Fonds van de Week: iShares Green Bond Index Fund

Het iShares Green Bond Index Fund richt zich op de jonge en snel groeiende categorie van groene obligaties. De Morningstar Analyst Rating van dit indexfonds is Bronze.

Robert van den Oever 22 juli, 2021 | 9:08
Facebook Twitter LinkedIn

iShares Green Bond Index Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Average

 

iShares Green Bond Index Fund

Dit indexfonds biedt tegen lage kosten blootstelling aan de snelgroeiende markt van groene obligaties. Het hanteert de Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index als benchmark. Hoewel wereldwijd georiënteerd, zullen de meeste uitgevers van green bonds voorlopig Europees zijn, verwacht Morningstar-analist José Garcia-Zarate. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

Uitgebreide toelichting

iShares green bonds graph

 

Beheerteam
Deze strategie wordt beheerd als een gezamenlijke wereldwijde inspanning van de EMEA en US portefeuillebeheerteams. Portefeuillemanagers bij BlackRock's vastrentende-waarden fondsen divisie zijn verantwoordelijk voor zowel passieve als actieve strategieën. Het EMEA team was al stevig gevestigd bij Barclays Global Investors vóór de overname door BlackRock in 2009. Veel belangrijke leden van het team traceren hun professionele geschiedenis naar BGI.

Sid Swaminathan is hoofd van het kern portefeuillebeheerteam in EMEA. Auste Vysniauskaite is de in regio EMEA zetelende portfoliomanager voor deze strategie. Ze werkt sinds 2015 bij BlackRock. Het portfoliomanagement team wordt ondersteund door een groot team van analisten en IT-professionals, evenals door het wereldwijde kapitaalmarkten team.

iShares heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in technologie en het portefeuillebeheer team wordt nu ondersteund door een voor dat doel opgericht team van technologiespecialisten diehelpen om de workflow van het het portfoliobeheer verder te automatiseren.

Fondshuis
De voordelen van BlackRock wegen op tegen de nadelen; het verdient een een Above Average Parent rating. BlackRock belegt in totaal 6,4 biljoen dollar voor haar cliënten en is daarmee ongeëvenaard in grootte maar ook in invloed. Het fondshuis is marktleider en zet de standaard voor passieve beleggers met iShares. Het heeft een diep en getalenteerd vastrentende-waarden team.

De Aladdin-software is een essentieel hulpmiddel voor risicoanalyse en portefeuillebeheer voor de industrie. BlackRock Financial Markets Advisory heeft het vertrouwen en de mandaten van veel overheden veiliggesteld, waaronder het op pandemieën geïnspireerde schuldopkoopprogramma van de Federal Reserve. BlackRock biedt ook oplossingen op het gebied van alternatives, factor- en private equity-beleggingen en is voornemens zijn beursgenoteerde ESG-fondsen te verdubbelen en ESG in al haar strategieën op te nemen. De kosten voor haar producten zijn ook verbeterd.

De opgang van BlackRock heeft echter tegenslagen gekend. Meerdere pogingen om de line-up van actieve aandelenfondsen te vernieuwen, hebben nog niet geleid tot hetzelfde succes als bij de obligatiefondsen. Het bedrijf heeft tot nu toe slechts een aantal strategieën gelanceerd en die onder de aandacht gebracht bij haar investeerders.

In 2019 en 2020 heeft het fondshuis twee executives en een closed-end fondsmanager ontslagen wegens schending van de gedragscode van BlackRock, wat aantoont hoe moeilijk het kan zijn om bij zo'n kolos een ethische cultuur te koesteren en te handhaven. Hoewel het fondshuis de deugd van ESG predikt, heeft het vaak de kant van het management van een bedrijf gekozen bij het volmachtstemmen over ESG onderwerpen. BlackRock is niet de beste in alles wat het doet, maar weet wat de beste manier is om haar eindbeleggers te bedienen.

Proces
Aanbieder iShares gebruikt fysieke replicatie om de prestaties van de Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index te volgen. De portefeuillemanagers passen gestratificeerde sampling toe. De index is onderverdeeld in secties, die elk een belangrijke risicofactor vertegenwoordigen, zoals looptijd, valuta, land, rating en sector. De beheerders kiezen dan voor obligaties die zijn opgenomen in de index en die het risicoprofiel van elke sectie nabootsen. Het resultaat van dit alles is een portefeuille die het algemene risicoprofiel van de index weergeeft, terwijl de ETF-manager aankopen obligaties die lijden onder illiquiditeit kan vermijden.

Het beheerproces is sterk geautomatiseerd en managers gebruiken eigen analytische en risicobeheersingssystemen (Aladdin). Het belangrijkste doel is om de handelskosten te minimaliseren, voornamelijk rond gebeurtenissen op de primaire markt (zoals veilingen) die herbalancering veroorzaken.

Afwijkingen in de wegingen tussen fonds- en indexcomponenten moeten consistent zijn met strakke tracking error doelen. Die variëren ten opzichte van het risico dat inherent is aan de obligatiemarkt. Het doel zou bijvoorbeeld minimaal zijn voor staatsobligaties, terwijl portefeuillebeheerders meer speelruimte hebben voor bedrijfsobligaties en schuldpapier uit opkomende markten. Alle handel wordt uitgevoerd door het loket voor kapitaalmarkten in eigen huis. Obligatiecoupons worden herbelegd conform de regels van de index. iShares doet met de posities van dit indexfonds niet aan het uitlenen van effecten.

Prestaties
Het fonds heeft een wisseld track record wat rendement betreft. In de afgelopen drie jaar heeft het hogere rendementen dan het categoriegemiddelde opgeleverd, zowel totaal als op voor risico gecorrigeerde basis. Over vijf jaar gemeten heeft juist de index het categoriegemiddelde overtroffen.

De recentere prestaties waren echter teleurstellend met afgelopen jaar rendementen die onder het categoriegemiddelde lagen. Hier hebben de typerende neigingen van de markt voor groene obligaties de strategie tegengewerkt. Vooral de hoge blootstelling aan euro en hoger kredietrisico ten opzichte van mainstream wereldwijde obligatiefondsen in een tijd waarin beleggers aan het verschuiven zijn naar aandelenblootstelling en het inprijzen van kans op inflatie en hogere rente in de komende jaren is begonnen, zat tegen.

Opgemerkt moet worden dat de markt voor groene obligaties zich snel ontwikkelt. Met name het aandeel van groene staatsobligaties, waarvan de meeste worden uitgegeven door Europese emittenten, zal waarschijnlijk groeien. Dit betekent dat de huidige voorkeur voor hoger renderende bedrijfsobligatie-uitgevers en uitgiften door agentschappen naar verwachting zullen afnemen. Dit kan de groene obligatie-index dichter bij de standaard wereldwijde categorie brengen in termen van sectorsamenstelling, maar het betekent ook dat beleggers mogelijk een lager overall rendement tegemoet kunnen zien.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse laten het fonds uitkomen in het goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd - EUR Hedged, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

iShares green bonds table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy

- Pimco Emerging Markets ESG Bond Fund

- Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

Kempen Global Small Cap Fund

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten