Fonds van de Week: Schroder ISF Greater China

De strategie van het Schroder ISF Greater China onder leiding van een zeer ervaren beheerder in Aziatische aandelen heeft zich bewezen gedurende meerdere marktcycli. De Morningstar Analyst Rating is Gold, de hoogst haalbare.

Robert van den Oever 16 december, 2021 | 8:59
Facebook Twitter LinkedIn

Schroder ISF Greater China in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: High
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

 

Schroder ISF Greater China

De strategie van dit fonds wordt consistent toegepast en heeft zich bewezen gedurende meerdere marktcycli. Het team onder leiding van de ervaren Louisa Lo hanteert een streng en gedisciplineerd kader voor aandelenselectie. De Morningstar Analyst Rating van dit fonds is Gold.

Uitgebreide toelichting

schroder greater china graph

 

Beheerteam
Louisa Lo, hoofd van Greater China Equity Investments nam de leiding over Schroder ISF China Opportunities op zich in september 2002. Ze heeft 28 jaar beleggingservaring in Aziatische aandelen, waarvan 25 jaar bij Schroders. Ze heeft consequent indruk op ons gemaakt met haar diepgaande kennis van de markt in China en duidelijk beargumenteerde beleggings-casussen. Ze beheert ongeveer USD 16,6 miljard aan mandaten in opkomend Azië per eind september 2021 en heeft voor al haar strategieën aantrekkelijke langetermijnrendementen gerealiseerd.

Lo wordt ondersteund door een 17-koppig en groeiend Greater China-team waarvan de leden gemiddeld 11 jaar beleggingservaring en vijf jaar dienstverband hebben. Sinds onze review van november 2020 kende het team de pensionering van Maurien Yau en het vertrek van zorganalist Wei Li. De werkzaamheden van de eerste zijn verdeeld onder het bestaande team, terwijl de vervanger van laatstgenoemde eind 2021 aan boord gaat komen.

Positief is dat het team middelen is blijven toevoegen, met twee regionale technologieanalisten en vier in China gespecialiseerde analisten die in 2021 toetraden. Lo herhaalde dat in het team nog meer onvrijwillige wisselingen te verwachten zijn, aangezien het fondshuis een relatief onervaren en jonge talentenpool voor de onshore Chinese markt uitprobeert. We blijven ons bewust van deze instabiliteit, maar de sterke portfoliomanagers en het goed gestructureerde beleggingsproces zorgen voor geruststelling. Al met al heeft ons grootste vertrouwen in Lo ertoe geleid dat we de People Pillar rating op High houden.

Fondshuis
Schroders bestaat ruim 200 jaar en nog altijd heeft de familie Schroder de helft van de aandelen in handen; dit stabiele eigendom heeft voor rust gezorgd.De kernexpertise van Schroders is aandelen en daarin heeft het een fondsenaanbod met fondsbeheerders van hoge kwaliteit, lange staten van dienst en oog voor de lange termijn, die ruime en diepgaande middelen tot hun beschikking hebben. Hoewel de Aziatische aandelenanalistentak veel verloop heeft laten zien, zijn daar vervangingen gedaan en bovendien zijn de senior fondsbeheerders op hun post gebleven. Doorgaans gaat het fondshuis goed en zorgvuldig om met opvolgingskwesties.

De variabele beloning voor aandelenfondsbeheerders is gekoopeld aan hun prestaties over drie- en vijfjaarsperiodes, waarbij de nadruk ligt op drie jaar. Bij obligatie- en multi-asset fondsen is dat één en drie jaar, want dat weerspiegelt volgens het fondshuis de perioden waar eindbeleggers voor die producten het meeste belang aan hechten.

Strategische planning voor de lange termijn, gesteund door de familie heritage, heeft gezorgd voor een cultuur van samenwerking waarmee het fondshuis doordesemd is. Dit biedt een stabiel platform voor selectieve overnames. Recent hebben enkele acquisities plaatsgevonden op de specialistische terreinen van private equity en impact investing. Ook zijn er allianties gevorm op het gebied van vermogensbeheer. Dat verbreedt het aanbod over de verschillende asset classes. Dat leidt gelukkig niet af van het open-end universum dat de kern van de business vormt. Op dat gebied zijn overigens geen aanvullende overnames te verwachten.

Proces
Het beleggingsproces van de strategie is consistent toegepast en bewezen gedurende meerdere marktcycli. Het team hanteert een streng en gedisciplineerd kader voor aandelenselectie dat streeft naar het identificeren van kwaliteitsgroeibedrijven. De analisten kijken naar houdbaarheid van concurrentievoordelen en slagkracht bij het evalueren van een bedrijf en houdt rekening met de toetredingsdrempels in de sector en het gevaar van vervanging door concurrenten.

Aandelen worden ingedeeld in vier categorieën op basis van hun groeivooruitzichten, en het team geeft de voorkeur aan bedrijven die een hoger rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC) kunnen genereren dan hun gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC), of die met ROIC die momenteel onder de WACC liggen, maar een stijgende trend vertonen. De analisten gebruiken een gestructureerd ESG-kader om elk bedrijf te beoordelen op een vijfpuntsschaal van "zeer zwak" tot "zeer sterk", met een focus op de G van governance, ofwel goed ondernemingsbestuur.

De ESG-ratings hebben gevolgen voor de onderliggende groeiaannames van een aandeel en de calculatie van de fair Value. Rekening houdend met deze reële waarde beoordelen de analisten de aandelen vervolgens van 1 tot 4, waarbij 1 staat voor een sterke overtuiging dat het beter zal presteren.

Louisa Lo stelt een portfolio samen van 50-90 namen. De sectorblootstelling blijft over het algemeen beperkt tot plus of min 15% ten opzichte van de MSCI Golden Dragon Index. De als "zeer zwak" aangemerkte aandelen krijgen  een actief gewicht van maximaal 200 basispunten op individueel niveau en een absoluut gewicht van maximaal 1000 basispunten op het totale portefeuilleniveau.

Prestaties
Portefeuillebeheerder Louisa Lo heeft sterke rendementen behaald sinds ze op 1 september 2002 de touwtjes in handen nam. Tot en met 31 oktober 2021 won de C Acc USD-aandelenklasse 14,31% per jaar, waarmee ze de MSCI Golden Dragon Index met 411 basispunten overtrof.

De strategie heeft zijn relatieve winnende reeks voortgezet, want over het afgelopen jaar, op 30 september 2021, behaalde de C Acc USD-aandelenklasse een rendement van 0,69%, waarmee deze de index met 30 basispunten versloeg. De aandelenselectie in de sector duurzame consumptiegoederen voegde in deze periode verreweg de meeste waarde toe, waarbij de onderweging in Alibaba, de overweging in Li Ning en Great Wall Motor en het vermijden van TAL Education positief bijdroeg aan de relatieve performance.

Aan de andere kant was de grootste negatieve impact het gevolg van de aandelenselectie in basismaterialen, zoals Shandong Gold Mining, hoewel dit gedeeltelijk werd gecompenseerd door het positieve allocatie-effect van de overweging van de sector. Tijdens onze bijeenkomst in november 2021 zei Lo dat de productie van de goudmijn in de eerste helft van 2021 tot stilstand was gekomen vanwege veiligheidsinspecties van de toezichthouder in de provincie na een reeks ongevallen eerder dit jaar. Desalniettemin merkte ze op dat dit een positieve ESG-ontwikkeling is en dat de productie sindsdien is genormaliseerd; ze houdt vast aan deze naam voor de portefeuille.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse C laten het fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Gold.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Schroder International Selection Fund Greater China C Acc USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Greater China, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

schroder greater china table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Pictet-Global Megatrend Selection

RobecoSAM Sustainable Water Equities

MFS Meridian US Concentrated Growth Fund

Robeco BP Global Premium Equities

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten