Fonds van de Week: M&G Global Dividend Fund

M&G Global Dividend Fund profiteert van een ervaren beheerder die zijn op groei gerichte dividendstrategie met goed resultaat uitvoert. Het track record is al sinds oprichting erg sterk. Daarom verdient het fonds een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Robert van den Oever 08 maart, 2018 | 8:57
Facebook Twitter LinkedIn

M&G Global Dividend Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral

M&G Global Dividend Fund

Dit fonds profiteert van de ervaren beheerder Stuart Rhodes die zijn op groei gerichte dividendstrategie met goed resultaat uitvoert. Daarom verdient het fonds volgens Morningstar-fondsanalist een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Het track record is sterk sinds de oprichting in 2008, waarbij het de categorie ruimschoots verslaat. Wel kan er sprake zijn van voltailiteit op korte termijn, waardoor beleggers een lastig 2014 en 2015 hadden, maar dat werd in 2016 en 2017 weer ruim goedgemaakt.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 10 Men G Global Dividend Fund Euro C Acc  grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Stuart Rhodes leidt dit fonds sinds de oprichting in juli 2008 en kwam bij M&G in januari 2004. Hij drukt een duidelijk stempel op dit fonds en is bereid tegen de stroom in te gaan als hij kansen ziet die hij wil pakken. Rhodes is hoofd van het Income team bij M&G dat bestaat uit vijf portefeuillemanagers, te weten hemzelf en vier analisten. Ze beheren diverse regionale dividendfondsen.

De groep is verdeeld over twee teams, te weten UK/Europa en de rest van de wereld. Beide teams delen dezelfde beleggingsfilosofie en bouwen op elkaars ideeën. John Weavers, hoofdbeheerder van het Noord-Amerikaanse dividendfonds, werd in januari 2016 aangesteld als vice-manager van de wereldwijde strategie, terwijl in april 2016 Alex Araujo van analist werd gepromoveerd tot vice-manager van dit fonds. Simon Bailey trad in januaro 2016 terug als vice-beheerder.

Araujo nam in 2017 de rol van hoofdbeheerder voor M&G's infrastructuur fonds op zich en zal daarom minder tijd besteden aan het wereldwijde dividendfonds. De ervaren analisten Chris Youl en junior analist Son Tung Nguyen kwamen het team versterken. Ondanks deze veranderingen zijn we nog steeds positief over het team aangezien Rhodes nog altijd aan het roer staat en de beleggingsbeslissingen neemt en voldoende middelen tot zijn beschikking heeft om dat goed te doen. Verdere ondersteuning komt van de rest van wat M&G in huis heeft waarmee het team kan bouwen op ideeën van andere fondsen en analisten.

Fondshuis
M&G heeft een lange geschiedenis in collectieve beleggingen. Al in 1931 heeft het zijn eerste unit trust gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf gelooft in het aanbieden van eenvoudige producten en heeft nooit geprobeerd om geld op te halen door trendy fondsen op de markt te brengen. Een goed voorbeeld van de lange termijn mentaliteit van het fondshuis is het feit dat het M&G Recovery fonds slechts drie managers heeft gehad sinds de lancering in 1969. Dat zegt wat over het lage verloop onder de fondsmanagers.

In de afgelopen jaren heeft overname van het bedrijf door Prudential in 1999 financiële slagkracht toegevoegd aan de groep en het beheerd vermogen versterkt, evenals de invloed van de groep wereldwijd. Er is een sterke cultuur onder fondsmanagers om dat te doen wat in het belang is van de eindbeleggers; de beheerders gaan te werk als investeerders en niet als handelaren.

Als het gaat om bezoldiging, betaalt M&G zijn managers een basissalaris plus bonussen volgens de prestaties van het fonds over één en drie jaar in vergelijking met een benchmark index. M&G managers komen ook in aanmerking voor schaduwaandelen die het mogelijk maken om mee te delen in de waarde van de onderneming. Wij zij tevreden met het feit dat een deel van de beloning van de meeste managers is gebaseerd op de beleggingsresultaten, hoewel eigendomsaandelen in het bedrijf een bron zouden kunnen zijn van conflicten tussen de belangen van het bedrijf en die van de eindbeleggers in de fondsen.

Proces
De aanpak van dit fonds is erop gericht om het absolute dividend op lange termijn te laten groeien en tegelijk een relatieve yield te behalen die boven die van de MSCI AC World Index ligt. Zodoende mikt het fonds op bedrijven die hun dividend consistent kunnen laten groeien, terwijl aandelen met een hoge yield maar een lage groei kunnen worden vermeden. Het fonds past een bottom-up stock-picking aanpak toe, die wordt gedreven door fundamentele analyse van individuele bedrijven.

Aandelen moeten kapitaaldiscipline tentoonspreiden en potentieel tot dividendgroei, terwijl waardering net zo belangrijk is, want beheerder Rhodes wil niet te veel betalen voor groei. Hij selecteert aandelen met verschillende drijfveren achter de groei van hun dividend om een gebalanceerde portefeuille samen te stellen die in staat is om te presteren in een verscheidendheid aan marktcondities.

De portefeuille is verdeeld in drie kerndelen die enigszins flexibele bandbreedtes hebben. Het grootste gedeelte van 50-60% bestaat uit kwaliteitsaandelen, dus bulletproof bedrijven met sterke dividend track records die defensief neigen te zijn en een lage beta hebben.

Een van 20-30% bestaat uit meer cyclische aandelen die gevoelig zijn voor de ontwikkeling van het bruto nationaal product en de schommelingen daarvan. De volatiliteit van dit deel is groter dan die van de andere twee.

Het derde deel (10-20%) is te omschrijven als snelle groei en dat omvat bedrijven die kunnen profiteren van structurele groei. De koersen van deze aandelen bewegen meer op basis van hun eigen nieuws en resultaatscijfers dan op basis van marktpatronen en ze bieden een hoge dividendgroei. Het is lastig om zulke namen tegen een aantrekkelijke waardering op te kop te tikken.

Prestaties
Het fonds kent een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,99% sinds de oprichting in juli 2008 en daarmee heeft het het categoriegemiddelde van 7,91% ruim verslagen. Ook op de kortere termijn heeft het fonds goed gepresteerd; in de afgelopen vijf jaar kwam het uit in het bovenste kwartiel en in de afgelopen drie jaar in het bovenste deciel. Het fonds versloeg het categoriegemiddelde in 79% van de voortschrijdende 12-maandsperioden sinds de oprichting. Als we de MSCI World High Dividend Yield Index als maatstaf nemen, dan daalt dat naar 65%.

Hoewel dit een consistent patroon van outperformance aangeeft, hebben beleggers in dit fonds gedurende 2014 en 2015 zware tijden meegemaakt. De agressieve positionering in cyclische fondsen, een neiging naar mid-caps en een deel opkomende-markten aandelen in combinatie met een onderweging in Amerikaanse aandelen drukten de prestaties. Dat leidde tot hogere risicomaatstaven in termen van standaarddeviatie en maximum drawdown.

Hoewel het fonds het goed deed in vergelijking met zijn concurrenten in stijgende markten, had het sterker te lijden onder de neergang in dalende markten, met de underperformance in 2015 als meest teleurstellend.

Rhodes bleef echter trouw aan zijn beleggingsaanpak en dat betaalde zich in 2016 en 2017 uit. De prestatie over 2017 in het bovenste deciel werd gedreven door een zeer sterk vierde kwartaal. De aandelen Methanex en Visa deden het goed, terwijl de hervormingen van de Amerikaanse vennootschapbelasting over het algemeen een positie effect hadden.

Kosten
De lopende-kostenfactor van 0,91% voor dit fonds is conform de mediaan voor rebatevrije aandelenklassen van wereldwijde aandelenfondsen.

 

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van M&G Global Dividend Fund Euro C Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Dividend, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 10 Men G Global Dividend Fund Euro C Acc  tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- NN European High Yield

- PGIM Jennison US Growth Fund

Kempen Global High Dividend Fund

Man GLG Japan CoreAlpha

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten