Drie duurzame wereldwijde aandelenfondsen

De interesse onder beleggers voor duurzaam beleggen is de afgelopen jaren sterk gestegen en ze werden op hun wenken bediend met een groeiend aantal duurzame beleggingsproducten. Het selecteren van een passend duurzaam beleggingsfonds is daarmee echter niet gemakkelijker geworden.

Ronald van Genderen 29 juni, 2021 | 12:59
Facebook Twitter LinkedIn

esg commitment level article

Ten eerste vergt het toegenomen aanbod nu eenmaal meer werk en tijd om een gedegen keuze te maken. En ten tweede, zijn alle duurzame beleggingsfondsen wel zo duurzaam als de fondshuizen beweren?

Om beleggers te helpen bij het onderscheiden van duurzame producten, hebben diverse landen, waaronder België, Frankrijk en Luxemburg, reeds enkele jaren geleden duurzaamheidslabels geïntroduceerd. En per maart van dit jaar is daar Europese regelgeving bovenop gekomen, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Kort gezegd komt deze regelgeving er op neer dat beheerders moeten aangeven of en hoe ESG is geïntegreerd in het beleggingsproces. Als ze claimen van wel, dan moet dat worden onderbouwd. Dat klinkt als de oplossing, maar in de praktijk blijken fondshuizen de regels nogal verschillend te interpreteren wat leidt tot vrij grote verschillen in duurzaamheidsclassificaties van fondsen.

Nieuwe kwalitatieve maatstaf
Om beleggers een hulpmiddel aan te reiken voor de beoordeling van duurzaamheid van fondsen, heeft Morningstar eind vorig jaar de Morningstar ESG Commitment Level geïntroduceerd. Dit is een nieuwe kwalitatieve maatstaf die beleggers helpt om beter te begrijpen hoe milieu-, sociale en governancefactoren beleggingsstrategieën beïnvloeden, en welke fondsen en vermogensbeheerders zich inzetten om de ESG-resultaten te behalen die het beste aansluiten bij de normen en waarden van beleggers.

De Morningstar ESG Commitment Level geeft de inschattingen van de Morningstar analisten weer over de intentie en de inzet van vermogensbeheerders en hun strategieën om ESG-factoren op te nemen in hun beleggingsprocessen en organisaties.

Sinds de lancering van het ESG-commitmentniveau hebben de fondsanalisten 71 fondshuizen en 467 fondsen over de hele wereld geëvalueerd. Van deze geëvalueerde fondsen kregen er slechts 24 een Morningstar ESG Commitment Level van Leader, oftewel het hoogste predikaat. Nog eens 33 fondsen kregen een Advanced-score. Ondertussen behaalden 94 fondsen een Basic-rating en maar liefst 316 fondsen ontvingen ESG Commitment Level van Low.

Deze cijfers omvatten overigens zowel conventionele als duurzame fondsen, maar desondanks geven deze cijfers wel aan dat duurzame beleggers selectief moeten zijn bij het kiezen van een geschikt fonds. Wij presenteren een drietal wereldwijde aandelenfondsen die een Morningstar ESG Commitment Level van Advanced of Leader toegewezen hebben gekregen.

AXA WF Global Factors-Sustainable Equity - Advanced
Dit fonds wordt beheerd door Rosenberg, een dochteronderneming van AXA IM. Het bedrijf levert sinds het midden van de jaren tachtig systematische aandelenportefeuilles en was een van de eerste kwantitatieve groepen die niet-financiële gegevens, zoals ESG, volledig in haar portefeuilles integreerde. De gebruikte ESG-score wordt ontleend aan talloze externe gegevensbronnen, zodat analisten meer dan 100 gegevenspunten kunnen opnemen in bedrijfsscore. Dit raamwerk scoort meer dan 7.000 bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten tussen 0 en 10, op basis van een zes-factormethodologie.

Het 14-koppige analytische team richt zich op de gebieden die van materieel belang zijn. De output heeft een wezenlijke impact op de wegingen van de portefeuille, aangezien de doelstelling is om een verbeterde ESG-score op portefeuille niveau te bereiken en een vermindering van 60% van de CO2- en watervoetafdruk ten opzichte van de benchmark te realiseren.

Daarnaast worden binnen AXA IM voor alle fondsen bepaalde sectoren, zoals controversiële wapens, palmolie, tabaksproducenten en wapenfabrikanten uitgesloten. Ook wordt er niet belegd in bedrijven die de UN Global Compact schenden. Tot slot is de rapportering van AXA IM van hoge kwaliteit met onder andere een tool voor het visualiseren van de ESG scores van portefeuilles.

Impax Global Equity Opportunities - Leader
Dit fonds belegt in bedrijven die volgens de beheerders zullen profiteren van de transitie naar een duurzamere economie. Om dergelijke bedrijven te identificeren, gebruikt het Impax team voornamelijk eigen duurzaamheidsonderzoek op zowel bedrijfs- als industrieniveau. Negatieve screenings of uitsluitingscriteria staan niet centraal in de strategie.

Naast de positieve inclusiebenadering, is ESG geïntegreerd in het hele beleggingsproces met een breed scala aan ESG- en niet-financiële informatie die is opgenomen in Impax's '10-stappen' bedrijfsonderzoeksproces. De strategie profiteert van een zeer ervaren, capabel team bestaande uit beheerders Kirsteen Morrison en David Winborne. Het bredere aandelenteam is verantwoordelijk voor het aandelenonderzoek, inclusief ESG onderzoek.
Tot slot, is het team nauw betrokken bij het sterke actieve aandeelhoudersprogramma van het fondshuis. Zij krijgen daarbij ondersteuning van een compact maar ervaren team van zeven ESG-specialisten.

Stewart Investors Worldwide Sustainability Leaders - Leader
Deze all-capstrategie wordt geleid door Nick Edgerton, die deel uitmaakt van Stewart Investors' 12-lid Sustainable Funds Group. Deze groep is ervaren, stabiel en omvat doorgewinterde beheerders zoals David Gait en Sashi Reddy. Alle leden nemen ESG-onderzoek volledig op in hun dagelijkse werk.

ESG is verankerd in alle aspecten van de beleggingsaanpak. Het team richt zich op het vinden van managementteams met een gedeelde visie op het stimuleren van duurzame ontwikkeling in de markten waarin ze actief zijn. Een bijproduct van deze filosofie is dat de strategie niet zal beleggen in bedrijven met een materiële blootstelling aan schadelijke producten, waaronder wapens, tabak, alcohol, fossiele brandstoffen en gokken.

Het team is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de ESG-analyses en actief aandeelhouderschap maakt deel uit van hun toolset om de duurzaamheid van de bedrijven waarin ze beleggen te verbeteren. Het beleggingsteam heeft een lange geschiedenis in het omgaan met bedrijven en zij zijn verantwoordelijk voor het nemen van alle stembeslissingen, waarbij Edgerton nauw betrokken is bij het hele proces.

 

Lees meer over ESG Commitment Level:

- Nieuw van Morningstar: ESG Commitment Level

- Zo werkt ESG Commitment Level voor fondshuizen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten