Gaat u beleggen? Stel uzelf dan eerst deze 7 vragen.

Goede financiële planningsbeslissingen gaan veel verder dan de selectie van een belegging alleen. Voordat u een aandeel, obligatie of wat voor type investering dan ook koopt, moet u een aantal belangrijke en ook complexe afwegingen maken. Stel uzelf, voordat u dit doet, deze 7 vragen om er zeker van te zijn dat u de juiste financiële keuze maakt.

Marco Caprotti 20 november, 2020 | 11:19
Facebook Twitter LinkedIn

Neemt u goede financiële beslissingen? De volgende 7 vragen en de antwoorden daarop helpen u bij het maken van uw keuzes:

Vraag 1: Waarom zou u überhaupt beleggen?
Voordat u gaat beleggen is het belangrijk om er zeker van te zijn dat u uw geld gebruikt om uw doelen zo goed mogelijk te helpen bereiken. Het kan bijvoorbeeld zinvoller zijn om eerst bestaande schulden af te lossen, vooral die schulden die een hoge rente rekenen zoals persoonlijke kredieten of credit card leningen, of een spaarvoorziening aan te leggen bij wijze van appeltje voor de dorst. Ook zou het afsluiten van een bepaalde verzekering beter bij u kunnen passen dan een investering in de aandelen- of obligatiemarkt.

'Het vooraf adequaat beantwoorden van deze vraag, zou een belegger enige zekerheid moeten geven dat beleggen zinvol is voor zijn situatie en hij een op doelen gebaseerd financieel plan kan opstellen', zegt Paul Kaplan, hoofd research bij Morningstar.

Vraag 2: Wat is een aanvaardbaar risiconiveau?
Het samenstellen van een portefeuille die past bij uw risicoprofiel is niet eenvoudig. Het is daarbij echter wel van belang om verder te kijken dan naar risicobereidheid alleen. Breekt het zweet u uit als de beurs plotsklaps een daling maakt? Of kunt u een dergelijke gebeurtenis makkelijk relativeren? Bij het inrichten van een portefeuille is het minstens zo belangrijk om te kijken naar uw risicotolerantie. Die geeft namelijk aan hoeveel risico u kúnt lopen op basis van uw middelen en uw doelen.

'Ongeacht welke benadering je ook kiest, ervoor zorgen dat de portefeuille aansluit bij het risicoprofiel van de belegger is een zeer belangrijke stap in het proces', zegt Kaplan.

Vraag 3: Welke invloed heeft het risico van uw doelen op uw portefeuille?
Mensen beleggen over het algemeen voor een specifiek doel, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen. Om die reden is het belangrijk om te kijken naar hoe de risico’s die aan het doel zelf zijn verbonden de portefeuille kunnen beïnvloeden en om deze risico’s vervolgens ook mee te nemen in de routines voor portefeuilleoptimalisatie.

Vraag 4: Welk type investering is het nuttigst?
Verschillende investeringen hebben verschillende kosten en verschillende fiscale behandelingen. Door een goed begrip van hoe belastingen en kosten de beleggingen beïnvloeden, kan het effectief rendement voor de belegger toenemen. Als een fondsbeheerder bijvoorbeeld een vergoeding van 1% van het beheerde vermogen in rekening brengt en een alfa van 2% produceert, geniet de belegger een totale nettowinst van 1%.

De term ‘alpha’ geeft aan dat een fondsbeheerder door een combinatie van effecten in een portefeuille een hoger, voor risico gecorrigeerd rendement behaalt dan de referentie index.

Vraag 5: Welke beleggingscategorie moet u in overweging nemen?
Na het bepalen van het juiste beoogde risiconiveau, moet een belegger bepalen hoe hij de portefeuille samenstelt.

'Als de belegger bijvoorbeeld streeft naar een aandelenallocatie van 60% van de totale activa, moet hij vervolgens bepalen hoe hij dan in die aandelen belegt (bij een gegeven risiconiveau)', zegt Kaplan. 'De belegger zou ervoor kunnen kiezen om volledig in binnenlandse large-capaandelen te beleggen of hij kan een efficiëntere portefeuille creëren door ook andere aandelencategorieën op te nemen, zoals small-caps, wereldwijde aandelen, opkomende markten, etc.'

Vraag 6: Welke beleggingen moet u kiezen?
Nadat de wegingen voor de beleggingscategorieën zijn vastgesteld, is de volgende stap dat u de beleggingen selecteert. Er is een verscheidenheid aan beleggingsproducten om uit te kiezen, zoals beleggingsfondsen, ETF's, etc., en daarnaast is er een keur aan beleggingsstrategieën op de markt (bijvoorbeeld actief of passief).

Aangezien het in de praktijk nogal moeilijk is om consequent die fondsen te selecteren met het hoogste, voor risico gecorrigeerde, rendement, kunnen beleggers zich beter concentreren op kosten en een bewezen staat van dienst bij het uitkiezen van actieve beheerders.

Vraag 7: Wanneer moet de portefeuille worden herzien?
Het zo nu en dan herzien van de portefeuille zodat de beleggingen in overeenstemming blijven met de onderliggende doelstellingen van de belegger is een belangrijk aspect van de implementatie.  Als je er van uit gaat dat de doelen van de belegger niet zijn gewijzigd, moet de portefeuille ten minste één keer per jaar geherbalanceerd worden', zegt Kaplan.

 

Lees meer Morningstar educatie:

- Zo kun je beleggen in aandelen voor pensioen

Zal het vermijden van latte me rijk maken?

Zo kun je anticiperen op een financiële bubbel

Hoe veel moet ik sparen?

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten