We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Contraire ideeën voor na 2018

Het jaar 2018 is begonnen aan zijn laatste maand. Nog een paar weken en dan sluiten we een toch wel enerverend beursjaar af. Tijd om de balans op te maken: wat heeft gewerkt en wat niet? En waar liggen de kansen voor de toekomst?

Jeffrey Schumacher, CFA 04 december, 2018 | 11:05
Facebook Twitter LinkedIn

Gaan de winnaars van vandaag ook de winnaars van morgen zijn, of bieden juist die beleggingen die vooral uit de gratie zijn geweest het meeste perspectief? Beleggers die een contraire mindset hebben en daar ook naar durven te handelen zien in de laatste categorie de beste kansen voor de komende jaren. Een rondje langs de rendementen van 2018 leert ons waar die kansen zich bevinden.

We hebben net het fenomeen Black Friday achter de rug, waarbij aantrekkelijke kortingen het (online) winkelend publiek moet overhalen om de portemonnee te trekken. Dat mensen prijsbewust zijn in hun aankopen maken de sterke verkoopcijfers wel duidelijk. Op de beurs lijkt dat echter anders te werken. Daar waar mensen tijdens het winkelen sterk aangetrokken worden door fantastische kortingen en bodemprijzen, is er vaak een grote aversie tegen aandelen die sterk zijn afgeprijsd ten opzichte van hun intrinsieke waarde.

Zeker in de afgelopen jaren zijn beleggers verknocht geraakt aan groeiaandelen en aandelen met een hoog momentum en hebben waarde-aandelen het onderspit gedolven. Zelfs sterk oplopende waarderingen in bepaalde segmenten weerhielden beleggers er niet van om gretig met de trend mee te beleggen. Een contraire belegger kan hier zijn voordeel mee doen door in impopulaire sectoren, regio’s of stijlen te beleggen.

De MSCI World Index noteert per eind november een plus van 4,8 procent inclusief dividend. Hoewel in historisch perspectief gezien misschien benedengemiddeld, is dit rendement niet verkeerd als je nagaat aan welke negatieve invloedssferen beleggers hebben blootgestaan in 2018.

Omslag
De aanvankelijke positieve stemming die doorstroomde vanuit een uiterst kalm en gunstig 2017 sloeg in februari abrupt om toen de rente in Amerika opliep en de eerste correctie van het jaar een feit was. Het was de opmaat voor een jaar met meer volatiliteit, veroorzaakt door een escalerend handelsconflict tussen Amerika en China, slepende Brexit-onderhandelingen, oplopende rentes in Amerika, een dreigende verzwakking van de wereldwijde economische groei en een volatiele olieprijs, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wanneer we naar de rendementen van de verschillende sectoren kijken, dan zien we dat 2018 het jaar is geweest van aandelen uit de gezondheidszorg. Een fraaie plus van ruim 18 procent zet de sector fier bovenaan. Op de tweede plaats treffen we de sector informatietechnologie die al lang bij beleggers favoriet is.

Deuk opgelopen
Echter, het imago van robuuste groeiers dat de bekende technologiebedrijven hebben opgebouwd heeft in het lopende kwartaal wel een deuk opgelopen. Aan de onderkant treffen grondstofgerelateerde bedrijven aan zoals energiebedrijven en mijnbouwers en vinden we de financiële waarden. Deze sectoren dreigen 2018 te gaan afsluiten met een negatief rendement.

Verder inzoomend op de verschillende industrieën, dan wordt duidelijk dat sommige bedrijfstakken het zwaar te verduren hebben gekregen in het afgelopen jaar. Het handelsconflict en de dreigende economische groeivertraging hebben de aandelen van veel autogerelateerde industrieën negatief beïnvloed.

Naast de sterke underperformance van de energy services sector, mijnbouwers en constructiebedrijven zaten de tabaksbedrijven ook in het verdomhoekje met een verlies van meer dan 20 procent. Diverse fondsmanagers die wij recent hebben gesproken hebben aangegeven dat de huidige waarderingen van tabaksaandelen onrealistisch laag zijn en hebben hun posities in deze bedrijven vergroot. Ook over energiebedrijven zijn fondsbeheerders positiever geworden en heeft de recente daling van de olieprijs niet geleid tot een afname van de convictie.

Regio's
Op regioniveau is het duidelijk dat Amerikaanse aandelen wederom de gangmaker waren op het wereldwijde toneel. Met een rendement van ruim 10 procent in euro’s en inclusief dividend voor de S&P 500 index heeft de Amerikaanse beurs gedomineerd. De MSCI Europe index staat op een verlies van 5,3 procent, Japan staat op een licht negatief rendement, maar de grootste verliezers zijn te vinden in emerging markets.

Een aantrekkende dollar, politieke onrust, zorgen over de Chinese economische groei zijn een greep uit de factoren die beleggers afzijdig maakten van opkomende landen. Hoewel deze zorgen gegrond zijn, blijven de waarderingen van bedrijven in deze regio aantrekkelijk en biedt de huidige underperformance wellicht juist een mooie instapkans.

Draai in sentiment
Kijken we naar beleggingsstijlen dan hebben large-caps beter gepresteerd dan small-caps, maar wat vooral opvalt is – wederom – de outperformance van groei-aandelen ten opzichte van waarde-aandelen. Hoewel waarde-aandelen recent weer wat terrein goedmaken hebben waarde-aandelen in 2018 per saldo 4,2 procent minder rendement behaald dan groei-aandelen. De recente correctie van de glorieuze technologieaandelen kan hinten op een draai in het sentiment, waarbij waarde-aandelen herontdekt kunnen worden. Een kans voor de contraire belegger?

 

Lees eerdere columns van Jeffrey Schumacher:

- Waarom beleggers zich niet moeten blindstaren op active share

Waarom de opkomst van passief goed is voor beleggers in actieve fondsen

Dit zijn sectorfondsen waar Morningstar wél van overtuigd is

De zin en onzin van sectorfondsen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings