Dit is de impact van de verbeterde Morningstar Analyst Rating

De vernieuwde Morningstar Analyst Rating heeft tot gevolg dat de ratings van fondsen in een aantal gevallen veranderen onder invloed van de nieuwe methodologie. Omdat afzonderlijke fondsklassen apart beoordeeld worden, en kosten een grotere rol spelen, treden er wijzigingen op. Morningstar heeft die veranderingen in kaart gebracht voor de beleggingsfondsen en ETF’s die zijn gevestigd in de regio’s Europa en Azië.

Robert van den Oever 15 oktober, 2019 | 11:31
Facebook Twitter LinkedIn

De grootste veranderingen zijn te noteren bij de fondsklassen die hoge kosten rekenen of werken met een vergoedingensysteem waar kortingen op mogelijk zijn. Dat is vooral in het buitenland van toepassing. In Nederland werkt de fondsindustrie sinds het provisieverbod van 2014 met provisievrije, ‘clean’ fondsklassen.

De overkoepelende conclusie van Morningstar na toepassing van de nieuwe methodologie is dat er minder Gold, Silver en Bronze ratings worden toegekend dan onder de oude methode. Hun aandeel daalt van 68% op het totaal naar 53%. Het aantal Neutral en Negative rated fondsen stijgt juist. Dit wordt weergegeven in onderstaande grafiek:

MAR 2 Impact Analysis EMEA exhibit 1

Alles bij elkaar wijzigt bij een derde van de fondsen de rating als gevolg van de nieuwe methodologie.

Kijken we specifieker naar actieve beleggingsfondsen, dan is de trend goeddeels dezelfde. Ook hier neemt het aantal Gold-rated fondsen juist toe. Wel is het verschil tussen oud en nieuw bij de Neutral en Bronze ratings significanter. Dit is terug te zien in onderstaande grafiek:

MAR 2 Impact Analysis EMEA exhibit 2

Dat de overeenkomsten tussen het totale rated universum en het actieve segment groot zijn, komt doordat het grootste deel van de ratings is toegekend aan actieve beleggingsfondsen. Morningstar beoordeelt tegenwoordig ook ETF’s met de Morningstar Analyst Rating, maar het aantal ETF’s met een rating is nog relatief klein. Actief beslaat 95% van het totale rated universum.

Indexfondsen
Aan de passieve zijde vinden we de open-end indexfondsen. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste kenmerk van dit type fondsen zijn de lage kosten. Per saldo leidt de nieuwe methodologie tot meer upgrades dan downgrades voor indexfondsen. Dat geldt voor de Bronze en Silver rated fondsen. Bij de Gold fondsen loopt het aantal iets terug, zo blijkt uit onderstaande grafiek:

MAR 2 Impact Analysis EMEA exhibit 5

Eeen meer gedetailleerde weergave van wat er precies verandert bij de medalist fondsen kunnen we maken door aan te geven hoeveel procent van de fondsen per rating een verandering beleeft. Dat ziet er als volgt uit:

MAR 2 Impact Analysis EMEA exhibit 8

Voor Nederland zijn de ‘clean’ fondsklassen van toepassing die rebatevrij zijn, ofwel geen retourprovisie kennen. De kosten van deze clean fondsklasse liggen doorgaans lager dan die van andere fondsklassen van hetzelfde fonds. Kijken we uitsluitend naar de Morningstar Analyst Ratings van clean share classes, dan ziet het plaatje er als volgt uit:

MAR 2 Impact Analysis EMEA exhibit 14

Opvallend is dat vooral bij de Silver en Gold ratings een toename te zien is. Dat weerspiegelt het toegenomen belang van kosten in de nieuwe methodologie. Juist clean fondsklassen hebben de laagste kosten en dat wordt beloond.

Wilt u precies weten wat er allemaal verandert in vernieuwde methodologie van de Morningstar Analyst Rating? Lees dan dit uitgebreide artikel van Jeffrey Schumacher:

 

Lees meer over de vernieuwde Morningstar Analyst Rating:

Morningstar verbetert de Morningstar Analyst Rating

Zo zit de verbeterde Morningstar Sustainability Rating in elkaar

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten