Uit het juiste hout gesneden zijn

Het beleggingsteam is een van de belangrijkste pijlers in onze kwalitatieve fondsanalyse. Want hoe solide een beleggingsproces ook is, of hoe laag de kosten van een fonds ook zijn, uiteindelijk zijn het de mensen achter een beleggingsfonds die bepalend zijn voor de succesvolle uitvoering van een beleggingsstrategie.

Jeffrey Schumacher, CFA 24 april, 2018 | 10:34
Facebook Twitter LinkedIn

De algehele kwaliteit van een beleggingsteam is dus een sleutelelement in een beleggingsfonds om outperformance te genereren. Om tot ons oordeel te komen, beoordelen we diverse aspecten van een beleggingsteam zoals de ervaring van een fondsmanager, de mate van ondersteuning die hij krijgt, de stabiliteit van een beleggingsteam, de werkdruk van een fondsbeheerder en of een fondsbeheerder belegt in zijn eigen beleggingsfonds.

Een ander aspect dat minstens zo belangrijk is, laat zich minder makkelijk in cijfers vangen. Het gaat hier namelijk om het temperament of het karakter van een fondsbeheerder. Met andere woorden: is een fondsmanager uit het juiste hout gesneden?

Vasthouden aan overtuiging
In dat kader is het beleggen met overtuiging en vasthouden aan die overtuiging, ongeacht de marktomstandigheden, volgens ons een belangrijke eigenschap van een goede fondsbeheerder. Fondsbeheerders moeten geloven in hun beleggingsfilosofie en zich laten leiden door hun beleggingsproces in plaats van door het sentiment in de markt of door hun benchmark.

Dat betekent dat je als fondsmanager actieve posities ten opzichte van de benchmark moet innemen en soms tegen de stroom in moet gaan om op langere termijn succesvol te kunnen zijn. Het vereist moed om dit te doen, maar het is wel een karaktereigenschap die belangrijk is. Fondsbeheerders moeten ook een bepaalde drive hebben, nieuwsgierig zijn en met passie hun vak uitoefenen.

Style drift
Wat in ieder geval geen optie is, is een fondsbeheerder die zijn aanpak aanpast aan de marktomstandigheden omdat zijn beleggingsstijl tijdelijk uit de gratie is, en die dus bewust afwijkt van de beleggingsfilosofie waar hij tot dan toe in geloofde. Dit noemen we ook wel style drift.

Fondsbeheerders die dat doen, lopen het risico om achter de feiten aan te lopen. Style drift is ook een risico voor beleggers omdat de fondsmanager zich buiten zijn bewezen expertise begeeft en het dus zeer de vraag is of hij in staat is om waarde toe te voegen met zijn aangepaste aanpak.

Leren van fouten
Standvastigheid en overtuiging zijn dus karaktereigenschappen die we terug willen zien bij een fondsmanager, maar dat bekent niet dat veranderingen per definitie slecht zijn. Een goede manager kent ook zijn zwakke punten en erkent die ook, net als fouten die in het verleden zijn gemaakt. Een goede manager trekt daar ook lering uit, waardoor de een beleggingsfilosofie en beleggingsproces door de tijd heen kan evolueren op basis van nieuwe inzichten en ervaringen uit het verleden.

Geduld hebben is ook een belangrijke karaktereigenschap. Iedere strategie heeft te kampen met perioden van underperformance omdat de stijl tegenzit, wat van fondsbeheerders dus vereist dat ze het geduld bezitten om hun investment case uit te laten komen, mits de fundamentele investment case onveranderd is.

Prestatiedruk
Geduld hebben is echter ook een belangrijke karaktereigenschap voor de beleggers in een beleggingsfonds. Beleggers moeten goed begrijpen in welke marktsituaties een strategie wel werkt en wanneer hij niet werkt. Constante outperformance bestaat namelijk niet.

De prestatiedruk op fondsmanagers is echter enorm, waarbij ze steeds vaker over (te) korte perioden worden afgerekend op hun behaalde resultaten. Die prestatiedruk kan echter juist averechts werken, omdat het een fondsbeheerder kan stimuleren om zijn portefeuille aan te passen aan de heersende marktomstandigheden. En dat is dus precies wat we niet willen zien.

 

Lees ook eerdere columns van Jeffrey Schumacher

- Tegen de stroom in

Correctie een bloedbad? De langetermijnbelegger weet wel beter

Wat fondshuizen kunnen leren van Gordon Ramsay

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten