Fonds van de Week: Loomis Sayles Multisector Income Fund

De strategie van het Loomis Sayles Multisector Income Fund kenmerkt zich door de tegendraadse beleggingsaanpak, die kan zorgen voor hogere volatiliteit. Maar de resultaten op lange termijn laten zien dat de keuzes van het beheerteam werken. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

Robert van den Oever 10 maart, 2022 | 8:24
Facebook Twitter LinkedIn

Loomis Sayles Multisector Income Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: High
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Loomis Sayles Multisector Income Fund

Het team van deze strategie is zeer ervaren en dskundig en hanteert een tegendraads proces dat zich op de lange termijn bewezen heeft. Op korte termijn kan er meer volatiliteit zijn, maar veranderingen in de portefeuillesamenstelling zijn bedoeld om dat tegen te gaan. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Uitgebreide toelichting

loomis sayles graph

 

Beheerteam
Deze strategie profiteert van een ervaren managementteam, een diepe pool van analisten en een schat aan middelen door het hele bedrijf. Hoofdmanager Dan Fuss verliet in maart 2021 zijn actieve management rol, maar desondanks is de strategie in uitstekende handen. gebleven Fuss was de pionier van de benchmark-agnostische benadering van de strategie en had de leiding vanaf de start in 1991. Hij blijft bij het fondshuis betrokken als adviseur en bestuurslid.

Mede-beheerders Elaine Stokes en Matt Eagan hebben sinds 2007 aan deze strategie gewerkt, terwijl Brian Kennedy zich in 2016 bij hen voegde. Alle managers werken al twee decennia of langer bij het bedrijf en houden aanzienlijke belangen in deze strategie, wat helpt om de belangen van het team af te stemmen op die van hun eindbeleggers.

De managers krijgen ondersteuning van senior strategen die aan elke sector zijn toegewezen om trends te helpen identificeren en ideeën van de analisten aan de portefeuille toe te voegen. Tevens hebben ze een van de grootste analistenteams in de industrie tot hun beschikking. Loomis Sayles heeft ook aanzienlijk geïnvesteerd in andere middelen, waaronder de uitbreiding van het risicobeheer, onderzoek naar gesecuritiseerde activa en macro-economische onderzoekscapaciteiten. Een structuur met commissies zorgt voor nauwgezetheid bij het ontwikkelen van de macro-economische standpunten van het vastrentende team, bijde asset allocatie en ook bij de yield curve positionering.

Fondshuis
Het in Parijs gevestigde Natixis Investment Managers (NIM) is de moedermaatschappij van meer dan 20 vermogensbeheerders van zeer verschillende omvang wereldwijd. Tot de grootste daarvan behoren de in de VS gevestigde namen Loomis Sayles en Harris Associates, dat de Oakmark fondsen runt. Elk filiaal heeft een grote mate van autonomie op het gebied van beleggingsproces, werving van personeel en dagelijkse uitvoering.

De kwaliteit van de beleggingscultuur en het rentmeesterschap varieerde in het verleden aanzienlijk tussen de filialen. In de afgelopen jaren heeft NIM zich gericht op het versterken van haar sterkste filialen en het toevoegen van belangen in extra boetieks met sterke beleggingsproposities. Zo faciliteerde het Loomis Sayles’ acquisitie van McDonnell Investment Management in 2019 en steunde het de aanwerving van een groot team van Europese kredietspecialisten van een rivaliserend bedrijf in 2020. NIM vergrootte ook zijn belang in de Australische waarde-gerichte fondsbeheerder IML met behoud van het unieke DNA van dat bedrijf en het stimuleren van zijn ervaren medewerkers om te blijven.

Tegelijkertijd heeft de moedermaatschappij enkele van haar zwakkere activiteiten geherstructureerd of afgestoten. In bepaalde gevallen leken dergelijke interventies veel te laat te komen. Bijvoorbeeld Ostrum, de lokale Franse vestiging van NIM, had een geschiedenis van middelmatig rentmeesterschap en allerhande tekortkomingen en daar werd in 2018 een grote kostenbesparing doorgevoerd. Dat was echter niet genoeg; daarom werden uiteindelijk de vastrentende activiteiten van Ostrum werden samengevoegd met die van rivaal La Banque Postale Asset Management in 2020, terwijl een aantal van zijn aandelenteams werden overgeheveld naar een team van DNCA, NIM's in Parijs gevestigde boetiek.

Ondertussen deed NIM's dochteronderneming H2O (overgenomen in 2010) beleggingen in illiquide bedrijfsobligaties die verkeerd uitpakten. Dat leidde ertoe dat het de afgelopen twee jaar activa in verschillende van zijn fondsen moest afschermen. De reactie van NIM was tijdens dit debacle teleurstellend, want het stelde beleggers aanvankelijk gerust dat de situatie onder controle was, waarna het een diepgaande audit van H2O beloofde, maar de resultaten daarvan zijn nooit openbaar gemaakt. Ten slotte bereikten NIM en H2O in 2020 een overeenkomst om uit elkaar te gaan, en de medeoprichters van H2O zullen naar verwachting het bedrijf in de komende maanden terugkopen.

Andere kleinere filialen hebben ook hun problemen gehad, zoals moeilijke opvolgingsplanning bij DNCA of buitensporige werkdruk bij Vaughan Nelson. De grote heterogeniteit van de dochterbedrijven toont de inherente moeilijkheid aan om een sterke investeringscultuur te bevorderen in een uitgestrekte en complexe organisatie; een pure hands-off relatie met gelieerde fondshuizen heeft zijn grenzen. De groep staat ook onder nieuw leiderschap: in april 2021 nam Tim Ryan, een veteraan in de sector met eerdere functies bij AXA IM, AllianceBernstein en Generali, de CEO-functie over van Jean Raby, die na vier jaar zijn functie neerlegde. Hoewel we onder Ryan geen grote koerswijziging verwachten, valt nog te bezien hoe goed hij in staat is om te gaan met de uitdagingen van deze heterogene groep.

Proces
Het team heeft laten zien dat het in staat is om waarde toe te voegen op de lange termijn door middel van zijn gedifferentieerde posities en tegendraadse benadering, ondanks zijn  avontuurlijke uitstapjes naar krediet met een lagere rating, niet in Amerikaanse dollars luidende schuld en gewone aandelen. De beheerders hanteren een agressieve, vaak tegendraadse benadering met de nadruk op corporate bonds. Het flexibele mandaat van de strategie staat tot 35% aan activa in namen beneden investment grade toe, en nog eens 20% in aandelen, met een maximum van 10% op gewone aandelen. Het team heeft in het verleden geconcentreerde aandelenposities in hoog-dividendbetalers gehad, maar is opgeschoven naar een meer gediversifieerde allocatie naar 30 tot 40 bedrijven om het hogere risico eind 2020 het hoofd te bieden.

Tegelijkertijd werd eind 2020 ook de blootstelling aan niet-Amerikaanse dollar obligaties drastisch verlaagd. Beide veranderingen zouden een deel van de ergste volatiliteit van de strategie moeten verzachten. Toch blijven beide vermogenscategorieën meedoen in de set aan mogelijkheden voor de portefeuille. Als gevolg van deze verlagingen zijn zowel gesecuritiseerde activa als in dollars luidende obligaties van opkomende markten op grote schaal in de portefeuille gekomen, terwijl: die voorheen slechts sporadisch voorkwwamen.

Enigszins compenserend voor deze potentieel risicovollere allocaties is het gedeelte cash in portefeuille en ook Amerikaanse staatsobligaties die het team heeft gebruikt om een defensievere houding uit te drukken en om sterk in prijs gedaald krediet te kopen tijdens uitverkoop-situaties. Maar de strategie blijft agressief en zal waarschijnlijk achterblijven bij concurrenten wanneer de kredietmarkten het moeilijk krijgen.

Prestaties
De beheerders hebben een solide staat van dienst die wordt gekenmerkt door snelle bewegingen in en uit liquide activa in combinatie met een doorgaans agressieve portefeuille. Over een periode van 10 jaar tot en met februari 2022 won de fondsklasse I/A USD 3,8% op jaarbasis en presteerde deze beter dan tweederde van de concurrenten in de categorie flexibele USD-obligaties.

De typisch agressieve benadering van het team heeft geleid tot aanzienlijke volatiliteit; de standaarddeviatie van de strategie was in de genoemde tienjaarsperiode hoger dan bij tweederde van zijn concurrenten. De afgelopen jaren zijn de prestaties wat wisselender geweest. Toen bijvoorbeeld kredieten in het laatste kwartaal van 2018 werden verkocht, bleef dit fonds met een verlies van 3,5% achter bij bijna al zijn concurrenten.

Maar de beslissing van het team om agressief bedrijfsobligaties uit het hele spectrum aan de portefeuille toe te voegen, droeg bij aan een sterk 2019 omdat risico werd beloond. Ondanks de geleidelijke verschuiving naar een defensievere houding tegen het einde van dat jaar was de combinatie van corporate credit en aandelen niet opgewassen tegen de pandemie van 2020. De strategie verloor 16% in de periode tussen de piek in de markt van 20 februari en het dieptepunt van 23 maart, voordat die tegen het einde van 2020 met 21% herstelde.

Met een rendement voor het kalenderjaar 2020 van 5,4% versloeg het fonds tweederde van zijn concurrenten. Positief is dat de beheerders hetzelfde tegendraadse proces blijven uitvoeren als ze altijd hebben gedaan. De recente aanpassingen moeten de volatiliteit tijdens de uitdagendere perioden herstellen.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse N/DM USD laten het fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Natixis International Funds - Loomis Sayles Multisector Income Fund I/A USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties USD Flexibel, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

loomis sayles table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Schroder ISF Global Disruption

Robeco New World Financials

JP Morgan US Select Equity Plus

Brandes European Value Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten