uit van de uitvoering van zowel het klimaatverdrag van Parijs als de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Hoewel een deel van de wetgeving al is geformaliseerd en ingevoerd, zal een groot deel van de implementatie van de regelgeving ook in 2022 en 2023 nog doorgaan. Daardoor staan ESG-overwegingen nu en in de nabije toekomst voorop bij de besluitvorming over beleggingen.

Rapportagevereisten en de manier van publiceren is sterk aan verandering onderhevig, dus hebben we in een handzaam overzicht op een rij gezet wat het plan inhoudt. In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste data en verplichtingen.

 

Doelen van het actieplan

De Europese Commissie stelt tien hervormingen voor die zijn opgesteld rondom drie belangrijke duurzaamheidsdoelen:

 

Europese taxonomie

De taxonomie die door Brussel is opgesteld, is een belangrijk instrument voor beleggers, omdat deze richtlijnen geeft over welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd. De taxonomie zal ook worden gebruikt om EU-brede normen te ontwikkelen voor het rapporteren en labelen van duurzame financiële producten.

Er zijn zes milieudoelstellingen gedefinieerd door de taxonomie: bestrijden van klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming van water, overgang naar een circulaire economie, bestrijding en preventie van vervuiling en bescherming van gezonde ecosystemen.

Om als duurzaam te worden beschouwd, moet een activiteit substantieel bijdragen aan ten minste één van de zes bovengenoemde milieudoelstellingen, geen significante schade toebrengen aan een van de andere doelstellingen. Ook moet de activiteit voldoen aan minimale waarborgen die zijn bedoeld om negatieve gevolgen voor maatschappelijke belanghebbenden te voorkomen.

 

Belangrijkste taxonomiedata

Vanaf januari 2022 zijn financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen binnen het toepassingsgebied van de richtlijn niet-financiële rapportage (NFRD) verplicht om te rapporteren over activiteiten die in aanmerking komen voor de taxonomie en raken aan de eerste twee vereisten, namelijk het tegengaan van klimaatverandering en aanpassing aan klimaatverandering.

Vanaf 2023 zullen niet-financiële NFRD-bedrijven dan hun eigen taxonomie-afstemming moeten gaan rapporteren. Financiële instellingen hoeven pas vanaf 2024 te beginnen met het rapporteren van de afstemming van hun taxonomie, want op dat moment zijn de benodigde gerapporteerde gegevens over 2023 beschikbaar van de niet-financiële ondernemingen die ze in hun portefeuilles hebben.

 

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) vormt een aanvulling op de huidige regels voor ontwikkelaars van financiële producten en de adviseurs die ermee werken.

Algemeen gesteld moeten managers laten zien hoe ze duurzaamheidsrisico's beoordelen in hun beleggingsproces, welke maatstaven ze gebruiken om ESG-factoren te beoordelen en hoe ze beleggingsbeslissingen in overweging nemen die kunnen leiden tot negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren. Dat heet in regelgeverstaal Principal Adverse Impacts (PAI's).

SFDR zal eerst en vooral de lat hoger leggen voor beleggingsproducten, met name producten die ESG-referenties willen promoten (Artikel 8-fondsen) en die met expliciete ESG-doelstellingen (Artikel 9-fondsen) door strikte minimum-publicatienormen vast te stellen om greenwashing te voorkomen.

 

Belangrijkste SFDR-datums

Hoewel SFDR formeel is geïmplementeerd in maart 2021, evolueren de rapportagevereisten voor productontwikkelaars en adviseurs nog steeds verder, ook in 2022 en 2023. Voor een gedetailleerde tijdlijn van verplichtingen kunt u hier onze gratis gids voor SFDR downloaden.

 

Benchmarks

De bestaande EU-benchmarkregelgeving is op twee fronten gewijzigd in het licht van het EU-actieplan. Ten eerste zullen alle beleggingsbenchmarks duidelijk moeten maken of en hoe ze ESG-criteria in hun processen opnemen.

Ten tweede zijn er ook nieuwe normen voor CO2-gerelateerde producten opgesteld met twee soorten klimaatbenchmarks die bedoeld zijn om beleggers te helpen de CO2-impact van hun beleggingen beter te doorgronden.

De EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) en de EU Paris-aligned Benchmarks (EU PAD) stellen beide nieuwe minimumcriteria vast voor klimaatindexen, met strengere criteria voor de indexen die zich richten op de Overeenkomst van Parijs. Sinds januari 2022 moeten beheerders van significante benchmarks een of meer EU Climate Transition Benchmarks aanleveren.

 

Morningstar kan u helpen

Het EU-actieplan is een ambitieus project, maar het markeert ook een belangrijke verschuiving in de manier waarop duurzaamheid wordt geïntegreerd in het beleggings- en adviesproces.

Morningstar blijft de ontwikkelingen van het EU-actieplan volgen naarmate de componenten evolueren, en staat samen met Sustainalytics klaar om professionals in de financiële dienstverlening tijdens deze overgangsperiode te ondersteunen met een toonaangevende reeks oplossingen die de nieuwe wettelijke vereisten voor EU-taxonomie, SFDR en benchmarking ondersteunen. Op deze verzamelpagina vindt u alle producten van Morningstar omtrent het EU Sustainable Finance Action Plan bij elkaar.

Meer weten over Morningstar's producten over het EU Action Plan?

Klik hier

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Catherine Elliott  is content writer bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten