Mifid II: kosten fundamenteel criterium bij keuze beleggingsfonds

De invoering van de Mifid II regels zal kosten inzichtelijker maken voor de eindbelegger. Daarmee worden kosten een nog belangrijker criterium bij de selectie van een beleggingsproduct. Want kosten kunnen het rendement maken of breken, zo blijkt uit onderzoek van Morningstar.

Robert van den Oever 30 juni, 2017 | 10:14
Facebook Twitter LinkedIn

Alle ogen gericht op de kosten. Dit mantra zal vanaf volgend jaar vaker dan ooit te horen zijn onder beleggers. Want per 1 januari 2018 gaat Mifid II in, het pakket maatregelen dat fondsaanbieders en -distributeurs dwingt tot transparantie en een heldere kostenstructuur. De nieuwe regels zijn bedoeld om de eindbelegger te helpen en te beschermen.

Beleggers zullen zich veel bewuster worden van wat ze betalen voor een beleggingsfonds en hoe de kosten zijn opgebouwd. Kosten worden een steeds belangrijker criterium bij het selecteren van een beleggingsfonds’, voorspelt Fernando Luque, research editor bij Morningstar.

Er zijn meer criteria van toepassing bij het beoordelen van een fonds, zoals het historisch rendement, de deskundigheid van de fondsbeheerder of de volatiliteit. Maar de kosten van een beleggingsproduct zijn het sterkst van invloed op het toekomstige rendement.

Het is zelfs zo dat beleggers als ze de keus hebben tussen een fonds met hoge kosten in combinatie met sterke historische rendementen, en een fonds met lagere kosten en een lager historisch rendement, ze toch voor het goedkopere fonds kiezen, constateert Luque.

Omgekeerd rente-op-rente effect
Met name op de lange termijn kan het effect van kosten behoorlijk groot zijn. Het is in feite het omgekeerde van het rente-op-rente effect dat rendementen kan opstuwen. Kosten kunnen het rendement stevig en in toenemende mate drukken, met name op de lange termijn. Luque ondersteunt dit met een rekenvoorbeeld.

Stel, je investeert 10.000 euro met een jaarlijks rendement van 10%. Na een jaar heb je dan 11.000. Investeer je die 11.000 vervolgens voor weer een jaar, dan heb je aan het einde van dat tweede jaar 12.100 euro. In het eerste jaar verdien je dus 1.000 euro, maar in het tweede jaar is dat 1.100 euro. Kijken we naar een termijn van 20 jaar, dan resulteert dit aan het eind van de periode een bedrag van 67.275 euro. Dat is de blauwe lijn in de onderstaande grafiek.

Commissioni

(klik op grafiek voor vergroting)

Laten we ook kijken naar het effect van kosten. Dat zijn de groene en de rode lijn in de grafiek. De groene staat voor een kostenvoet van 1% en de rode voor 2%. De grafiek laat zien wat het effect is van die twee en hoe groot het verschil tussen de twee is.

Bij 1% kosten is aan het eind van de periode een bedrag van 55.025 euro opgebouwd. Uitgaande van 2% kosten komt er na 20 jaar een bedrag van 44.913 euro uit. Dat is 22.362 euro minder dan in de oorspronkelijke situatie en 10.111 euro minder dan het geval is met 1% kosten. Dat verschil is even groot als het oorspronkelijk ingelegde bedrag. De grafiek laat duidelijk zien dat de drie lijnen steeds verder uit elkaar gaan lopen naarmate de tijdshorizon langer wordt.

Mifid versnelt beweging naar lage kosten
De verwachting van Morningstar is dat Mifid II de beweging naar beleggingsproducten met lagere kosten zal versnellen. Nu al is in de markt een duidelijke verschuiving te zien in de richting van beleggingsproducten met lage kosten, zoals ETF’s. In de Verenigde Staten is dat al een tijd aan de gang, zo toont onderstaande grafiek:

Flussi USMifid

(klik op grafiek voor vergroting)

In de VS wordt per 1 januari 2018 ook een stelsel met nieuwe regels van kracht, de zogeheten Fiduciary Rule. Op 9 juni jongstleden is een proefperiode ingegaan met deze nieuwe regels, die inhoudelijk goed vergelijkbaar zijn met wat Mifid II in Europa gaat betekenen.

Voor beide stelsels van veranderingen geldt dat adviseurs, vermogensbeheerders en aanbieders van producten anders moeten gaan denken en meer aandacht moeten geven aan transparantie. In de VS zal dus reeds in de komende maanden zichtbaar worden welk effect de nieuwe regels op de markt gaan hebben.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Mifid II en wat de veranderingen voor u betekenen? Lees dan de gids 'Making the Most of Mifid II', een handig naslagwerk waarmee u goed voorbereid bent op de komende veranderingen:

 

Morningstar helpt u met het invoeren van de nieuwe Mifid II regels in uw organisatie. Neem dan een kijkje op onze speciale Mifid II pagina waar u alles kunt vinden over de veranderingen, wat die voor u kunnen betekenen, en hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken:

 

Lees meer over Mifid II:

- Mifid II: wat staat ons te wachten?

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten