Fonds van de Week: Capital Group New Economy Fund

De strategie van Capital Group New Economy Fund bevat onderscheidende kenmerken, zoals de posities in mid- en small-caps. Ondanks personele wisselingen is het team deskundig en blijft de aanpak die is gericht op het selecteren van innovatieve, veelbelovende bedrijven, overeind.

Robert van den Oever 09 september, 2021 | 8:33
Facebook Twitter LinkedIn

Capital Group New Economy Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: High
Beleggingsproces: Above Average

Capital Group New Economy Fund

Dit fonds heeft aardig wat personele wisselingen gekend, gepland en ongepland, maar de strategie is in goede handen bij het beheerteam. De aanpak onderscheidt zich door in het oog springende mogelijkheden binnen het brede mandaat, zoals de posities in mid- en small-caps, de focus op innovatieve bedrijven en het gebruik maken van gespecialiseerde analisten voor zulke deelgebieden. Het fonds verslaat zijn concurrenten.

Uitgebreide toelichting

capital group new eco graph

 

Beheerteam

De Above Average rating op de People Pillar weerspiegelt de systemische sterke punten van de strategie, de ruime ervaring en deskundigheid van de managers en de aantrekkelijkheid voor beleggers, zelfs tijdens alle recente personeelswisselingen. Het vermogen van deze strategie is sinds 2018 verdeeld over twee dochterondernemingen: Capital Research Global Investors en Capital World Investors.

Tim Armour, die in 1991 begon en daarmee de langste staat van dienst heeft, leidt de gehele strategie en staat aan het hoofd van het junior team van CWI bestaande uit Richmond Wolf, Mathews Cherian en meest recent Tomoko Fortune. Harold La leidt de activiteiten van CRGI waar Caroline Jones en Reed Lowenstein deel van uitmaken.

De diversiteit aan stijlen is nog altijd een sterk punt. Harold La die in Hong Kong zetelt, richt zich bijvoorbeeld op aandelen uit opkomende markten, terwijl Armour geïnteresseerd is in bedrijven met een grote kaspositie die aantrekkelijk zijn gewaardeerd. De teams van CWI en CRGI kunnen ieder gebruik maken van ongeveer 50 analisten, van wie sommigen een eigen deel van de portefeuille onder hun hoede hebben. Alle beheerders hebben minimaal $ 100.000 belegd in de Amerikaanse versie van dit fonds.

Fondshuis

Het fondshuis krijgt een Parent Pillar beoordeling van High dankzij de inspanningen van Capital Group om haar concurrentievoordelen verder uit te rollen. Deze actieve beheerder is beter bekend in de Verenigde Staten dan in de rest van de wereld, vanwege zijn assortiment Amerikanase fondsen. De deskundigheid op het gebied van aandelen is al lang duidelijk, voornamelijk vanwege het kenmerkende multi-manager systeem. De vastrentende-waarden activiteiten bevonden zich echter meer op de achtergrond.

In 2008, toen het vlaggenschipfonds American Funds - Bond Fund of America slechte resultaten behaalde, kwam daar verandering in. Sindsdien is er betere coördinatie van de visies en analyses van de obligatiemanagers. Ook werpt het tegelijkertijd toevoegen van beleggingstalent en -middelen vruchten af. Want tijdens het tumult begin 2020 deden de obligatiestrategieën het merendeels veel beter dan die van concurrenten.

Daarnaast heeft het fondshuis zijn fund-of-funds-aanbod versterkt. In januari 2020 werd Capital Solutions Group geïntroduceerd als een aparte entiteit om nieuw personeel met specialisaties in assetallocatie en kwantitatieve research in onder te brengen.

Dit alles betekent niet dat Capital Group zijn deskundigheid in aandelen uit het oog is verloren. Integendeel, de managers hanteren nog steeds hoge standaarden, terwijl er tegelijkertijd geduld wordt betracht met de beleggingsstijlen die momenteel uit de gratie zijn. Desalniettemin deed het aandelenassortimet het in het afgelopen decennium niet zo goed als in de voorgaande decennia. Wil het fondshuis zijn historische voorsprong behouden, dan moet het alle zaken aanpakke die een voordeel op kunnen leveren, onder meer duidelijkheid geven over de capaciteitslimieten van strategieën.

Proces

De doelstelling van de strategie, die in 1983 in de Verenigde Staten werd gelanceerd, was aanvankelijk om te profiteren van de verschuiving van een door de productie gedomineerde economie naar een diensten- en informatie-economie. Om die relatief beperkte focus te compenseren, breidde het beheerteam in de loop van de jaren geleidelijk zijn mandaat uit.

Eind 2009 werd de goedkeuring verkregen om alle sectorbeperkingen weg te nemen, op voorwaarde dat de managers zich richten op die bedrijven die innovatie aanjagen of ervan profiteren. Begin 2020 is de geografische diversificatie verder vergroot, want de limiet voor niet-Amerikaanse bedrijven werd verhoogd van 45% naar 50% en de benchmark werd gewisseld: de S&P 500 werd verruild voor de MSCI All Country World Index.

De beheerders stoppen van oudsher een flink deel van het beheerd vermogen in aandelen uit opkomende markten. Ook gaat er tussen eenvijfde en eenderde van het vermogen naar mid- en small-caps, zodat de portefeuille een neiging naar small-caps heeft. 

Elke beheerder doet zijn deel volgens zijn eigen stijl, maar alle portefeuillesegmenten samen vertegenwoordigen een aanpak van groei tegen een redelijke prijs. De portefeuille-omzet ligt traditioneel gezien lager dan die van concurrenten, en dat onderstreept de lange-termijn horizon van het beheerteam. Ze houden vaak een cash-gedeelte aan, ongeacht de marktomstandigheden, en ze zijn bereid posities van meer dan 10% aan te houden als zich onvoldoende kansen voor nieuwe posities aandienen.

Prestaties

Hoewel het track record van deze fondsvariant nog te kort is om relevant te zijn, heeft de strategie een langere geschiedenis en die laat overtuigende resultaten zien. Als we het track record van deze variant uitbreiden met de prestaties van zijn Amerikaanse variant, heeft tot en met juli 2021 over de 10- en 5-jaarsperioden respectievelijk 91% en 72% van zijn concurrenten verslagen.

Deze goede resultaten zijn voornamelijk te danken aan de sterke aandelenselectie van de managers. De forse allocaties naar small- en mid-cap aandelen en opkomende markten kunnen, net als in 2003-2006, 2012, 2013 en 2017, een mooi zetje in de rug geven.

Deze zelfde kenmerken zorgen echter ook voor de bovengemiddelde volatiliteit van de strategie en kunnen ook op korte termijn tot underperformance leiden. Tijdens de stevige marktrally van 2019, toen Amerikaanse large-cap fors stegen, bleef het rendement van de strategie achter bij dat van de index als gevolg van de grote kaspositie die ongeveer 5% tot 10% bedroeg. Meer recent vormde de kaspositie van het fonds juist een buffer te midden van de corona-uitverkoop in het begin van 2020.

Kosten

De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse Z laten dit fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de categorie. Op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte prestaties ten opzichte van benchmark en concurrenten, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina Capital Group New Economy Fund (LUX) Z. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

capital group new eco table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- iShares MSCI Europe SRI ETF

BlackRock World Technology Fund

Fidelity Emerging Markets Fund

Pimco Dynamic Multi Asset Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten