Fonds van de Week: MFS Meridian European Research Fund

De nadruk bij het MFS Meridian European Research Fund ligt op kwaliteit en diepgaand onderzoek naar bedrijven voor de aandelenselectie. Sterk punt is het consistente rendement bij uiteenlopende marktomstandigheden. De Morningstar Analyst Rating voor dit fonds is Silver.

Robert van den Oever 20 mei, 2021 | 10:27
Facebook Twitter LinkedIn

MFS Meridian European Research Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

MFS Meridian European Research Fund

Het team van dit fonds past nadrukkelijke kwaliteitscriteria toe bij de aandelenselectie en doet intensief en diepgaand onderzoek naar de bedrijven en hun concurrenten en hun industriekenmerken. Dat levert een consistent rendementsprofiel op, ongeacht de marktomstandigheden, en daarmee een uitstekend lange-termijn track record.

Uitgebreide toelichting

mfs european grafiek

Beheerteam
Het fonds wordt beheerd door een team van analisten die bottom-up onderzoek doen en hun investeringsbeslissingen nemen na intensieve peer review-analyse. Het team van 10 analisten zetelt in Londen wordt geleid door Christopher Jennings en David Shindler, die sinds respectievelijk 2004 en 2006 bij het fondshuis werken. Portfoliomanager Gabrielle Gourgey zit de teamvergadering voor en zorgt voor risicotoezicht en cashflow facilitering, maar neemt geen investeringsbeslissingen.

De analisten zijn lid van wereldwijde sectorteams, wat stelt hen in staat om bedrijven in een bredere context te vergelijken. Bij de wekelijkse bijeenkomst stemmen teamleden op investeringsideeën, inclusief aan- en verkopen, en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun eigen waarderingsmodellen. De meeste analisten zijn doorgewinterd en geven blijk van gedetailleerde kennis van hun sector- en aandelenselectie.

Helaas heeft het team de afgelopen jaren veel veranderingen ondergaan. Sinds 2019 zijn drie analisten intern gepromoveerd tot portfoliomanager, één verliet de firma en één ging met pensioen. Alle ontstane vacatures zijn ingevuld en dat is positief. Ook het sterke onderzoekskader van MFS helpt bij het opleiden van minder ervaren analisten en zorgt voor een soepele overdracht van sectorverantwoordelijkheden. Maar de gezamenlijke dienstverbanden van de analisten op deze strategie is momenteel vrij kort.

Fondshuis
MFS is niet in alle opzichten goed, maar verdient wel een Above Average ordeel op de Parent Pillar. Het fondshuis heeft de blik op de lange termijn en dat geldt voor zowel de eigen portefeuillebeheerders als de eindbeleggers waar het mee werkt. De portefeuille-omzet is dan ook doorgaans laag.

Het fondshuis heeft een cultuur geschapen waarin het getalenteerde beheerders aan zich weet te binden. Het verloop onder het personeel is laag en daardoor kan het fondshuis goed omgaan met veranderingen als die plaatsvinden. In de afgelopen jaren zijn enkele beheerders met een lange staat van dienst met pensioen gegaan en MFS bereidt zich voor op enkele andere aanstaande pensioneringen. Daartoe heeft het verschuivingen in beheerteams laten plaatsvinden en taken van senior portefeuillebeheerders anders verdeeld.

MFS is altijd transparant geweest over personele wijzigingen en neemt de tijd voor soepele overdracht. Nadat Ted Maloney in januari 2019 de rol van chief investment officer op zich nam, zijn verdere wijzigingen op leidinggevend niveau aangekondigd, waaronder nieuwe regionale CIO's en dat gaat in per maart 2020.

De aandelenstrategieën van MFS zijn lange tijd de sterkste van het fondshuis geweest en de obligatietak is sterker aan het worden. De multi-asset fondsen zouden volgens Morningstar beter kunnen. Het beheerd vermogen in multi-asset is kleiner dan bij concurrenten en MFS breidt die tak ook minder rigoureus uit. Verder zouden de fondsen buiten de Verenigde Staten wel iets goedkoper kunnen.

Proces
Dit door onderzoek gedreven proces verdient een Above Average procesbeoordeling omdat het effectief gebruik maakt van de beste ideeën van de Europese analisten van MFS. Aan de hand van een bottom-up strategie, de drijvende kracht achter portfolioconstructie, doen de analisten onderzoek. Ieder van hen kan zijn eigen modellen en onderzoekstools gebruiken, maar de rode draad is het zoeken naar bedrijven met bovengemiddelde duurzame groei, hoge kwaliteit rendement en goed beheer. Elke analist is verantwoordelijk voor twee tot drie industrieën en gaat op bezoek bij het management van het bedrijf, bij concurrenten en ook bij klanten en leveranciers.

Dit wordt gecombineerd met sell-side onderzoek en input van de industrie consultants om gedetailleerde verdienmodellen te creëren. Het team evalueert het groei- en rendementspotentieel van een aandeel met een focus op prijszettingsvermogen, de groeipercentages in de betreffende industrie, vrije kasstroom en deskundigheid van de directie. Dit wordt vervolgens gecombineerd met een assessment van bedrijfsrisico's en tot slot een overweging van de juiste waardering.

Portfolio opbouw is gebaseerd op consensus door stemming bij meerderheid onder de Europese analisten tijdens een wekelijkse vergadering. Aandelen worden bij meerderheid van stemmen opgenomen in de portefeuille, terwijl de aandelen met de laagste overtuiging worden verkocht om ruimte te maken voor nieuwe posities. Er zijn echter enkele formele beperkingen; sectoren boven 10% van de benchmark mogen een onder- of overweging van niet meer dan 5% hebben, en beginposities mogen niet groter zijn dan 5% van de totale activa.

Prestaties
Het fonds heeft solide voor risico gecorrigeerde rendementen opgeleverd op lange termijn. Sterk rendement zijn doorgaans gegenereerd over een breed scala aan aandelen en sectoren, als gevolg van de kwaliteit van onderzoek over de hele linie. De A1-aandelenklasse, die de langste prestatiegeschiedenis kent, heeft comfortabel het categoriegemiddelde verslagen en ook de MSCI Europe Index in de afgelopen drie, vijf en tien-jaars perioden tot en met maart 2021.

De consistentie van deze rendementen in verschillende marktomgevingen is indrukwekkend. Het fonds presteerde in elk kalenderjaar sinds 2006 beter dan het categoriegemiddelde, behalve in 2016. Deprestaties hebben geleden in het laatste kwartaal van 2016 tijdens de uitverkoop van defensieve namen. De aandelenselectie en onderweging in de banksector deed ook pijn.

Historisch gezien richtte het team zich op franchises van hoge kwaliteit en op duurzame winstgroei en dat heeft ertoe bijgedragen dat het fonds veerkrachtiger is geworden in zwakkere marktomstandigheden zoals 2008, 2011, of het eerste kwartaal van 2020. Het fonds kan soms achterblijven bij de index in een scherpe marktrally's die vooral worden aangejaagd door aandelen van mindere kwaliteit, zoals het geval was in 2003 en 2009. In 2020 werd in alle sectoren een positieve aandelenselectie gerealiseerd, behalve in technologie waar het team rendement miste door het vermijden van het aandeel ASML.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van MFS Meridian European Research Fund W1 EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Nederland, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

 

mfs european tabel

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Kempen Orange Fund

- Robeco Global Consumer Trends Equities

Pimco Total Return Bond Fund

Fidelity China Focus Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings