Top-5 Fondsstromen: revival van waarde-aandelen

Beleggers hebben over de eerste drie kwartalen volop voor aandelenfondsen gekozen, maar de voorsprong van de asset class is tanende. Niettemin zal 2021 naar alle waarschijnlijkheid uitdraaien op een recordjaar qua instroom voor aandelenstrategieën.

Jeffrey Schumacher, CFA 15 november, 2021 | 9:29
Facebook Twitter LinkedIn

arrows up article

De animo van beleggers voor aandelenfondsen is tot dusverre in 2021 van ongekende proporties. Het sterke momentum voor aandelenfondsen was al in het vierde kwartaal van 2020 zichtbaar toen er een recordinstroom van 108,3 miljard euro werd genoteerd voor in Europa gedomicilieerde actieve en passieve aandelenfondsen. Gedurende de eerste drie maanden van 2021 werd dat record echter met 400 miljoen euro aangescherpt. Ook in de daaropvolgende kwartalen bleek de beleggingscategorie populair onder beleggers, wat leidde tot een totale netto instroom van 221,5 miljard euro voor aandelenfondsen over de eerste negen maanden van 2021.

Die forse instroom is van ongekende proporties wanneer we deze cijfers in historische context plaatsen. De op een na hoogste netto instroom gemeten over de eerste drie kwartalen werd in 2017 gerealiseerd, maar die was met 91,6 miljard euro nog niet de helft van de instroom die we dit jaar hebben gezien. Daarnaast is de instroom van 221,5 miljard euro in de eerste drie kwartalen van 2021 voor aandelenfondsen hoger dan de totale netto instroom in aandelenfondsen die we de afgelopen 10 jaar hebben gezien over een volledig kalenderjaar.

Obligaties halen aandelen in
Hoewel het enthousiasme voor aandelenstrategieën groot is, zwakt de interesse wel wat af. In het tweede kwartaal bedroeg de netto instroom 66,8 miljard euro om in het afgelopen kwartaal terug te vallen tot een plus van 46 miljard euro. Daarmee stootten obligatiefondsen de aandelenstrategieën van de troon. Obligatiefondsen verwelkomden namelijk 66,6 miljard euro aan nieuw vermogen.

Wanneer we de fondsstromen voor aandelenfondsen op categorieniveau bekijken, dan wordt duidelijk dat beleggers een aantal duidelijke keuzes hebben gemaakt in 2021. Op basis van absolute instroom zijn de categorieën aandelen wereldwijd large-cap gemengd en aandelen wereldwijd large-cap groei afgetekend de populairste categorieën. De year-to-date instroom bedroeg hier respectievelijk 40,4 miljard euro en 27,2 miljard euro. Het ziet er daarmee naar uit dat 2021 voor beide categorieën een recordjaar gaat worden qua instroom. Wanneer we echter naar organische groei kijken, dan blijken een aantal sectorfondsen zeer goed te scoren.

Duurzaam in trek
De sector ecologie trekt veel geld van beleggers aan. Een netto instroom van 23,5 miljard euro vertaalt zich in een organische groei van 91% over de afgelopen twaalf maanden. De categorie alternatieve energie doet het relatief gezien nog beter, met een netto instroom van 7,7 miljard euro wat resulteert in een organische groei van maar liefst 180%.

Dat het duurzaam is wat de klok slaat blijkt ook als we de fondsstromen bekijken langs de Morningstar Globes. Hier liggen de organische groeicijfers van fondsen met vijf of vier globes op minimaal het dubbele van fondsen met minder of geen globes. Hetzelfde beeld zien we terug wanneer we SFDR classificaties als lens gebruiken. Hoewel het beheerde vermogen van artikel-9 fondsen nog relatief bescheiden is, bedraagt de organische groei 47%, ten opzichte van 13% voor artikel-8 fondsen en ongeveer 6% voor fondsen die vallen onder artikel 6 of die geen SFDR classificatie hebben.

Revival waarde-stijl
Onder de categorieën met de grootste absolute instroom zien we dat fondsen gericht op de gezondheidssector, duurzame consumentengoederen en technologie zeer gretig aftrek vinden bij beleggers. Dat Amerikaanse waarde-aandelen in de top-10 staan illustreert de revival van de beleggingsstijl die zo lang uit de gratie is geweest.

Sinds 2015 heeft de categorie structurele uitstroom gezien, maar de comeback van waarde heeft de kooplust onder beleggers aangewakkerd. Een netto instroom van 6,2 miljard euro en daarmee een organische groei van ruim 25% zal de fondshuizen die het vertrouwen bleven houden in hun waardestrategieën goed doen.

De top-5 fondsstromen binnen aandelencategorieën op basis van year-to-date instroom per eind september 2021:

top 5 fund flows 3Q 2021

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings