Fonds van de Week: AXA WF Global High Yield Bonds

Het fonds AXA WF Global High Yield Bonds profiteert van twee ervaren fondsbeheerders en een sterk team dat een bewezen aanpak volgt. De kracht en voorspelbaarheid van de businessmodellen staat centraal in deze buy-en-hold aanpak. De Morningstar Analyst Rating gaat omhoog van Bronze naar Silver.

Robert van den Oever 14 april, 2021 | 14:57
Facebook Twitter LinkedIn

AXA WF Global High Yield Bonds in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: High

 

AXA WF Global High Yield Bonds

De twee zeer ervaren beheerders van dit fonds, James Gledhill en Carl Whitbeck, weten hoe je door een kredietcyclus heen moet navigeren, zo bewijst hun track record. De strategie volgt een buy-and-hold aanpak gericht op het genereren van rendement via inkomen in plaats van koersbeweging vangen. Alles draait om gedetailleerde fundamentele kredietanalyse en de focus ligt op bedrijven met verbeterende krediettrends, stabiele businessmodellen en voorspelbare kasstromen.

De vernieuwde methodologie achter de Morningstar Analyst Rating leidt ertoe dat de rating voor de 'clean' fondsklasse F, die voor particuliere beleggers in Nederland van belang is, omhoog gaat van Bronze naar Silver.

Uitgebreide toelichting

Axa gbl HY graph

Beheerteam
De strategie profiteert van twee zeer ervaren portefeuillebeheerders, James Gledhill en Carl Whitbeck, die weten hoe je vermogen beheert doorheen de kredietcyclus. Ze worden ondersteund door ervaren portfoliomanagers en analisten, plus een goed toegerust en ervaren team van kredietanalisten, die actief betrokken zijn bij het genereren van ideeën en het samenstellen van een portfolio.

Het beleggingsteam bestaat uit 19 leden die gemiddeld 15 jaar ervaring hebben. Whitbeck, die in 2002 bij AXA kwam werken als high-yield analist, zetelt in Connecticut en is momenteel wereldwijd hoofd van high yield en actieve vastrentende waarden in de VS. Het Amerikaanse high-yieldteam bestaat uit vijf portefeuillebeheerders en zeven toegewijde kredietanalisten. Mike Graham en Rob Houle ondersteunen Whitbeck bij de dagelijkse leiding
van de portefeuille. De drie werken al meer dan een decennium samen. Gledhill zetelt in Londen en kwam in 2011 bij AXA vanuit Henderson New Star en is momenteel hoofd Europees high yield. Hij wordt ondersteund door één portfoliomanager / kredietanalist en vijf toegewijde high yield kredietanalisten.

Na wat verloop onder de analistenin 2015-16, is het team stabiel gebleven in de afgelopen jaren. Onze positieve kijk op de huidige portefeuillebeheerders en hun deskundigheid in combuinatie met de ruime middelen in credit analyse die hen ten dienste staan binnen AXA om de strategie effectief toe te passen, ondersteunen de Above Average rating op de People Pillar.

Fondshuis
Axa Investment Managers heeft een uitgebreid fondsenassortiment dat alle vermogenscategorieën afdekt. Traditionele aandelen- en obligatieproducten vormen nog steeds de bulk van het beheerd vermogen. Het fondshuis heeft expertise op een aantal gebieden, waaronder Europese obligaties, wereldwijd high yield en beursgenoteerd vastgoed. Maar veel fondsen zijn niet concurrerend genoeg, wat blijkt uit de succesratio's over de 5- en 10-jaarsperioden die rond de 50% schommelen.

In de afgelopen jaren is een assortiment themafondsen ontwikkeld, maar het is nog onduidelijk wat eindbeleggers daar precies mee opschieten. Zulke fondsen beleggen immers vaak in beperkte universa en zijn notoir moeilijk te gebruiken. Ook duurzame fondsen worden ontwikkeld en uitgerold. Dat vergt investeringen terwijl het fondshuis juist de kosten in de hand probeert te houden.

In de afgelopen twee jaar heeft het fondshuis een reorganisatie ondergaan die eind 2018 ontslagen in niet-beleggingsgerelateerde functies met zich mee bracht. Het senior management team werd in 2019 opgeschud en dat is iets om in de gaten te houden.

Ondanks deze onzekerheden is het verloop in beleggingspersoneel beperkt gebleven en de beleggingsteams zijn stabiel en ervaren, op enkele uitzonderingen na. De beloningsstructuur is echter niet onderscheidend en wij denken dat het fondshuis meer kan doen om portefeuillebeheerders aan te moedigen om meer zelf te beleggen in hun eigen fondsen.

Proces
De strategie maakt gebruik van een buy-and-hold aanpak gericht op het genereren van rendement door inkomen te incasseren in plaats van te vertrouwen op een mogelijke stijging van obligatiekoersen. Als gevolg hiervan investeren de managers een een aanzienlijk deel van de portefeuille in obligaties met een lagere rating, die ze doorgaans aanhouden tot het einde van de looptijd. Gedetailleerde fundamentele kredietanalyse bevindt zich in het epicentrum van het proces.

De focus ligt op bedrijven met verbeterende krediettrends, stabiele businessmodellen en voorspelbare kasstromen. De portefeuille bevat vaak doelbewust een kern van kortlopende obligaties om de volatiliteit van uitgevers met een hoger risico te verminderen. Deze benadering onderscheidt deze strategie van zijn concurrenten. De omvang van individuele portefeuilleposities zal zelden groter zijn dan 2%, want doorgaans beschouwen de managers 1% als een 'volledige positie'. De asset allocatie tussen Europa en de VS wordt bepaald door te verwijzen naar de benchmark - die bestaat uit ongeveer 80% Amerikaanse emittenten en 20% Europese emittenten - maar ook door de beoordeling van de relatieve waarderingen en macro-dynamiek.

Regio-wegingen begeven zich doorgaans binnen 10% van de benchmark. In tegenstelling tot sommige concurrenten beperkt de aanpak zich tot gewone contante obligaties en maakt geen gebruik van derivaten. De investeringsaanpak is onderscheidend en goed uitgevoerd in de loop der jaren, inclusief perioden waarin we een opleving zagen in rentes. Daarom gaat de Process Pillar rating omhoog naar High.

Prestaties
Sinds James Gledhill en Carl Whitbeck  de strategie onder hun hoede hebben tot en met februari 2021 hebben ze het beter gedaan dan hun concurrenten en ook dan een van de weinige beschikbare passieve alternatieven in dit universum, namelijk de iShares Global High Yield Corporate Bond ETF,  op absoluut niveau en op voor risico gecorrigeerde basis. Hoewel de strategie het slechter deed dan zijn categorie-index op absolute basis, presteerde deze risico-gecorrigeerd wel beter, geholpen door het lagere volatiliteitsprofiel.

In 2013 presteerde het fonds beter dan zijn concurrenten dankzij zijn relatieve korte looptijd neiging en onderwogen positie in opkomende markten en meer rentegevoelige BB-rated namen. De overweging in CCC-rated papier heeft de relatieve prestaties in 2015 gehinderd, terwijl een overwogen positie in financiële dienstverlening juist hielp in 2016. Gedreven door waarderingen, hebben de managers de risico's verminderd de portefeuille in 2017, en dat deed marginaal pijn voor de relatieve prestatie naarmate de spreads kleiner bleven worden.

In 2018 leidden een overweging in de korte looptijden en een onderwogen positie in opkomende markten tot outperformance. In 2019 presteerde het fonds beter dan concurrenten vanwege de voorkeur voor korte duratie en onderwogen posities in obligaties met een BB-rating, vastgoed en financials. In 2020 presteerde de strategie iets ondermaats ten opzichte van concurrenten; onderweging in de meest volatiele gebieden van de energiesector, zoals exploratie en productie en olieveld-diensten, hielpen aanvankelijk tijdens de door coronas veroorzaakte uitverkoop in het eerste kwartaal, maar pakte aanzienlijk nadelig uit aan het einde van het jaar toen die subsectoren een sterke herstelrally beleefden.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van AXA WF Global High Yield Bonds F Cap USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd High Yield, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Axas gbl HY Table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- M&G Pan European Select Fund

L&G ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund

T. Rowe Price Global Growth Equity

Robeco Euro Credit Bonds

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten