Fonds van de Week: Robeco Euro Credit Bonds

Het fonds Robeco Euro Credit Bonds heeft een ervaren team dat een sterke strategie volgt die veel vrijheden biedt en dat benutten de beheerders goed. Het track record laat zien dat het fonds in de meeste jaren zowel zijn concurrenten als zijn benchmark weet te verslaan. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

Robert van den Oever 18 maart, 2021 | 10:06
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco Euro Credit Bonds in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Robeco Euro Credit Bonds

Dit fonds heeft een sterke strategie die wordt gedragen door een ervaren team dat kan leunen op een uitgebreide ondersteuning van credit specialisten op alle vlakken binnen Robeco. Het track record sinds hoofdbeheerder Victor Verberk aan het roer kwam in 2008 is indrukwekkend; het fonds verslaat zijn concurrenten en zijn benchmark in de meeste van de afgelopen kalenderjaren. Morningstar-analist Samiya Jmili kent dit fonds een Morningstar Analyst Rating toe van Bronze.

Uitgebreide toelichting


robeco ec grafiek

Beheerteam
Verschillende eigenschappen ondersteunen een Above Average rating van de People Pillar van dit fonds. Hoofdmanager Victor Verberk en bestuurders Jan Willem de Moor en Peter Kwaak hebben deze strategie succesvol geïmplementeerd sinds 2008. Alle drie zijn ervaren beleggers die waardevolle expertise inbrengen: Verberk beheert de wereldwijde versie van deze strategie (die een Bronze rating heeft voor de fondsklasse IH), terwijl De Moor en Kwaak specialisten zijn in financiële kredieten en hybride bedrijfsobligatie-instrumenten.

Verberk, die de leiding heeft over het investment-grade portefeuille team van Robeco dat zeven leden telt, was gepromoveerd tot CIO vastrentende waarden en duurzaam beleggen bij het fondshuis in 2020. Als gevolg daarvan heeft hij een hogere werklast en daarom heeft hij de dageljkse beheertake gedelegeerd aan zijn comanagers, maar hij blijft betrokken als fondsmanager. Zijn opvattingen waren bijvoorbeeld aanleiding voor een aantal van de top-downposities van het fonds in 2020.

Onze zorgen rond de werkdruk van Verberk worden verder verlicht doordat het team dat hem ondersteunt, is uitgebreid. In 2020 zijn Evert Giesen en Patrick Bawlf, twee doorgewinterde kredietspecialisten, toegetreden vanuit Robeco's kredietonderzoek om de groeiende beleggingen in investment grade schuld te helpen beheren. Het credit onderzoek team - zowel investment-grade als high yield obligaties - groeide ook van 15 analisten naar 24 in de afgelopen zes jaar. Het team weet zijn mensen goed vast teouden en zij hebben gemiddeld 16 jaar ervaring.

Fondshuis
Nadat het Japanse financiële conglomeraat Orix in 2013 al een belang van 90% in Robeco nam, is het sinds oktober 2016 volledig eigenaar. Via de financiële holding Orix Europe bezit het diverse onafhankelijk opererende vermogensbeheerders die samen met Robeco consortium vormen, waaronder Robeco Institutional Asset Management (RIAM) en RobecoSAM. Hoewel alle entiteiten autonoom werken, zijn de banden tussen RIAM en RobecoSAM recentelijk aangehaald, en dat zorgt voor nauwere samenwerking in management en beleggingsbeleid.

De reorganisatie vergrootte de invloed van RIAM op RobecoSAM en leidde tot wat verloop in het senior management van RobecoSAM. Hoewel dat in de afgelopen jaren ook bij RIAM het geval was, is dat huis erin geslaagd om getalenteerde beleggersd aan te trekken en vast te houden. De gemiddelde aanstellingstermijn van de beheerders bij RobecoSAM is bovengemiddeld, hoewel dit fondshuis wel aanhoudend verloop heeft gekend bij zijn team duurzaamheidsanalisten.

Het beloningsbeleid is in lijn met de belangen van eindbeleggers en wij denken dat er een solide beleggingscultuur heerst. Robeco en RobecoSAM hebben ieder hun deskundigheidsgebieden duidelijk omlijnd en daar een sterk aanbod en goede mensen op neergezet.

De kwaliteit van het fondsenassortiment is bovengemiddeld, met strategieen van hoge kwaliteit op het gebied van opkomende markten, obligaties, quant en duurzaamheid. De capaciteit van de fondsen wordt goed in de gaten gehouden en sommige fondsen zijn gesloten om de belangen van zittende aandeelhouders te beschermen.

Proces
De strategie is een combinatie van top-down credit beta positionering en fundamenteel gedreven bottom-up effectenselectie, allemaal verpakt in een waarderingsgevoelig en risicobewust kader. Het portefeuillebeheer van het investment grade team volgt hetzelfde collegiale proces voor al zijn beheerde strategieën, inclusief de wereldwijde credit variant van deze strategie. Elk kwartaal vindt beoordeling van de credit outlook plaats en dat helpt om de risicobereidheid te bepalen en ook om uit te vinden welke regionale tilts of beleggingsideeën de moeite waard zijn.

Ideeën genereren komt voort uit een diepgaande fundamentele kredietanalyse, die alle factoren omvat: de strategische positie van de emittent; financiële kracht en duurzaamheidsbeleid; ook als kapitaalstructuur en convenanten tellen mee. De drie co-managers, die geen actieve looptijd-posities innen, bouwen vervolgens een portefeuille van gediversifieerde en aantrekkelijk geprijsde obligaties van emittenten die een sterke cash genererende capaciteit hebben.

Het proces geeft de managers aanzienlijke vrijheid om te investeren op basis van hun mate van overtuiging. Ze stellen beta blootstelling omhoog of omlaag bij naar eigen inzicht (historisch gezien schommelt de beta van het fonds tussen 0,8 en 1,6) en ze kunnen beleggen in USD kredieten buiten de benchmark om (maximaal 20%, allemaal afgedekt naar euro), high yield kredieten (meestal obligaties met een BB-rating), en asset-backed securities. Ondanks de inherente risico's van manoeuvreren binnen een brede credit beta range, heeft het team deze flexibiliteit tot dusver goed benut, en dat leidt tot een Process Pillar-rating van Above Average.

Prestaties
Over de periode sinds Victor Verberk de touwtjes van het fonds in januari 2008 in handen kreeg tot en met januari 2021 heeft de FH EUR-aandelenklasse van de strategie het 43 basispunten op jaarbasis beter gedaan dan zijn Morningstar-categoriegemiddelde. Dit fonds is in het topkwintiel te midden van zijn concurrenten terechtgekomen over de afgelopen één, drie, vijf, en 10 jaarsperioden.

Het voor risico gecorrigeerde rendement is in diezelfde periodes (op basis van de Sharpe-ratio's) even sterk gebleken in vergelijking met categorie peers. Het fonds heeft ook zijn Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate benchmark verslagen in 10 van de afgelopen 13 kalenderjaren sinds Verberk het overnam, wat geen sinecure is.

Deze uitstekende staat van dienst is in hoge mate te danken aan de bijdragen van kredietselectie en slimme betapositionering van de portefeuille. Echter, de structurele neiging van het fonds naar financials heeft het selectie-effect enigszins verzwakt in de afgelopen jaren, aangezien de kredietrendementen van banken ondermaats hebben gepresteerd ten opzichte van niet-financiële schulden.

In 2020 heeft het fonds een rendement van 3,6% geboekt en daarmee heeft het 89% van zijn concurrenten verslagen en zijn benchmark met 80 basispunten. Het beperkte niet alleen zijn verliezen over het eerste kwartaal tot -6,45% (dat is slechts 30 basispunten onder de benchmark), maar het veerde goed terug in het daaropvolgende herstel, dankzij een gunstige beta-positionering, die grotendeels compenseerde voor de negatieve bijdrage van ondermaats presterende risicovolle Tier 1- en Tier 2-contingent convertible obligaties in de financiële sector.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse FH laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Robeco Euro Credit Bonds FH EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties EUR Bedrijven, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

robeco ec tabel

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Fidelity Sustainable Asia Equity Fund

- Kempen Global High Dividend Fund

- Stewart Investors Global Emerging Markes Leaders

- AXA WF US High Yield Bonds

 

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten