Dit zijn drie Europese aandelenfondsen met een waarde-stijl

Aandelenmarkten beleven een ongekend lange rally. Loopt deze op haar laatste benen? Wie het weet mag het zeggen. Feit is dat sinds 2014 waarde-aandelen weliswaar goed presteren, maar aanzienlijk minder dan groei-aandelen. En dat geldt vooral voor Europese waardeaandelen. Beleggers die een rotatie overwegen, moeten een aantal zaken in het oog houden.

Ronald van Genderen 28 augustus, 2018 | 13:38
Facebook Twitter LinkedIn

Wereldwijde aandelenbeurzen kennen een aanhoudend sterk verloop. Uiteraard waren er enkele periodes met zwakkere prestaties, maar terugkijkend kunnen we wel stellen dat er sprake is van een bull-markt die zijn start kende in maart 2009. Wereldwijde aandelen, gemeten aan de hand van de MSCI World, hebben sindsdien tot en met eind juli 2018 een gemiddeld jaarlijks rendement opgeleverd van 14,97%. Europese aandelen, hoewel minder dan wereldwijde aandelen, presteerden met 11,80% nog altijd zeer sterk.

In termen van stijl blijkt dat groei aandelen het beter hebben gedaan dan waarde aandelen. Wereldwijde groei aandelen versloegen met een rendement van 16,10% hun waarde tegenhangers die het moesten doen met 13,81%. In Europa lagen die prestaties op 12,74% voor groei aandelen en 10,73% voor waarde aandelen. Hoewel het verschil in prestaties significant is, is het zeker niet consistent geweest over de meetperiode. Beleggers roteren dan ook van tijd tot tijd tussen de twee stijlen.

Echter, van maart 2009 tot en met medio 2014 leken beleggers geen voorkeur te hebben voor een bepaalde stijl. Zowel wereldwijd als in Europa presteerden groei en waarde aandelen in lijn met elkaar. Sindsdien lopen de rendementen echter gestaag uiteen.

Roteren of niet?
Nu beleggers steeds grotere twijfels krijgen over de houdbaarheid van de bullmarkt, roepen de prestaties de vraag op of beleggers hun allocatie naar aandelen in stand moeten houden en of ze er binnen aandelen wellicht verstandig aan doen om te roteren van de sterk opgelopen groei-aandelen naar de minder sterk gestegen waarde-aandelen. Binnen waarde-aandelen zullen Europese aandelen dan wellicht nog de meeste aandacht oproepen gezien de relatief minst rooskleurige rendementen.

Bij een dergelijke rotatie doen beleggers er wel verstandig aan een aantal overwegingen in ogenschouw te nemen. Steeds vaker zien we waardebeleggers in stijl opschuiven naar een meer gemengde portefeuille, waarbij de portefeuille dus geen pure blootstelling aan waarde aandelen meer biedt. Enerzijds heeft dat te maken met de koersstijgingen van de aandelenmarkt waardoor aandelen in brede zin duurder zijn geworden.

Sectorblootstelling
Anderzijds heeft het te maken met de sectorblootstelling die gepaard gaat met waarde beleggen. Zo heeft de MSCI Europe Value index een weging van ruim 32% (per eind juli 2018) naar de financiële sector. Het is dan ook een sector waar beleggers typisch laaggewaardeerde aandelen vinden. Sinds de financiële crisis is het echter voor beleggers duidelijk dat het ook een sector is die gepaard gaat met risico’s.

Meest recent is er de onrust omtrent Turkije die beleggers, met name ten aanzien van Zuid-Europese banken, kopschuw hebben gemaakt. Door het vermijden van de financiële sector, gemiddeld genomen beleggen Europese Large-Cap Value fondsen slechts 22% in de sector, moeten aandelen uit andere sectoren worden opgenomen die wellicht minder waardekarakteristieken dragen.

Duurzaamheid
Voor duurzame beleggers komt er daarnaast nog de overwegend lagere mate van duurzaamheid voor waarde aandelen bij. Zo heeft de MSCI Europe Value index een Morningstar Sustainability Score van 52,79, terwijl de MSCI Europe Growth index een duurzaamheidsscore heeft van 56,70.

Met deze overwegingen in het achterhoofd zijn er drie Europese waarde aandelenfondsen die verkrijgbaar zijn in Nederland, een positieve Morningstar Analyst Rating (Bronze, Silver of Gold) hebben, volgens de Morningstar Style Box echte waarde fondsen zijn en op het gebied van duurzaamheid in ieder geval gemiddeld (3 Globes of meer) scoren.

20180827 Belegger

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

Drie wereldwijde aandelen fondsen voor de duurzame belegger

Outperformance onder actief beheerde vastgoedfondsen is zeldzaam

Duurzaamheid en small-caps kunnen samengaan

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings