Fonds van de Week: Kempen Orange Fund

De overtuiging van Morningstar op Kempen Orange Fund was al hoog, en die is met de komst van analist Sander van Oort ter versterking van het team nog hoger geworden. Het fonds in Nederlandse aandelen behoudt dan ook zijn Gold-rating.

Robert van den Oever 05 juli, 2018 | 9:04
Facebook Twitter LinkedIn

Kempen Orange Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral

Kempen Orange Fund

Morningstar had al een hoge overtuiging op het beheerteam achter Kempen Orange Fund, en die is zelfs nog toegenomen door een recente personele wisseling. Sander van Oort is per februari 2018 de in december 2017 vertrokken Duncan Siewe opgevolgd. Van Oort brengt 17 jaar analistenervaring mee en is veel meer ervaren dan zijn voorganger. Het team was al van hoge kwaliteit dankzij de beheerders Joop Witteveen en Michiel van Dijk.

Zij beheren het fonds met een sterk fundamenteel bottom-up proces dat zich in het verleden heeft bewezen en zeer consistent wordt toegepast. De focus is op de middellange termijn gericht en het team hecht veel waarde aan de kwaliteit van het management en de strategische en financiële positie van een bedrijf.

De beheerders hebben duidelijk waarde weten toe te voegen, oordeelt Morningstar-analist Ronald van Genderen, want over de lange termijn presteert het fonds consistent beter dan categorie en indices. Het fonds kent binnen dit sterke track record zelden een zwak jaar.

Dit jaar won het fonds - niet voor het eerst - de Morningstar Award in de categorie Aandelen Nederland. Van Genderen houdt vast aan de Morningstar Analyst Rating van Gold voor dit fonds.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 27 Kempen Orange Fund grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Dit team stond al in hoog aanzien bij ons, maar na een recente wijziging is het team naar onze mening nog verder versterkt. In december 2017 vertrok Duncan Siewe bij Kempen. Hij was maar kort onderdeel van het team, aangezien hij pas in mei 2016 toetrad. Siewe stond nog aan het begin van zijn carriére en is per februari 2018 vervangen door de veel meer ervaren Sander van Oort.

Van Oort brengt 17 jaar ervaring als analist mee. Eerst bij Theodoor Gilissen Bankiers en Van Lanschot Bankiers, alvorens hij in 2007 binnen Kempen Securities aan de slag ging als analist. Gezien zijn ervaring als analist, grotendeels opgedaan binnen het Nederlandse mid- en small-cap universum waarin dit fonds belegt, denken wij dat zijn komst een versterking is.

Het team was al van hoge kwaliteit dankzij de aanwezigheid van het tweetal, Joop Witteveen en Michiel van Dijk. Wij hebben een zeer groot vertrouwen in de kwaliteiten van dit duo. Witteveen heeft circa 35 jaar ervaring en is een kundige belegger in Nederlandse small- en mid-caps. Sinds maart 2005 is hij bij deze strategie betrokken. Van Dijk heeft inmiddels circa 10 jaar aan ervaring opgebouwd als medebeheerder en maakt een sterke indruk. Daarnaast vormt Erwin Dut een vast onderdeel van het team als challenger. Dut is beheerder voor Kempen Oranje Participaties, een Europees small-cap fonds, waar Witteveen en Van Dijk ook als beheerders bij betrokken zijn.

Fondshuis
Kempen & Co is een Nederlandse zakenbank met activiteiten in vermogensbeheer, brokerage en corporate finance. Het is sinds 2007 onderdeel van Van Lanschot Bankiers N.V. Door een verschil van inzicht over het bestuursmodel met Van Lanschot zijn begin 2015 de CEO en de CFO van Kempen & Co teruggetreden. De impact hiervan op de vermogensbeheeractiviteiten lijkt beperkt maar wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Wij zien Kempen als een gespecialiseerd fondshuis met een focus op strategieën als small caps, onroerend goed, obligaties en hoog dividend. Al met al vinden wij het een toegewijde vermogensbeheerder die de belangen van haar beleggers goed weet te behartigen met een sterke beleggingscultuur. Zo deinst men er niet voor terug om fondsen te sluiten als deze te groot dreigen te worden. Het relatief geconcentreerde fondsenaanbod vinden wij grotendeels van buitengewone kwaliteit met een aantrekkelijk kostenniveau.

De beleggingsteams zijn over het algemeen vrij stabiel en de beheerders beleggen doorgaans ook persoonlijk in hun eigen fondsen. Dit zorgt volgens ons voor een betere afstemming met de belangen van beleggers. De variabele beloning van de beheerders wordt echter voornamelijk discretionair bepaald. Wij betreuren dat het relatieve rendement van de fondsen niet formeler in deze berekening is geïntegreerd. De informatievoorziening naar beleggers toe is van bovengemiddeldekwaliteit.

Proces
Dit is een sterk fundamenteel bottom-up proces dat zich al in geruime mate heeft bewezen en zeer consistent wordt uitgevoerd. Het universum bestaat uit Nederlandse bedrijven, en sinds 2010 ook een aantal Belgische bedrijven, met een marktwaarde van meer dan 100 miljoen en minder dan 5 miljard euro.

Voorheen belegde het fonds enkel in ondernemingen die bij aankoop een maximale marktkapitalisatie hadden tot 3 miljard euro, maar sinds juli 2014 is deze limiet verhoogd naar 5 miljard euro. Belangrijkste reden is het gekrompen universum aan Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, dat voor het fonds op dit moment circa 140 namen bevat.

De aandelenselectie begint met een eerste filtering waarbij o.a. naar het bedrijfsmodel, transparantie van het management en adequate liquiditeit wordt gekeken. Voor de overgebleven aandelen wordt vervolgens een bedrijfsscore en het koerspotentieel bepaald. De bedrijfsscore hangt grotendeels af van de kwaliteit van het management (40%) en de strategische positie (40%) en in mindere mate van de financiële positie (20%) van de onderneming.

Het koerspotentieel wordt bepaald aan de hand van een discounted cash flow model. Hier wordt met name gelet op de vooruitzichten op de middellange termijn. Uiteindelijk blijven er ongeveer 20-25 aandelen over voor de samenstelling van de vrij geconcentreerde portefeuille.

Prestaties
De prestaties van het fonds zijn uitstekend en het kent een zeer sterk track record binnen de Morningstar categorie Aandelen Nederland. Sinds Witteveen’s aanstelling in maart 2005 heeft het fonds een gemiddeld jaarrendement behaald van 12,10% tot en met eind mei 2018. Fondsen in dezelfde categorie bleven ver achter met een rendement van gemiddeld 5,71% per jaar. Die vergelijking is echter niet 1 op 1 te maken, omdat de categorie wordt gedomineerd door fondsen die meer op large-caps focussen.

Vergeleken met een index als de MSCI Netherlands Small Cap (gemiddeld 5,94% per jaar over dezelfde periode bij een vergelijkbaar risico) blijven de prestaties ook bovengemiddeld. Het track record van het fonds kent weinig zwakke jaren. Zelfs tijdens de crisis in 2008 presteerde het fonds relatief goed, het verloor weliswaar 42,76%, maar dat was nog altijd beter dan het gemiddelde van de categorie (-49,84%) en de MSCI Netherlands Small Cap Index (-46,65%). In het hersteljaar 2009 presteerde het fonds bovendien wederom beter dan de categorie en de index.

Daarentegen was 2011 wel een moeilijk jaar. Het fonds verloor 25,43%, weliswaar iets beter dan de index (-28,06%), maar veel slechter dan de categorie (-13,65%). Meer recent kende het fonds in 2018 een relatief lastige eerste vijf maanden van het jaar, onder andere door negatieve prestaties van de drie grootste posities: Arcadis, ASM International en SBM Offshore.

Kosten
De lopende kosten van 1,01% per jaar liggen boven die van fondsen met een focus op Nederlandse large-caps. Voor een gespecialiseerd mid- en small-cap fonds is dit echter een acceptabel kostenniveau. Al met al, is het kostenniveau daarmee gemiddeld. Er is geen sprake van een prestatievergoeding die de kosten kan verhogen.

 

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Kempen Orange Fund NV (KORAF). Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Nederland, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 27 Kempen Orange Fund tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Fidelity Emerging Markets Fund

- PGIM Global Total Return Bond Fund

Jupiter European Growth

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten