Fonds van de Week: JP Morgan US Select Equity Fund

Het beleggingsproces van JP Morgan US Select Equity Fund is verbeterd en efficiënter gemaakt. Voortaan is één hoofdbeheerder verantwoordelijk en zijn eerdere track record in deze beleggingsstijl is sterk. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

Robert van den Oever 23 december, 2021 | 8:15
Facebook Twitter LinkedIn

JP Morgan US Select Equity Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Average

 

JP Morgan US Select Equity Fund

Het beleggingsproces van dit fonds is verbeterd door niet langer met portefeuillesegmenten, ofwel sleeves, te werken, maar de volledige verantwoordelijkheid bij één hoofdbeheerder te leggen, Scott Davis. De analyse blijft in de kern vergelijkbaar; aandelen worden per sector gerangschikt waarbij de huidige marktprijzen worden beoordeeld in het licht van de verwachte toekomstige dividenden en vrije kasstroom. De Morningstar Analyst Rating van dit fonds is Bronze.

Uitgebreide toelichting

jpm us select graph

 

Beheerteam
Deze strategie blijft sterk afhankelijk van het kernonderzoeksteam van J.P. Morgan, maar wordt nu geleid door Scott Davis, die toezicht hield op het best presterende segment van dit voorheen multi-beheerde aanbod. Davis werd in augustus 2014 beheerder van 10% van deze strategie, maar zag dat al snel groeien, vooral nadat manager Thomas Luddy eind 2017 aftrad. Voordat hij de volledige controle kreeg, beheerde Davis 65% van het fonds.

Het trackrecord van Davis reikt iets verder dan zijn start als beheerder, want zijn eerste managementrol was op een aparte institutionele versie van de strategie. Zijn trackrecord daar overtrof de S&P 500-index in bijna 70% over de voortschrijdende perioden van één jaar en boekte de beste prestaties te midden van de andere segmenten.

Davis blijft gebruik maken van de ideeën van het kernonderzoeksteam van J.P. Morgan, dat uit 23 analisten bestaat met ruime ervaring in de sector. Hij heeft nu extra ondersteuning van Shilpee Raina, een voormalig analist op het Gold-rated JP Morgan Equity Incomefonds. Raina werd in november 2021 mede-beheerder en heeft een generalistische achtergrond, maar was recentelijk gespecialiseerd in consumentenaandelen. Op dat gebied kan het team extra versterking gebruiken na het vertrek van een paar slecht presterende analisten.

Fondshuis
De sterke beleggingscultuur van J.P. Morgan Asset Management, die tot uiting komt in de langdurige dienstverbanden van zijn goed op elkaar ingespeelde portfoliomanagers en diepgaande analytische middelen, ondersteunt handhaving van de Above Average beoordeling op de Parent Pillar.

In de diverse activaklassen en regio's bevat de gevarieerde line-up van het fondshuis veel fondsen die een Morningstar medal dragen, zoals de hoog aangeschreven Amerikaanse aandeleninkomstenstrategie die wereldwijd beschikbaar is. Er is de laatste tijd wat verloop geweest in het multi-asset team, maar het blijft zeer goed toegerust en ervaren. Het behoud van managers en de mate van afstemming voor Amerikaanse beleggingsfondsen steken gunstig af bij de concurrentie. De beloning van managers legt de nadruk op fondsbezit boven aandelenbezit, wat kenmerkend is voor een beursgenoteerd bedrijf.

Het bedrijf blijft zijn assortiment stroomlijnen en zijn middelen verder integreren. Zo werd eind 2019 de divisie multi-asset solutions gecombineerd met de passieve capaciteiten. Het bedrijf heeft geen trendy aanbiedingen gelanceerd, omdat het zijn passieve activiteiten de laatste tijd grotendeels heeft uitgebreid, maar overlap in het fondsenaanbod als gevolg van een overname en ongunstige fondslanceringen in het verleden drukken op op de succesratio, die het percentage fondsen meet dat overleeft en tevens beter heeft gepresteerd dan concurrenten.

De kostenniveaus worden regelmatig wereldwijd naar beneden bijgesteld; ze zijn relatief goedkoper in de Verenigde Staten dan daarbuiten. Het bedrijf bouwt ook aan zijn ESG-capaciteiten en ondersteunt onderscheidende initiatieven op het gebied van diversiteit.

Proces
Deze strategie heeft een verbeterd ontwerp, maar het is niet duidelijk of dat voordeel biedt dat verder reikt dan duidelijke en herhaalbare parameters. Dat resulteert in een Process Pillar rating van Average. Lead-manager Scott Davis leidt nu deze strategie, die voorheen zijn beheerd vermogen spreidde over twee extra portefeuillesegmenten die onder toezicht stonden van andere portefeuillebeheerders. De nieuwe structuur vermindert overlap in handel en positionering, waardoor de argumentatie van één team de constructie van de portefeuille bepaalt.

Hoewel het besluitvormingskader anders is, blijft het kernanalyseproces vergelijkbaar. Analisten rangschikken aandelen binnen elke sector, waarbij de huidige prijzen worden beoordeeld in verhouding tot verwachte toekomstige dividenden of vrije kasstroom. De prognosehorizon wordt opgedeeld in drie groeifasen. Davis richt zich met name op aannames rond de langetermijngroei van een bedrijf, die het grootste deel van de huidige waarde van een aandeel bepaalt. Hij gelooft dat bedrijven met een concurrentievoordeel niet moeten worden beperkt tot BBP-achtige eindgroeipercentages, terwijl hij tegelijk de vraag stelt of bedrijven met een uitdagende business wel een gemiddelde langetermijnvisie moeten krijgen.

Davis handhaaft een relatief geconcentreerde portefeuille van 50-60 aandelen, maar probeert de omvang van sector- of factorposities te beperken. Hij heeft ook de neiging om agressief posities toe te voegen of af te bouwen naarmate ze meer of minder aantrekkelijk worden volgens analistenmodellen, een tendens die profiteert als aandelenkoersen omslaan. Davis' eigenzinnige benadering heeft aantrekkingskracht, maar geeft geen duidelijk waarneembare voorsprong ten opzichte van zijn concurrenten.

Prestaties
Het was voor veel actieve beheerders in de large-cap blend stijl moeilijk om hun benchmarks te verslaan, maar deze strategie hield beter stand dan de meeste andere. Vanaf het debuut van manager Scott Davis in augustus 2014 tot en met november 2021, heeft de Amerikaanse R6-aandelenklasse op jaarbasis 15% rendement geboekt en daarmee versloeg deze de 14,2% van de S&P 500. Hoewel die periode ook bijdragen omvat van andere managers, presteerde Davis' stand-alone trackrecord van een vergelijkbaar, maar afzonderlijk beheerd mandaat beter dan het overkoepelende fonds.

Een groot deel van het succes van het fonds kwam in 2020, wat de achterblijvende rendementscijfers enigszins vertekent. De winst van 26,7% in 2020 overtrof de benchmark met meer dan 8 procentpunten. Over andere perioden presteerde het fonds aanmerkelijk zwakker: het presteerde ongeveer 51% van de tijd beter dan de benchmark op een voortschrijdende éénjaarsbasis sinds Davis aan het roer kwam.

Toch heeft de strategie de meeste concurrenten overtroffen. Per november belandde het in het hoogste deciel te midden van zijn rivalen in de categorie large-cap blend over de terugkijkende perioden van drie, vijf en tien jaar. Het fonds is echter wel iets volatieler geweest, maar niet zodanig dat het de voorsprong teniet deed. De Sharpe-ratio, een maatstaf voor het voor risico gecorrigeerde rendement, kwam uit op 0,95 ten opzichte van de 0,80 voor het concurrentiegemiddelde gedurende Davis' ambtstermijn.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse C laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van JP Morgan Investment Funds US Select Equity Fund C Acc USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen VS Large-Cap Gemengd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

jpm us select table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Schroder ISF Greater China

- Pictet-Global Megatrend Selection

RobecoSAM Sustainable Water Equities

MFS Meridian US Concentrated Growth Fund

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten