Fonds van de Week: Robeco Emerging Stars Equities

Het onbeperkte beleggingsproces waarbij hoge overtuiging voorop staat, maakt dit Robeco-fonds onderscheidend van zijn concurrenten. Wel kan de volatiliteit in sommige periodes hoger zijn. Het team bestaat uit ervaren opkomende-markten experts die hun speelruimte deskundig benutten. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

Robert van den Oever 05 januari, 2022 | 9:34
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco Emerging Stars Equities in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

 

Robeco Emerging Stars Equities

De aanpak van dit fonds onderscheidend doordat het team uit hoge overtuiging kan selecteren, zonder beperkingen ten aanzien van de benchmark. Dat kan leiden tot periodes van hogere volatiliteit, maar het lange-termijn track record is sterk. De prestaties laten de invloed van stijldominantie in de markt zien; toen groei-aandelen de overhand hadden, voelde het fonds dat, maar tegelijk presteerde het ruim beter dan de waarde-benchmarks. De Morningstar Analyst Rating voor dit fonds blijft gehandhaafd op Silver.

Uitgebreide toelichting

robeco em stars graph

 

Beheerteam
Deze strategie verdient een en Above Average beoordeling op de People Pillar vanwege de ervaring, lange dienstverbanden en vaardigheden van de belangrijkste personen in het beheerteam. Dit team wordt sinds eind jaren negentig geleid door Wim-Hein Pals, die drie decennia ervaring heeft met het beheren van portefeuilles voor opkomende markten bij Robeco.

De hoofdbeheerder van het fonds is Jaap van der Hart sinds november 2006. Hij begon in 1994 bij het fondshuis als kwantitatief onderzoeker en maakt sinds 2000 deel uit van dit team. Van der Hart behoort tot de meest ervaren professionals in dit team.

Fabiana Fedeli, die onderdeel was van de portefeuille-constructiegroep van het team samen met Van der Hart, Pals en Dimitri Chatzoudis en tevens mede-beheerder van deze strategie was, verliet Robeco helaas in april 2021. Ze was sinds 2013 lid van het team voor opkomende markten aandelen en werd in 2017 benoemd tot hoofd fundamentele aandelen bij Robeco. In tegenstelling tot andere teamleden volgde ze niet zelf een aandelen- of landensegment.

Haar rol in het team is ingevuld door Karnail Sangha, een zeer ervaren belegger die goed thuis is in het beleggingsproces van het team. Sangha kwam in 2000 bij het team. De twee fondsbeheerders worden ondersteund door negen andere ervaren beheerders en analisten die zetelen in Robeco's thuisbasis Rotterdam. Teamleden hebben een regionale focus en zijn verantwoordelijk voor aandelenonderzoek en het genereren van ideeën binnen hun respectievelijke regio's.

Het team is historisch gezien stabiel geweest, maar de laatste jaren is er wat personeel verloop geweest in de analistenrangen. Sinds 2017 zijn er vier van hen overgestapt naar andere teams of vertrokken bij het fondshuis. In 2021 werden twee nieuwe analisten aangeworven om de onderzoeksinspanningen van het team in China te versterken. Zeven in Azië gevestigde analisten met nog relatief korte dienstverbanden bij Robeco volgen Chinese aandelen voor zowel deze groep als Robeco's sterke aandelenteam in Azië-Pacific.

Fondshuis
Robeco toont een sterke beleggingscultuur en fungeert als een goede rentmeester van het kapitaal van beleggers en dat levert een Parent Pillar rating van Above Average op. In 2013 nam het Japanse financieel conglomeraat Orix een belang van 90% in Robeco en sinds 2016 is het volledig in handen van Orix.

De groep, die uit meerdere autonome vermogensbeheerders bestaat, is geherstructureerd. Deze reorganisatie leidde tot verloop in de hogere regionen van het bedrijf, en dat ging door toen RobecoSAM werd geïntegreerd in Robeco in 2020. Gelukkig heeft de instabiliteit aan de top geen invloed gehad op de beleggingsteams van Robeco. Het fondshuis is er over het algemeen in geslaagd om getalenteerde beleggers aan te trekken en te behouden, hoewel wij een paar prominente portefeuillebeheerders hebben zien vertrekken in de afgelopen jaren.

Robeco blijft kapitaliseren op zijn bewezen expertise, waaronder kwantitatieve aandelen, thematische strategieën en credits, terwijl andere gebieden daarbuiten gerationaliseerd worden. Duurzaamheid is geïntegreerd in alle activaklassen en strategieën. Wel in verschillende mate, waarbij impact-strategieën nog altijd onder het RobecoSAM-label vallen. Het bedrijf biedt strategieën aan die gemiddeld genomen goed scoren op zowel kwantitatieve als kwalitatieve Morningstar-ratings.

Het beloningsbeleid van Robeco is afgestemd op de belangen van eindbeleggers door de nadruk te leggen op lange termijn risico-gecorrigeerde rendementen. Ook is het capaciteitsbeheer van de fondsen goed op orde.

Proces
De beleggingsaanpak van dit fonds is goed gestructureerd en gedisciplineerd, en geeft de fondsmanager veel speelruimte om uit hoge overtuiging te beleggen. De consistente uitvoering van het proces in de loop der jaren, ongeacht de marktomstandigheden, onderscheidt het van concurrenten. De strategie verdient een Process Pillar-beoordeling van High.

Het proces bestaat uit twee stappen, te beginnen met een top-down landenallocatie. Vijf fundamentele factoren worden in dit stadium bekeken: macro-omgeving en politiek risico, winstverwachtingen, waardering, technische analyse en sentiment. Het kwantitatieve landenmodel van Robeco, voornamelijk gebaseerd op waardering en momentum, wordt ook als input gebruikt. De top-down allocatie stuurt de portefeuille in de richting van de landen die het team als meest aantrekkelijk beschouwt.

Binnen elke markt is de aandelenselectie gebaseerd op zowel kwantitatief als fundamenteel onderzoek. Het kwantitatieve model is gebaseerd op drie factoren: waarde (50%), momentum (25%) en winstherzieningen (25%) en dient vooral om ideeën te genereren en om de opvattingen die zijn afgeleid van fundamenteel onderzoek uit de dagen en te toetsen. Het team zoekt dan naar bedrijven die concurrentievoordelen hebben, maar die het als onjuist geprijsd beschouwt.

Waarderingsanalyse is van het grootste belang en is gebaseerd op discounted cashflow-analyse. Deze benadering die niet beperkt is ten aanzien van de benchmark leidt tot een zeer geconcentreerde portefeuille van 35-50 aandelen met een bescheiden jaarlijkse omzet die onder de 50% ligt. Blootstelling aan landen mag niet hoger zijn dan de weging in de MSCI Emerging Markets Index, plus 10%.

Prestaties
Vanaf het aantreden van Jaap van der Hart tot en met november 2021 heeft de fondsklasse F EUR respectievelijk 183 en 119 basispunten beter gepresteerd dan het categoriegemiddelde en de MSCI Emerging Markets Index. Op de lange termijn is deze outperformance te danken aan een robuuste aandelenselectie en, in mindere mate, landenallocatie.

In 2009 presteerde het fonds enorm beter dankzij een groter belang in mid-caps, dat sindsdien is afgenomen. Maar de risicomaatstaven van het fonds zijn nog steeds hoger dan die van vergelijkbare fondsen. In de afgelopen drie, vijf en tienjaars perioden was het fonds volatieler dan de index.

Hoewel dit te verwachten is van een dergelijke strategie met veel overtuigingskracht zonder risicobeperkingen voor de index, betekent dit ook dat het fonds grote prestatieschommelingen kan ervaren dan zijn concurrenten en dan de MSCI Emerging Markets Index. Het fonds bleef bijvoorbeeld aanzienlijk achter bij de index en zijn concurrenten in 2008, 2010, 2018 en nog erger in 2020, aangezien groei-aandelen in die jaren grotendeels de overhand hadden.

Het fonds presteerde wel ruimschoots beter dan de MSCI Emerging Markets Value Index, maar toonde tegelijk de omvang van de stijltegenwind waarmee het vorig jaar te maken had. Het profiteerde van een stijlomslag in 2021 en lag tot en met november ruim vóór op het categoriegemiddelde en de index. Zowel de landenallocatie als de aandelenselectie hebben positief bijgedragen. In de loop van de tijd zijn beleggers beloond vanuit een voor risico gecorrigeerd opzicht, waarbij de fondsklasser F EUR een positieve alpha van 1,13% op jaarbasis kende over de periode vanaf de oprichting in december 2006 tot en met november 2021.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse F laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Lees meer
Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Robeco Emerging Stars Equities F EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Opkomende Markten, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

robeco em stars table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- JP Morgan US Select Equity Fund 

Schroder ISF Greater China

Pictet-Global Megatrend Selection

RobecoSAM Sustainable Water Equities

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten