Fonds van de Week: RobecoSAM Sustainable Water Equities

Het fonds Robeco SAM Sustainable Water Equities volgt een gedisciplineerd en goed gestructureerd beleggingsproces dat voorsprong biedt op zijn concurrenten binnen het thema water. Wel leidt de aandelenselectie soms tot afwijking van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

Robert van den Oever 02 december, 2021 | 9:08
Facebook Twitter LinkedIn

RobecoSAM Sustainable Water Equities in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

 

RobecoSAM Sustainable Water Equities

Dit fonds wordt geleid door de ervaren Dieter Kuffer en werkt met een goed ontworpen en gestructureerd beleggingsproces. De aandelenselectie leidde in de afgelopen jaren meermaals tot achterblijven bij de benchmark in bepaalde periodes, maar het vertrouwen in de beheerder en zijn team blijft groot. Morningstar-analist Ronald van Genderen kent dit fonds een Morningstar Analyst Rating van Silver toe.

Uitgebreide toelichting

RobecoSAM water graph

 

Beheerteam
Deze strategie is sinds de start in september 2001 in de vaardige handen van Dieter Kuffer en dat maakt hem tot een van de langst zittende en ervaren managers binnen de sector Aandelen Water. Hij is een zeer deskundige belegger en staat in hoog aanzien. Zijn lange staat van dienst brengt continuïteit in de strategie, aangezien RobecoSAM in het verleden veel veranderingen heeft ondergaan. Bijvoorbeeld de reorganisatie in 2018 van het beleggingsteam van RobecoSAM, toen het thematische aandelenteam is opgericht.

Kuffer maakt deel uit van de groep die de strategieën voor water, gezond leven en circulaire economie van het fonsdshuis beheert. Die bestaat uit nog een portefeuillebeheerder, drie analisten en een nieuw aangeworven derde portefeuillebeheerder die start in januari 2022.

We beschouwen de analytische ondersteuning voor Kuffer als relatief licht; slechts twee van de  drie analisten dragen bij, en zij zijn bovendien niet volledig toegewijd aan deze strategie, maar werken ook aan de andere twee strategieën. We hebben extra bedenkingen bij de werkdruk van Kuffer na zijn aanstelling als hoofd van deze groep.

Het analistenteam voor duurzaam beleggen van RobecoSAM biedt ondersteuning, maar wordt geplaagd door historisch hoge en aanhoudende personele wisselingen. Tot slot wordt er nauwer samengewerkt met andere beleggingsteams binnen Robeco, maar dat beperkt zich in dit stadium nog tot bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten en het delen van informatie. Kuffer is een van de meest ervaren en stabiele managers in deze categorie, maar de vele personeelswisselingen, relatief lichte ondersteuning en voorbehoud ten aanzien van zijn werklast houden de People Pillar-beoordeling op Average.

Fondshuis
Robeco toont een sterke beleggingscultuur en fungeert als een goede rentmeester van het kapitaal van beleggers en dat levert een Parent Pillar rating van Above Average op. In 2013 nam het Japanse financieel conglomeraat Orix een belang van 90% in Robeco en sinds 2016 is het volledig in handen van Orix.

De groep, die uit meerdere autonome vermogensbeheerders bestaat, is geherstructureerd. Deze reorganisatie leidde tot verloop in de hogere regionen van het bedrijf, en dat ging door toen RobecoSAM werd geïntegreerd in Robeco in 2020. Gelukkig heeft de instabiliteit aan de top geen invloed gehad op de beleggingsteams van Robeco. Het fondshuis is er over het algemeen in geslaagd om getalenteerde beleggers aan te trekken en te behouden, hoewel wij een paar prominente portefeuillebeheerders hebben zien vertrekken in de afgelopen jaren.

Robeco blijft kapitaliseren op zijn bewezen expertise, waaronder kwantitatieve aandelen, thematische strategieën en credits, terwijl andere gebieden daarbuiten gerationaliseerd worden. Duurzaamheid is geïntegreerd in alle activaklassen en strategieën. Wel in verschillende mate, waarbij impact-strategieën nog altijd onder het RobecoSAM-label vallen. Het bedrijf biedt strategieën aan die gemiddeld genomen goed scoren op zowel kwantitatieve als kwalitatieve Morningstar-ratings.

Het beloningsbeleid van Robeco is afgestemd op de belangen van eindbeleggers door de nadruk te leggen op lange termijn risico-gecorrigeerde rendementen. Ook is het capaciteitsbeheer van de fondsen goed op orde.

Proces
Dit is een van de oudste water-strategieën en steunt op een goed gedefinieerd en gestructureerd proces. Het fonds belegt in watergerelateerde aandelen die zijn onderverdeeld in vier thema's (kapitaalgoederen en chemie, bouw en grondstoffen, kwaliteit en analyse, en nutsbedrijven), elk verdeeld in twee of meer subclusters. Deze ongeveer 170 bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 200 miljoen dollar moeten ten minste 20% van hun inkomsten genereren uit de water-industrie, terwijl voor de totale portefeuille een drempel van 50% wordt gehanteerd.

Na een eerste beoordeling blijven er nog 150 aandelen over voor verdere analyse door het team. Sterke nadruk ligt op de kwalitatieve beoordeling van een bedrijf, inclusief het bedrijfsmodel, de industrie, de concurrentiepositie en de financiële gezondheid. Die nadruk is na 2012 groter geworden als gevolg van onvolkomenheden bij de aandelenselectie die werden veroorzaakt door corporate governance en boekhoudkundige problemen bij verschillende portefeuille-posities.

Het team gebruikt verschillende waarderingsinstrumenten, maar het concept van economische winst/toegevoegde waarde heeft de voorkeur. Dieter Kuffer is niet op zoek naar de goedkoopste aandelen, maar hij heeft wel bewezen gedisciplineerd te zijn als het gaat om waarderingen.

Duurzaamheidsfactoren worden in het hele proces geïntegreerd; samen met RobecoSAM's sterke historie in duurzaamheidsonderzoek, denken we dat deze strategie een voorsprong geeft op zijn concurrenten in het waterthema. We vinden dat de aanpak is verbeterd met een grotere focus op corporate governance en boekhoudpraktijken en zich onderscheidt door sterke integratie van duurzaamheid in haar goed gedefinieerde en gestructureerde proces. Mede door de solide en consistente uitvoering komt de Process Pillar beoordeling uit op Above Average.

Prestaties
Dieter Kuffer's track record op deze strategie in de afgelopen twee decennia is relatief sterk. Vanaf de oprichting in september 2001 tot en met oktober 2021 heeft de 'clean' F EUR fondsklasse een gemiddeld rendement van 9% per jaar behaald, ruim boven het sectorgemiddelde van de categorie water dat op 7,34% ligt. Hoewel de standaarddeviaties voor de strategie iets hoger waren dan die voor concurrenten, was de voor risico gecorrigeerde prestatie nog steeds uitstekend.

Vergeleken met de categoriebenchmark van de S&P Global Water Index, die in december 2001 van start ging, zijn de resultaten van de strategie minder indrukwekkend, aangezien deze behoorlijk ondermaats presteerde. De strategie behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 8,48%, terwijl de index 10,80% opleverde.

Schadelijk voor de relatieve performance van de strategie waren de jaren 2010 en 2011, toen de strategie aanzienlijk slechter presteerde dan de index. De underperformance in 2010 werd veroorzaakt door enkele zwakke aandelenselecties, met name Chinese small-caps (Hanfeng Evergreen, Chaoda Modern Agriculture en Duoyuan Global Water). Het volgende jaar was een moeilijk jaar voor watergerelateerde aandelen, en deze strategie werd opnieuw gehinderd door een zwakke aandelenselectie onder Chinese small-caps (Chaoda Modern Agriculture, China Green en Duoyuan Global Water). Maar ook posities in Veolia en Suez nadelig pakten nadelig uit.

Sinds 2012 is de relatieve performance van de strategie verbeterd door de maatregelen van Kuffer. Het presteerde gemakkelijk beter dan zijn categoriegenoten en lag iets vóór op de categoriebenchmark. De afgelopen jaren maakte de strategie een sterke vlucht in 2020, vooral dankzij de onderweging in nutsbedrijven en de overweging in gezondheidszorg. In 2021 tot en met oktober bleef de strategie achter bij de categorie benchmark doordat zwakke aandelenselectie de positieve sector allocaties meer dan teniet deed.

 

Lees meer
Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Sector Water, afgezet tegen de categorie benchmark:

RobecoSAM water table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- MFS Meridian US Concentrated Growth Fund

Robeco BP Global Premium Equities

DWS Euro High Yield Corporates

Pimco Global Bond Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten