Top-5 Aandelenfondsen grootste weging in België en Nederland: Midlin aan kop

Beleggers zijn hun portefeuilles steeds meer internationaal gaan spreiden. De pure Belgische en Nederlandse aandelen hebben dit gemerkt door significante en aanhoudende outflow. Inmiddels hebben fondsen in de beide landencategorieëen hun beheerd vermogen zien afnemen tot iets meer dan 1 miljard euro. Dat wil niet zeggen dat actieve Europese en wereldwijde beheerders onze lokale aandelen volledig links laten liggen.

Ronald van Genderen 29 maart, 2021 | 9:21
Facebook Twitter LinkedIn

De tijd dat beleggers alleen in eigen land belegden ligt al ver achter ons. Beleggers hebben hun portefeuille steeds meer gespreid over regio’s. Het gevolg was wel dat het vermogen in landenfondsen, zoals we die aantreffen in de Morningstar categorieën Aandelen België en Aandelen Nederland, in rap tempo afnam.

Per eind december 2007 hadden Belgische aandelenfondsen ongeveer 2,4 miljard euro onder beheer, terwijl Nederlandse aandelenfondsen net niet de 7,0 miljard euro aan belegd vermogen aantikten.

Sindsdien hebben beleggers vrijwel ieder jaar per saldo geld onttrokken aan deze landenfondsen. Belgische aandelenfondsen zagen alleen in 2009 en 2016 een netto-instroom en voor Nederlandse aandelenfondsen was dat in 2010 en 2013 het geval. Inmiddels is het beheerde vermogen voor beide categorieën verpieterd tot net iets meer dan 1 miljard euro.

Wispelturige prestaties
Kijkend naar de aandelenrendementen in beide landen (gemeten aan de hand van de leidende beursindices: de BEL 20 voor België en de AEX voor Nederland), dan kunnen we concluderen dat de korte termijn prestaties nogal wispelturig kunnen zijn versus bijvoorbeeld de MSCI Europe of MSCI World. Over langere termijn, zoals een tienjaars periode, blijken Nederlandse aandelen weliswaar Europese aandelen te verslaan, maar is er toch een flinke underpeformance in vergelijking met de wereldwijde aandelenindex.

Belgische aandelen laten een nog minder overtuigend beeld zien, omdat ze min of meer gelijk presteerden versus de MSCI Europe index maar op forse achterstand staan ten opzichte van de MSCI World index.

Brede indices verslaan
Dat zegt natuurlijk niet dat er geen Belgische of Nederlandse aandelen zijn die niet deze bredere indices weten te verslaan. Het is aan de actieve fondsbeheerders om de krenten uit de pap te vissen. Echter, de wegingen van beide landen in de twee indices zijn redelijk beperkt.

Binnen de MSCI Europe index heeft België een weging van 1,36% en Nederland van 7,55%. Deze wegingen nemen binnen de MSCI World behoorlijk af naar 0,26% voor België en 1,44% voor Nederland. Dergelijke lage wegingen beteken voor actieve beheerders dat zij al snel niet alleen een keuze maken voor een Belgisch of Nederlands aandeel, maar daarmee ook een actieve positie innemen op landenniveau.

De Top-5
In de top-5 van deze week een overzicht van de vijf Europese of wereldwijde aandelenfondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland) met de grootste gecombineerde blootstelling aan Belgische en Nederlandse aandelen.

Midlin op 1
Op de eerste plaats staat Midlin, een fonds uit de stal van Teslin, de mid- en small-cap specialist van Frederik van Beuningen en Aleid Kruize. Dit fonds richt zich op bedrijven in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen. De strategie is gericht op waardecreërende bedrijven met goede toekomstperspectieven die doorgaans een aantrekkelijk dividend uitkeren.

Daarnaast staat Teslin er om bekend zich op te stellen als een constructieve en betrokken langetermijnaandeelhouder. Beheerder Rombout Houben belegt circa 39% in Nederlandse bedrijven (waaronder Arcadis, Kendrion en Acomo) en iets meer dan 19% in Belgische aandelen (verdeeld over twee posities: Fagron en Melexis).

Monolith op 2
Een trede lager staat Monolith. Dit fonds staat onder leiding van Daan van Vlaardingen en richt zich op bedrijven uit West-Europese landen. De benadering wordt omschreven als waardegericht en kijkt daarom naar bedrijven die veranderingen (kunnen) overwegen. De beheerder en zijn ondersteunende team gaan daarmee zeer selectief te werk, want de portefeuille kent slechts zeven posities. Drie daarvan zijn Nederlandse bedrijven (Kendrion, Acomo en Arcadis). Gezamelijk zijn deze drie posities goed voor bijna 39% van de portefeuille. Drie Duitse en een Deense ondernemingen completeren de portefeuille.

InsingerGilissen European Large Cap
Het fonds InsingerGilissen European Large Cap maakt het podium compleet. Dit fonds is voornamelijk belegd in defensieve, hoogwaardig geachte Europese large cap aandelen die sterke cashflows genereren en een aantrekkelijk dividendbeleid voeren. Het fonds wordt beheerd door Gerwin Wijnia en Arnoud de Beaufort. De geconcentreerde portefeuille van 20 aandelen kent geen Belgische posities, maar wel zes Nederlandse aandelen die gezamenlijk bijna 34% van de portefeuille uitmaken. Onder deze Nederlandse namen vinden we onder andere ASML, ABN Amro en ING.

 

Top 5 Aandelenfondsen grootste weging in België en Nederland

w nlll

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten