Fonds van de Week: Kempen Global High Dividend Fund

Het Kempen Global High Dividend Fund fonds krijgt op basis van hoge overtuiging en een zeer ervaren team dat gedisciplineerd en deskundig een onderscheidend beleggingsproces uitvoert, de hoogst haalbare Morningstar Analyst Rating: Gold.

Robert van den Oever 04 maart, 2021 | 10:06
Facebook Twitter LinkedIn

Kempen Global High Dividend Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: High
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Kempen Global High Dividend Fund

Voor dit fonds is de hoogst haalbare Morningstar Analyst Rating weggelegd: Gold. Het zeer ervaren team onder leiding van Jorik van den Bos past op gedisciplineerde en deskundige wijze een waardegerichte beleggingsaanpak toe die onderscheidend is door zijn criteria op het gebied van dividendrendement.

Wel hebben de strikte criteria van de waarde-aanpak het rendement recentelijk behoorlijk parten gespeeld, toen de groei-stijl dominant was. Maar bij waarde-rally's bewijst de strategie zijn toewijding en expertise. Op de lange termijn verslaat het rendement van dit fonds zowel dat van zijn categoriegemiddelde als zijn benchmark.

Uitgebreide toelichting

Kempen grafiek

Beheerteam
Het zeskoppige team dat de dividendfondsen van Kempen beheert, onderscheidt zich door ervaring, toewijding en inzicht in beleggingen. Gecombineerd met stabiliteit, lange dienstverbanden en onberispelijk rentmeesterschap, blijft de People Pillar een High rating verdienen.

De drie meest doorgewinterde teamleden, onder wie hoofdbeheerder Jorik van den Bos, beheren al twintig jaar dividendfondsen en voeren deze strategie bij Kempen sinds de lancering in 2007. Twee andere managers sloten zich in dat jaar aan bij het team, en de meest recente nieuwe aanwinst kwam aan boord in 2019. De ervaring die ze hebben opgedaan met verschillende marktcycli is van onschatbare waarde. Hun diepe passie voor dividendbeleggen en hun onwankelbare overtuiging in hun aanpak heeft het team geholpen om standvastig te blijven toen hun strategie zware tegenwind ondervond.

Alle teamleden hebben analistenverantwoordelijkheden, waarbij elk lid een specialist- en een uitdager-rol aanneemt voor meerdere sectoren. Dat stimuleert het onderlinge debat en teamgestuurde besluitvorming. In de afgelopen jaren is het takenpakket van het team uitgebreid doordat het een waarde-fonds en een duurzame varaint van zijn wereldwijde strategie heeft gelanceerd. Hoewel er overlap is tussen de fondsen, heeft dit alles de werklast van het team vergroot en dat houden we goed in de gaten.

Toch denken we nog steeds dat beleggers bij dit team in zeer bekwame handen zijn, en we blijven vertrouwen houden in het vermogen van het team om alpha te genereren over een volledige marktcyclus.

Fondshuis
Kempen Capital Management (KCM) is de asset management-tak van Kempen & Co, dat op haar beurt een volledige dochteronderneming is van Van Lanschot Kempen N.V. Wij zijn van mening dat KCM strategieën voert die goed passen bij haar bewezen expertise en de firma is een uitstekende rentmeester geweest van de belangen van beleggers. KCM is gespecialiseerd in verschillende niches waarvoor het sterke proposities biedt. Hun high dividend, eurocredit en Nederlands aandelenfondsen behoren naar onze mening tot de best beschikbare opties.

Door nieuwe varianten van bewezen strategieën te lanceren, probeert het bedrijf haar expertise te benutten om haar voetafdruk uit te bouwen, maar het verwierf ook gespecialiseerde middelen in alternatieve investeringen om het aanbod van fondsen te verbreden. In het verleden heeft het bedrijf te maken gehad met prestatie problemen en omloop binnen de teams van haar vastgoed en Europese small cap-strategieën, maar het heeft de teams en processen voldoende geherstructureerd. Daar hebben de vastgoedfondsen van geprofiteerd, maar de effectiviteit van de Europese small cap strategie is nog steeds onbewezen.

We denken dat KCM talentvolle investeerders heeft kunnen aantrekken en behouden. Hoewel de variabele vergoeding discretionair is, omvat deze wel prestaties over 3 en 5 jaar en dit stemt de belangen van portefeuillemanagers af met die van beleggers. De firma rekent redelijke vergoedingen en deelt tot op zekere hoogte schaalvoordelen met beleggers. Capaciteitsbeheer was voorbeeldig, wat het rentmeesterschap onderstreept.

Proces
Dit is een robuust en gedisciplineerd proces dat uitstekende langetermijnresultaten heeft opgeleverd voor eindbeleggers en het verdient een Process Pillar rating van Above Average. Het team past een traditionele filosofie toe die is gericht op dividendrendement, waardering en kapitaaldiscipline. Portfoliokandidaten moeten een dividendrendement van minimaal 3,3% bieden bij aankoop en worden verkocht als dat onder de 3% zakt.

Deze absolute drempel hindernis beperkt het aantal mogelijkheden behoorlijk, en kan tevens nogal belemmerend werken voor markten of sectoren die lagere dividendrendementen bieden. Hoewel we wat bedenkingen hebben bij dit gebrek aan flexibiliteit, waarderen we de discipline die het biedt. Verdere screening van portfoliokandidaten op basis van liquiditeits- en dividendkenmerken leidt tot een set van ongeveer 200 aandelen die zorgvuldig onderzocht worden.

Het fundamentele bottom-up onderzoek bestaat uit kwantitatieve screenings en een waarderingsmodel voor de winstkracht om het businesmodel te beoordelen, kasstroomgeneratie, waardering en houdbaarheid van het dividend. De waarderingsdiscipline van het team is strikt, aangezien aandelen een veiligheidsmarge moeten hebben tot hun geschatte reële waarde. Uiteindelijk worden ongeveer 100 namen in de portefeuille opgenomen. Er zijn enkele beperkingen van toepassing om regionale en sectorale blootstellingen te maximeren. Vooraf ingestelde wegingen en driemaandelijkse herbalancering dragen bij aan het onderscheidend vermogen van het fonds.

Prestaties
De waarde-gerichte dividendstrategie van Kempen heeft te maken gehad met ernstige tegenwind doordat groei-aandelen bloeiden en dividendaandelen uit de gratie waren. In 2019 en 2020 kwam het fonds uit in het onderste kwartiel van zijn categorie. De strategie had in 2020 flink te lijden van de onderweging in Amerikaanse dividendaandelen, die gemiddeld veerkrachtiger bleken te zijn dan Europese dividendaandelen.

De diepere waarde neiging van het fonds, de hogere dividendrendementsvereiste, en de voorkeur voor mid- en smallcaps drukten het rendement verder. De strategie profiteerde echter, zoals verwacht, wel sterk van de waarde-rally die begon in november 2020. We hebben soortgelijke periodes van outperformance gezien in eerdere waarde-rally's. stijgingen. Hoewel het rendement op korte termijn teleurstellend was, is het track record van de strategie nog steeds solide, en beter dan zowel het categoriegemiddelde als de MSCI World High Dividend Yield Index.

Prestatie attributies geven eveneens aan dat aandelenselectie effectief is geweest, terwijl stijl en sectorpositionering de belangrijkste nadelige factoren waren. De verschuiving van de strategie in de richting van mindere kwaliteit en cyclische aandelen hebben een negatieve invloed gehad op de volatiliteit van het fondsen en op het vermogen om weerstand te bieden aan neerwaartse marktbewegingen. Dat was duidelijk te zien tijdens de volatiele markten
van 2020. Toch illustreert het sterke herstel in de laatste maanden van het jaar het potentieel van de strategie wanneer de markt in zijn voordeel verandert.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse N laten het fonds uitkomen in het goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Gold.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Kempen Global High Dividend Fund Class N. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Dividend, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Kempen tabel

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Stewart Investors Global Emerging Markes Leaders

- AXA WF US High Yield Bonds

- Robeco European High Yield Bonds

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten