Terug van nooit echt weggeweest

Het debat over hedge funds laait weer op. Deze alternatieve fondsen kwamen na de grote financiële crisis van 2007-2008 meestal negatief in het nieuws, maar lijken vandaag klaar voor een comeback.

Thomas De Fauw 24 augustus, 2021 | 14:19
Facebook Twitter LinkedIn

Levende legende Warren Buffett kreeg gelijk in zijn voorspelling dat hedgefondsen het minder goed gingen doen dan de S&P 500 index in de loop van het decennium na de financiële crisis. Het orakel van Omaha uitte ook meermaals zijn ongenoegen over de hoge kostenstructuur inclusief royale prestatievergoedingen bij veel hedgefondsen. Zoals we allemaal weten, zijn het vooral de passieve fondsen met lage beheersvergoedingen die aan marktaandeel wonnen.

Toch leeft net als na de financiële crisis vandaag de hoop weer op dat alternatieve beleggingsstrategieën terug zijn. 2020 was het beste jaar sinds de nasleep van de financiële crisis voor hedgefondsen met een winst van 11,6% in dollars voor de brede HFRI Fund Weighted Composite Index. Aan het eind van juli 2021 stond de teller voor de index op 9,2% year-to-date. Hoewel deze niet indrukwekkend lijken ten opzichte van bijvoorbeeld de MSCI All Country World Index die vorig jaar een rendement haalde van 16,3% in dollars (en 13,1% year-to-date) moet men zich ervan bewust zijn dat hedgefondsen in verschillende activaklassen (kunnen) beleggen en daarmee verschillende functies hebben binnen een allocatieportefeuille.

Ook voor de particuliere belegger

Hoewel de hedgefondsindustrie traditioneel voorbehouden is aan institutionele of zeer vermogende particulieren, zijn er wel degelijk producten beschikbaar voor individuele beleggers. Morningstar noemt die liquid alternatives en publiceerde vorige maand hierover een rapport.

Deze hedgefonds-achtige fondsen omvatten een breed scala aan strategieën die verschillende doelstellingen hebben en waarvan velen beweren diversificatie te bieden van traditionele marktrisico’s.

In een tijd van onzekerheid over de pandemie, inflatie en een afbouw van de monetaire stimulusmaatregelen is het niet verwonderlijk dat deze ideeën opnieuw op de radar komen. De belofte van positieve, minder gecorreleerde rendementen van liquide alternatieven klinkt aantrekkelijk, vooral in een marktomgeving waar aandelen en obligaties moeite hebben om dezelfde diversificatievoordelen te bieden.

Managers van deze alternatieve beleggingsvormen streven ernaar om traditionele risicoblootstelling zoals die aan aandelen te beperken, diversifiëren of te elimineren. Om dit te bereiken worden vaak andere activatypes zoals valuta’s of grondstoffen in de portefeuille opgenomen of wordt gebruik gemaakt van derivaten of ‘short selling’ waarbij effecten die men niet in bezit heeft verkoopt om zo te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers.

Alternatieve beleggingsstrategieën in je portefeuille opnemen?

Wanneer beleggers nadenken over de rol van liquid alternatives binnen hun portefeuille, kan het interessant zijn om strategieën te groeperen op basis van hun doestellingen en profiel. Morningstar ziet drie groepen waarin de meeste strategieën kunnen worden ondergebracht.

Alternatives

“Modifiers” zijn geen echte alternatieven omdat ze nog steeds afhankelijk zijn van traditionele marktblootstellingen zoals in aandelen. Ze zijn dus nog steeds gecorreleerd met die traditionele risicofactoren, maar gebruiken veelal derivaten om verliezen in moeilijke marktomstandigheden te beperken. In een stierenmarkt hebben ze dan weer de neiging om achter te blijven.

De “Diversifiers” zijn ook blootgesteld aan aandelen- en obligatiemarkten maar maken tevens gebruik van niet-traditionele of alternatieve activaklassen om risico en rendement verder te diversifiëren. Op korte termijn zullen de voordelen van deze risicospreiding variëren en kunnen deze fondsen geld verliezen, maar op de lange termijn zouden ze binnen een portefeuille verliezen moeten temperen.

Voorbeelden die beschikbaar zijn voor Nederlandse en Belgische beleggers en die van Morningstar analisten een positieve beoordeling krijgen zijn BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund binnen de Equity Market Neutral categorie en BSF Global Event Driven binnen de Event Driven categorie.

BlackRock’s Systematic Global Long/Short Equity fonds volgt een kwantitatieve aanpak waarbij het door middel van een aandelenselectiemodel een quasi markt neutrale portefeuille samenstelt met als doel alpha te creëren ten opzichte van de MSCI World Index. Ook willen de managers de correlatie met wereldwijde aandelen laag houden. Het doel van markt neutrale strategieën is om aandelen specifieke risico’s te vermijden en zich te concentreren op individuele kansen. Dit kan door zowel long- als shortposities in te nemen, waarbij de blootstelling aan de markt geneutraliseerd wordt. De “retrocessievrije” D2 USD (ISIN: LU1153525040) aandelenklasse krijgt van Morningstar analisten een Silver rating terwijl de duurdere A2 USD (ISIN: LU1069250113) aandelenklasse een Bronze rating krijgt.

BlackRock’s Global Event Driven fonds is een heel andere strategie waarbij de managers proberen winst te maken uit aangekondigde fusies, of andere corporate actions zoals veranderingen in het management van een bedrijf. Het fonds haalde sinds haar oprichting in september 2015 tot en met eind juli 2021 een rendement van 5% op jaarbasis (in dollars) en een lage beta van 0,2. De beta hier meet de mate van volatiliteit van het rendement van het fonds ten opzichte van het rendement van de brede MSCI ACWI aandelenindex en toont aan dat de rendementen van dit fonds een zeer lage correlatie vertonen met de brede aandelenmarkt. Dit zou diversificatievoordelen moeten opleveren voor een portefeuille. De “retrocessievrije” D2 USD (ISIN: LU1251621188) aandelenklasse krijgt van Morningstar analisten een Bronze rating terwijl de A2 USD (ISIN: LU1251620883) aandelenklasse een Neutral rating krijgt.

Tenslotte richten “Opportunistische” strategieën zich op het behalen van een positief rendement in alle marktomstandigheden en meestal ook in het beschermen van kapitaal. Deze fondsen zijn complexer van aard en kunnen zich soms heel anders gedragen dan de brede activamarkten net omdat ze sterk inzetten op bepaalde trends of in en uit long- en shortposities gaan wanneer kansen zich voordoen.

Een voorbeeld hiervan is JPM Global Macro Opportunities binnen de Macro Trading categorie. Zowel de C (acc) EUR (ISIN: LU0095623541) als de A (acc) EUR (ISIN: LU0095938881) aandelenklasse krijgt van Morningstar analisten een Neutral rating. Het beleggingsproces is macro-en thema gedreven en streeft naar een cash plus 7% rendement. Enkele huidige thema’s omvatten technologische adoptie, consumentenvraag in opkomende landen en klimaatverandering. Beleggers moeten begrijpen dat deze aanpak de fondsbeheerders veel discretie geeft en leidt tot frequente wijzigingen in de positionering afhankelijk van de macro-economische omgeving. Bovendien maakt de flexibiliteit de rendementen minder voorspelbaar en is een goede timing vereist om effectief te zijn.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten