Morningstar Analyst Rating voor Kempen Orange Fund verlaagd naar Silver van Gold

Morningstar analisten hebben de Morningstar Analyst Rating voor het Kempen Orange Fund verlaagd naar Silver van Gold. Aanleiding is het plotselinge overlijden van Joop Witteveen, hoofd van Kempen’s Nederlandse small-cap team. Zijn overlijden betekent een groot verlies voor het beheerteam. Met een Silver rating blijven de analisten een groot vertrouwen houden in dit fonds, maar wel met een lagere convictie.

Ronald van Genderen 10 oktober, 2018 | 10:43
Facebook Twitter LinkedIn

Het overlijden van Joop Witteveen kwam even plotseling als dat het verlies groot is. Joop was hoofd van het Nederlandse small-cap team en daarmee ook hoofdbeheerder voor Kempen Orange Fund NV en Kempen Oranje Participaties NV. Met zijn ruim 35 jaar ervaring in met name Nederlandse small- en mid-cap aandelen behoorde Witteveen tot een selecte groep zeer ervaren beheerders.

Het grote vertrouwen dat de analisten van Morningstar in Joop hadden kwam in juli 2017 tot uiting in een verhoging van de Morningstar Analyst Rating van Silver naar Gold, de hoogst mogelijke kwalitatieve beoordeling voor een fonds. Nu was de upgrade niet enkel en alleen gebaseerd op de aanwezigheid van Joop, maar hij droeg daar wel in belangrijke mate aan bij. Even zo goed betekent het wegvallen van Joop dat ons vertrouwen in het fonds weliswaar groot blijft, maar wel op een wat lager niveau.

Op zoek naar vierde teamlid
Het huidige team bestaat voor nu uit drie leden, te weten Michiel van Dijk, Erwin Dut en Sander van Oort. Kempen zal daarnaast op zoek gaan naar een vierde persoon om het team in aantal weer op volle sterkte te brengen, maar onduidelijk is nog wanneer deze vacature kan worden vervuld.

Naar het oordeel van Morningstar heeft dit team veel analytische capaciteit en ervaring, maar ontbreekt vooral aan ervaring op het gebied van portefeuillebeheer. Hoewel dit niet zozeer opgaat voor Michiel van Dijk, geldt dit wel in meer of mindere mate voor Erwin Dut en Sander van Oort.

Michiel startte zijn carrière op dit fonds en heeft inmiddels circa 10 jaar aan ervaring opgebouwd als medebeheerder naast Joop. Wij vinden hem een getalenteerd en kundig beheerder. Net als Joop weet Michiel altijd op gedetailleerde en overtuigende wijze uit te leggen waarom een aandeel aan de portefeuille is toegevoegd, of juist verkocht. Niet voor niets was Joop zijn mentor.

Erwin Dut was voorheen challenger voor dit team, maar zal vanaf september 2018 volwaardig lid van het team zijn als portefeuillebeheerder. Hij heeft 17 jaar ervaring als analist, waarvan 9 binnen Kempen Securities. Sinds 2014 is hij portefeuillebeheerder van onder andere Kempen Oranje Participaties, een Europees small-cap fonds. Zijn ervaring op gebied van portefeuillebeheer beslaat dus circa 4 jaar.

Van Oort trad in februari 2018 toe tot het team en brengt 17 jaar ervaring als analist mee, waaronder 11 jaar binnen Kempen Securities. Bij zijn toetreding tot het team was al duidelijk gemaakt dat hij een sterke analist was met veel ervaring, maar zich de rol van beheerder nog moest eigen maken.

Twee verantwoordelijkheden
Naast dit fonds zal het team ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor Kempen Oranje Participaties NV. Het beheren van beide portfeuilles zien de analisten van Morningstar niet als een bezwaar, aangezien de omvang van het team daar toereikend voor moet zijn, gegeven het beperkte Nederlandse universum, de overlap tussen de twee fondsen en de zeer geconcentreerde portefeuille van Kempen Oranje Participaties, die bovendien met een lange termijn horizon wordt belegd.

Naast beheerder was Joop ook hoofd van het team. Wie deze rol op zich zal nemen, is nog niet besloten. Dat geeft enige mate van onduidelijkheid.

Proces ongewijzigd voortgezet
Het sterke fundamentele bottom-up proces dat zich in het verleden heeft bewezen en zeer consistent werd toegepast, wordt ongewijzigd voortgezet. De focus is daarbij op de middellange termijn gericht en het team hecht veel waarde aan de kwaliteit van het management. Maar ook naar de strategische en financiële positie wordt gekeken. Door het krimpende aantal beursnoteringen aan Euronext Amsterdam mag het fonds tot maximaal 20% van de portefeuille in Belgische aandelen beleggen en is in juli 2014 de grens voor de maximale marktkapitalisatie verhoogd van 3 miljard naar 5 miljard euro.

De relatief geconcentreerde portefeuille met doorgaans 20 tot 25 namen bevat vooral stabiele groeibedrijven, maar de beheerders hebben ook oog voor kansen onder bedrijven van mindere kwaliteit of die actief zijn in meer cyclische industrieën.

Sterk track record en beproefde aanpak
Hoewel het zeer sterke lange termijn track record, waarbij relevante indices en de Morningstar categorie Aandelen Nederland ruimschoots werden verslagen, niet volledig valt toe te schrijven aan het huidige team, blijven de historische prestaties vanwege de aanwezigheid van Michiel van Dijk en de voortzetting van het sterke proces voldoende relevant. Het sterke track record in combinatie met een ongewijzigde en beproefde aanpak is daarmee voor de Morningstar een extra ruggesteun om vertrouwen in dit fonds te houden.

 

Lees meer over Kempen Orange Fund:

- In memoriam Joop Witteveen

Kempen Orange Fund is Fonds van de Week

Morningstar verhoogt Analyst Rating voor Kempen Orange Fund naar Gold

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten