Op weg naar Mifid II: wat voor type belegger bent u?

Mifid II vereist dat beleggingsdoelstelling, tijdshorizon en risicoprofiel nauwgezet worden vastgelegd om te kunnen bepalen welke beleggingen bij een eindbelegger passen. Ofwel, wat voor type belegger bent u?

Robert van den Oever 19 juli, 2017 | 8:57
Facebook Twitter LinkedIn

De invoering van Mifid II komt snel dichterbij. Daarom nemen we u in een serie artikelen over Mifid II mee door de belangrijkste verandering die de nieuwe regels met zich meebrengen. In een eerder artikel (hier te lezen) hebben we u bijgepraat over het aspect kosten: die moeten volledig transparant zijn en dat vraagt wat meer van de verslaglegging door een beleggingsfonds.

Deze keer gaat het over het bepalen van het type eindbelegger en diens risicoprofiel. Want beleggingsadviseurs moeten hun klanten goed doorgronden, hun productenaanbod eveneens goed kennen en bovendien weten wat de beste combinaties tussen die twee zijn.

Daar heeft Morningstar hulpmiddelen voor ontwikkeld. Aan de hand van vragenlijsten kunnen adviseurs bepalen hoe ver de financiële kennis en de ervaring van de (potentiële) klant strekt (de Convenience Test) en nagaan welk beleggingsproduct of –dienst het best bij het risicoprofiel van de klant past (de Suitability Test).

Een voorbeeld is de Risk Questionnaire, die Morningstar heeft ontwikkeld om het risicoprofiel te bepalen. Eigenlijk gaat de vragenlijst nog verder, om te bepalen welk type belegger de persoon is die hem invult. Deze vragenlijst omvat drie belangrijke aspecten:

1. Wat is het beleggingsdoel?
In dit gedeelte gaat het om de vraag waar het rendement op de beleggingen voor dient. Is het om periodiek inkomen te genereren? Of is het voor de lange termijn, als oudedagsvoorziening? Afhankelijk van het doel kunnen beleggingsadviezen zeer verschillend zijn. Verder is het belangrijk om inzicht te krijgen in welke impact het op de eindbelegger heeft als die geld zou verliezen op zijn beleggingen.

2. Hoe lang is de tijdshorizon?
Als het doel van de beleggingen is gedefinieerd, is het zaak om de tijdshorizon te bepalen. Wanneer willen we het belegde vermogen gaan aanspreken? En over wat voor periode willen we het gaan gebruiken? Als de belegging bedoeld is voor de oudedagsvoorziening, is het belangrijk om te bepalen welk bedrag de belegger daar - als het zover is - jaarlijks van wil gebruiken om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien.

3. Wat is de houding ten aanzien van risico?
De laatste van de drie stappen maakt inzichtelijk hoe de eindbelegger over risico denkt. Verschillende scenario’s laten zien of de eindbelegger risico’s aandurft en in welke mate, of juist risico-avers is. De vragen omvatten bijvoorbeeld onderwerpen als deze:

- Welke van de onderstaande opties zou u kiezen voor uw beleggingen?

Risico staafdiagram Fernando Mifid

- Als u 100.000 euro had, welke van de onderstaande opties zou u dan kiezen voor uw beleggingsportefeuille?

Risico meerkeuze diagram Fernando Mifid

 

Wettelijke verplichtingen
Zulke vragenlijsten lijken bureaucratische rompslomp, maar hangen samen met de wettelijke verplichtingen rondom Mifid II waar adviseurs aan moeten voldoen. De vragen zijn cruciaal voor het definiëren van uw risicoprofiel en uiteindelijk voor het bepalen van wat voor type belegger u bent.

Download de gids

Wilt u meer weten over Mifid II en wat de veranderingen voor u betekenen? Lees dan de gids 'Making the Most of Mifid II', een handig naslagwerk waarmee u goed voorbereid bent op de komende veranderingen:

 

Morningstar helpt u met het invoeren van de nieuwe Mifid II regels in uw organisatie. Neem daarom een kijkje op onze speciale Mifid II pagina waar u alles kunt vinden over de veranderingen, wat die voor u kunnen betekenen, en hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken:

 

Bekijk ook de video waarin Morningstar's Connor Sloman de veranderingen van Mifid II toelicht:

 

Lees meer over Mifid II:

- Mifid II: kosten fundamenteel criterium bij keuze beleggingsfonds

- Mifid II: Wat staat ons te wachten?

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten