Inkomensverzekeringen: zinvol of niet?

Het wegvallen van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid is een groot risico voor velen. Daar zijn verzekeringen tegen. Je individuele situatie en doelen bepalen wat je nodig hebt en hoeveel dat moet kosten.

Sunniva Kolostyak 02 september, 2021 | 10:47
Facebook Twitter LinkedIn

umbrella

De meeste mensen denken niet aan toekomstscenario's waarin je onvoldoende of zelfs helemaal geen inkomen meer hebt. Bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt wordt. Laten we hopen dat zoiets zich nooit zal voordoen, maar het is wel verstandig om je in te dekken tegen zulke niet heel waarschijnlijke, maar wel ingrijpende omstandigheden.

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of zorgen voor vervangend inkomen gaat voor veel mensen een stap verder dan de basisverzekeringen zoals huis, auto, aansprakelijkheid enzomeer. En het kan duur zijn. Maar het kan ook van levensbelang zijn als je in de situatie komt dat je zo'n inkomensvervangende verzekering moet aanspreken, wanneer je niet meer in staat bent om zelf een inkomen bij elkaar te werken. 

Wanneer heb je zoiets nodig? Er zijn drie soorten verzekeringen die voorzien in inkomen als je iets overkomt: levensverzekering, arbeidsongeschiktheid en inkomensbescherming. 

Levensverzekering

Een levensverzekering beschermt je partner, gezin of andere naasten; zij krijgen uitbetaald als je komt te overlijden. Dit is de meest voorkomende en de begrijpelijkste vorm van verzekering. Want het is simpel: je betaalt maandelijks premie en de verzekering keert uit als je komt te overlijden, volgens vooraf overeengekomen bedragen.  

Zo'n verzekering is te overwegen als je kostwinner bent en de andere gezinsleden afhankelijk zijn van het inkomen dat jij binnenbrengt. Die afhankelijkheid is het meest prangend voor vaste verplichtingen, zoals de maandelijkse hypotheeklasten.

Voor mensen met een andere thuissituatie is zo'n verzekering wellicht niet nodig. Bijvoorbeeld als je single bent en er niet direct iemand anders afhankelijk is van jouw inkomen. Wel is het zo dat het aangaan van een levensverzekering flink goedkoper is als je er vroeg mee begint. Dus voor jonge mensen die nog geen gezin hebben, maar dat in de toekomst wel willen, kan het raadzaam zijn om alvast de mogelijkheden van levensverzekeringen te gaan verkennen.

Arbeidsongeschiktheid 

De naam zegt het al; wanneer je door ziekte of anderszins lichamelijk niet meer in staat bent om te werken, heb je vervangend inkomen nodig en daar kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering in voorzien. Net als bij een levensverzekering betaal je maandelijks premie, en als zich iets voordoet wat binnen de voorwaarden valt, een aandoening of een verwonding, dan keert de verzekering uit.

Voor velen is het vooruitzicht van niet meer kunnen werken een abstractie die hopelijk nooit werkelijkheid wordt. Maar als het wel gebeurt, dan zijn de (financiële) gevolgen enorm ingrijpend. Hetkan je hele leven op zijn kop zetten, en niet alleen financieel. Juist omdat het zo onwaarschijnlijk is dat het nodig is, gaan veel mensen eraan voorbij, maar juist daarom is het belangrijk om er goed over na te denken; wat zijn de gevolgen, wat zijn mijn wensen als het gebeurt en welke verzekering biedt de beste oplossing voor mijn individuele situatie.

Let daarbij goed op de kleine lettertjes. Niet elke ziekte of aandoening is vanzelfsprekend gedekt. En ga ook na wat er vanuit je werkgever al geregeld is op dit gebied, om om onnodige doublures te voorkomen.

Vaak nemen mensen beide typen dekkingen; de arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor vervangend eigen inkomen en de levensverzekering zorgt voor financiële middelen voor je naasten.

Inkomensbescherming

Voor alle oorzaken van inkomensverlies die een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet dekt, is er toch een oplossing. Inkomensbeschermende verzekeringen ennen een bredere dekking wat oorzaken van inkomensverlies betreft. 

Wel is er vaak sprake van beperkingen; dat wil zeggen dat bijvoorbeeld maar een bepaald deel van je huidige salaris gedekt is. Niet het volledige inkomen, en zeker niet méér dan dat. 

De kleine lettertjes bij dit type gaan vooral over uitsluitingen en risico's. Bijvoorbeeld beroepen die je niet mag uitoefenen om in aanmerking te kunnen komen voor zo'n verzekering. Of dat er maar gedeeltelijk wordt uitgekeerd als je toch nog deels kan werken.

De complexiteit en strengheid van de voorwaarden, hoge premies of aanvullende eisen kunnen een inkomensbeschermende verzekering minder interessant maken. Maar de ervaring leert dat ze wel vaker uitkeren: een op de zeven claims wordt gehonoreerd tegen slechts een op de twintig bij levensverzekeringen. 


Welke moet je nemen?

Alle drie de verzekeringen zullen elkaar ongetwijfeld gedeeltelijk overlappen. Ga dus aan de hand van je individuele situatie en je doelen na wat het beste bij je past, desnoods me hulp van een verzekeringsadviseur. Bij het nemen van meerdere verzekeringen kan het zijn dat je dubbel betaalt of dat de polisvoorwaarden zaken dekken die niet op jou van toepassing zijn. Dat zou zonde zijn van het geld.

Belangrijk is ook te bepalen hoeveel risico je loopt en daarmee hoe noodzakelijk een verzekering is. Een misvatting is om te denken dat verzekeringen altijd heel duur zijn en alleen behapbaar zijn voor welgestelden. De premie moet in verhouding staan tot wat je ontvangt bij uitkering en de kans dat je de verzekering moet aanspreken. Het is iets dat je nooit nodig hoopte hebben, maar als dat wel het geval is, moet het goed gereld zijn. Goed uitzoeken dus.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sunniva Kolostyak  is data journalist bij Morningstar.co.uk

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings