Fonds van de Week: JP Morgan Global Macro Sustainable Fund

Het JP Morgan Global Macro Sustainable Fund is de duurzame variant van een al langer bestaande macro-strategie die zich bewezen heeft. De ESG-aanpassingen in team en proces zijn goed doordacht. Morningstar volgt het fonds vanaf nu met een Morningstar Analyst Rating van Bronze.

Robert van den Oever 31 maart, 2022 | 8:38
Facebook Twitter LinkedIn

JP Morgan Global Macro Sustainable Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: -
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

JP Morgan Global Macro Sustainable Fund

Dit fonds is een duurzame variant van een al langer bestaande strategie van JP Morgan. De ESG-component is goed doordacht met slimme aanpassingen in het team en het beleggingsproces. De bestaande macro-strategie heeft zich inmiddels bewezen. Morningstar volgt dit tamelijk nieuwe duurzame fonds vanaf nu en kent het een Morningstar Analyst Rating van Bronze toe.

Uitgebreide toelichting

jpm global macro sust graph

 

Beheerteam
In de afgelopen drie jaar heeft teamhoofd Shrenick Shah het macroteam van JPMorgan geleid met een goede balans tussen continuïteit en vooruitgang. Als gevolg hiervan verkeert de groep vandaag in solide vorm, wat leidt tot een People Pillar-beoordeling van Above Average.

Dit diverse, hechte team bleek veerkrachtig toen twee van de oorspronkelijke drie medebeheerders van de vlaggenschip-strategie Global Macro Opportunities kort na elkaar het fondshuis verlieten: Talib Sheikh in februari 2018 en James Elliot in maart 2019. Shah was portefeuillebeheerder van het fonds sinds de oprichting in 2012 en greep snel in om een goede toekomst veilig te stellen.

De belangrijkte teamleden Benoit Lanctot en Josh Berelowitz, respectievelijk sinds 2017 en 2012 betrokken bij de strategie, zijn eind 2019 gepromoveerd tot medebeheerders, evenals Virginia Heriz in 2021. Het team is uitgebreid tot in totaal acht specialisten en zal naar verwachting verder groeien in 2022. Elk teamlid heeft zijn eigen expertisegebieden; Rose Thomas gaat over ESG-analyse.

In 2020 verlieten Shah en zijn team de multi-asset groep om zich aan te sluiten bij de wereldwijde groep voor alternatives binnen JPMorgan. Dit moet de managers meer flexibiliteit bieden op verschillende fronten, van budgettering tot betrokkenheid bij de gespecialiseerde investeringsteams van het bedrijf.

De toegang tot de infrastructuur en brede expertise van het fondshuis, waaronder multi-assetstrategen en regionale analistenteams, is een concurrentievoordeel voor deze strategie en het team. Het stelt de portefeuillebeheerders in staat zich op het grote geheel te concentreren zonder concessies te doen aan de diepte van het onderzoek dat nodig is voor een gedetailleerde implementatie van hun macrovisies.

Fondshuis
De sterke beleggingscultuur van J.P. Morgan Asset Management, die tot uiting komt in de langdurige dienstverbanden van zijn goed op elkaar ingespeelde portfoliomanagers en diepgaande analytische middelen, ondersteunt handhaving van de Above Average beoordeling op de Parent Pillar.

In de diverse activaklassen en regio's bevat de gevarieerde line-up van het fondshuis veel fondsen die een Morningstar medal dragen, zoals de hoog aangeschreven Amerikaanse aandeleninkomstenstrategie die wereldwijd beschikbaar is. Er is de laatste tijd wat verloop geweest in het multi-asset team, maar het blijft zeer goed toegerust en ervaren. Het behoud van managers en de mate van afstemming voor Amerikaanse beleggingsfondsen steken gunstig af bij de concurrentie. De beloning van managers legt de nadruk op fondsbezit boven aandelenbezit, wat kenmerkend is voor een beursgenoteerd bedrijf.

Het bedrijf blijft zijn assortiment stroomlijnen en zijn middelen verder integreren. Zo werd eind 2019 de divisie multi-asset solutions gecombineerd met de passieve capaciteiten. Het bedrijf heeft geen trendy aanbiedingen gelanceerd, omdat het zijn passieve activiteiten de laatste tijd grotendeels heeft uitgebreid, maar overlap in het fondsenaanbod als gevolg van een overname en ongunstige fondslanceringen in het verleden drukken op op de succesratio, die het percentage fondsen meet dat overleeft en tevens beter heeft gepresteerd dan concurrenten.

De kostenniveaus worden regelmatig wereldwijd naar beneden bijgesteld; ze zijn relatief goedkoper in de Verenigde Staten dan daarbuiten. Het bedrijf bouwt ook aan zijn ESG-capaciteiten en ondersteunt onderscheidende initiatieven op het gebied van diversiteit.

Proces
Deze strategie heeft nog maar een korte geschiedenis, maar de kernaanpak en filosofie zijn terug te voeren tot 2012, het jaar van oprichting van het vlaggenschipfonds Global Macro Opportunities. Toch is het proces bij deze fondsvariant aangepast om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstelling, wat een grotere integratie van ESG-criteria in de portefeuilleopbouw impliceert. Het resultaat is dat de asset-gewogen ESG-score van derden van het fonds boven het referentie-universum wordt gehouden.

Blootstellingen aan ESG-gerelateerde thema's en best-in-class bedrijven worden uitvergroot en er zijn strikte limieten voor derivatenposities op basis van index-analyse. Het team sluit ongeveer 15% van het aandelenuniversum uit op basis van de betrokkenheid van bedrijven bij controversiële activiteiten, maar staat heropname toe voor bedrijven met geloofwaardige transitieplannen. Gezien het veranderende landschap voor duurzame beleggingen, kunnen er in de toekomst nog verdere aanpassingen plaatsvinden, wat voor wat onzekerheid zorgt.

We verwachten dat deze strategie, gezien de bescheiden portfolio-overlap, voor risico gecorrigeerde prestaties zal leveren die in lijn liggen met die van het vlaggenschipfonds. De strategie wordt uitgevoerd op een flexibele, opportunistische en gefocuste manier. Het proces is gecentreerd rond seculiere en cyclische macro-thema's, waardoor strategische standpunten worden gecombineerd met tactische posities.

Het team hanteert een onderzoeksintensieve benadering bij het vertalen van die inzichten naar een zeer selectieve portfolio van doorgaans minder dan 100 posities. Deze stijl geeft het team veel discretie en kan leiden tot frequente veranderingen in de positionering van de strategie en brede risicoblootstelling, maar we denken dat het team een gedisciplineerd en herhaalbar proces hanteert rond het macro-thematische kader. Tegelijk wordt onnodige complexiteit vermeden.

Prestaties
Het trackrecord van deze strategie beslaat minder dan drie jaar en zelfs in die korte periode zijn er aanpassingen aan het proces geweest; onder andere het verhogen van het risicobudget van het fonds tot een verwachte volatiliteit van minder dan 8% ten opzichte van 6% eerder.

Sinds de oprichting in augustus 2019 tot en met februari 2022 heeft de 'clean' fondsklasse C een rendement behaald van 1,8% op jaarbasis, wat zowel het categorie-gemiddelde als de benchmark overtreft. We verwachten dat deze strategie een voor risico gecorrigeerd rendement zal opleveren conform het vlaggenschip-fonds Global Macro Opportunities. Die strategie is een van de weinige binnen de macro-categorie die zijn doel heeft bereikt.

Van december 2012 tot en met februari 2022 verdiende de fondsklasse C gemiddeld 6,4% per jaar bij een volatiliteit van ongeveer 7% en een lage correlatie met grote risicovolle activa. In de loop van de tijd heeft het team waarde toegevoegd voor de meeste activaklassen, evenals via hedgingstrategieën in volatiele perioden, hoewel de aandelenhuls van de strategie in de loop van zijn geschiedenis de belangrijkste rendementsmotor is geweest.

Vastrentende waarden zijn de zwakste plek, gezien de vlakke bijdrage sinds de oprichting. Het team heeft laten zien in staat te zijn om risico's te beheren en goed getimede agressieve activa-allocatie-oproepen te doen om de macro-ontwikkelingen en standpunten weer te geven. De strategie is echter niet immuun voor verliezen. Het team heeft de neiging om de voorkeur te geven aan groeiaandelen om zijn seculiere thema's te implementeren. Dit kan op het rendement drukken als de groeifactor uit de gratie is, zoals in het laatste kwartaal van 2016 en begin 2022.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse C laten het fonds uitkomen in het op een na goedkooplste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van JP Morgan Investment Funds Global Macro Sustainable Fund C Acc EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Alternative Macro Wereldwijd EUR, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

jpm global macro sust table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- T. Rowe Price Global Equity Growth Fund

- Fundsmith Equity Fund

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Schroder ISF Global Disruption

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten