Fonds van de Week: BlackRock Continental European Flexible Fund

De Morningstar Analyst Rating van het BlackRock Continental European Flexible Fund gaat omhoog naar Bronze omdat na een roerige periode met veel verloop in het team de stabiliteit terug is. De nieuwe teamleden zetten de succesvolle aanpak voort en bewijzen zich met hun aandelenselectie.

Robert van den Oever 07 juli, 2022 | 8:25
Facebook Twitter LinkedIn

BlackRock Continental European Flexible Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

BlackRock Continental European Flexible Fund

Deze strategie had een tijd geleden te kampen met flink personeel verloop en verschuivingen van verantwoordelijkheden. Nu het team tot rust is gekomen, de stabiliteit is weergekeerd en de nieuwe teamleden zich bewezen hebben met hun beleggingskeuzes, vindt Morningstar's fondsanalist Ronald van Genderen het tijd voor een upgrade van de Morningstar Analyst Rating naar Bronze.

 

Uitgebreide toelichting

BGF European flex graph

 

Beheerteam
Onze overtuiging in dit team is hersteld door een aantal positieve ontwikkelingen in de afgelopen jaren na een periode van veranderingen. Dit resulteert in een verhoging van de People Pillar rating tot Above Average. De wijzigingen in het team betroffen het vertrek van een groot aantal teamleden, waaronder een aantal gerenommeerde en ervaren managers en analisten; veel herschikkingen van verantwoordelijkheden; en een teamherstructurering in juni 2019.

We denken dat het huidige team van hoge kwaliteit is en we zijn positief over de senior leden; ze maakten allemaal een zeer capabele en deskundige indruk tijdens de vele gesprekken die we de afgelopen jaren met hen hebben gehad. Het team omvat per mei dit jaar 23 leden tegen eerder 19; deze toevoegingen betreffen drie ervaren analisten op het gebied van financiën, gezondheidszorg en technologie.

Het team werd ook versterkt met een toegewijde data wetenschapper, die waardevolle inzichten verschaft ter ondersteuning van de onderzoeksinspanningen van het team, en een analist met een forensische boekhoudkundige achtergrond. Het team is een meer samenwerkende en hechte groep worden, wat blijkt uit de toegenomen overlap van bedrijven tussen de 12 verschillende strategieën die het team beheert.

Al deze ontwikkelingen hebben onze zorgen over de werkdruk van het team enigszins doen toenemen. Voor deze strategie is Giles Rothbarth de hoofdmanager sinds januari 2021, toen hij het roer overnam van Alister Hibbert. We beschouwen hem als getalenteerd, omdat hij Hibberts co-manager was sinds februari 2019. Hij begon als analist in BlackRock's fundamentele European equity-team in 2008 en werd daar in  2015 de back-upmanager van Hibbert.

Fondshuis
De voordelen van BlackRock wegen op tegen de nadelen; het verdient een een Above Average Parent rating. BlackRock belegt in totaal 6,4 biljoen dollar voor haar cliënten en is daarmee ongeëvenaard in grootte maar ook in invloed. Het fondshuis is marktleider en zet de standaard voor passieve beleggers met iShares. Het heeft een diep en getalenteerd vastrentende-waarden team.

De Aladdin-software is een essentieel hulpmiddel voor risicoanalyse en portefeuillebeheer voor de industrie. BlackRock Financial Markets Advisory heeft het vertrouwen en de mandaten van veel overheden veiliggesteld, waaronder het op pandemieën geïnspireerde schuldopkoopprogramma van de Federal Reserve. BlackRock biedt ook oplossingen op het gebied van alternatives, factor- en private equity-beleggingen en is voornemens zijn beursgenoteerde ESG-fondsen te verdubbelen en ESG in al haar strategieën op te nemen. De kosten voor haar producten zijn ook verbeterd.

De opgang van BlackRock heeft echter tegenslagen gekend. Meerdere pogingen om de line-up van actieve aandelenfondsen te vernieuwen, hebben nog niet geleid tot hetzelfde succes als bij de obligatiefondsen. Het bedrijf heeft tot nu toe slechts een aantal strategieën gelanceerd en die onder de aandacht gebracht bij haar investeerders.

In 2019 en 2020 heeft het fondshuis twee executives en een closed-end fondsmanager ontslagen wegens schending van de gedragscode van BlackRock, wat aantoont hoe moeilijk het kan zijn om bij zo'n kolos een ethische cultuur te koesteren en te handhaven. Hoewel het fondshuis de deugd van ESG predikt, heeft het vaak de kant van het management van een bedrijf gekozen bij het volmachtstemmen over ESG onderwerpen. BlackRock is niet de beste in alles wat het doet, maar weet wat de beste manier is om haar eindbeleggers te bedienen.

Proces
Giles Rothbarth heeft deze aanpak met weinig beperkingen en hoge overtuiging ongewijzigd gelaten nadat het roer van Alister Hibbert overnam in januari 2021. Zijn speelruimte in portfolioconstructie, de processtructuur en gedisciplineerde uitvoering, en de breedte en diepte van de aandelenselectie door het bredere team verdienen een Process Pillar-beoordeling van Above Average.

Het proces is gericht op bedrijven met een verdienkracht op middellange tot lange termijn die aanzienlijk hoger is dan de markt en niet is meegewogen in de aandelenkoers. Bottom-up aandelenanalyse is de belangrijkste drijfveer voor de selectie van effecten, maar sommige macro-inputs tellen ook mee bij het uitvoeren van fundamenteel onderzoek. Ideeëngeneratie volgt uit bedrijfsbezoeken, brancheconferenties, extern onderzoek en data-analyse. Ideeën worden besproken in teamdiscussies waar alle managers en analisten van het Europese aandelenteam bij zijn betrokken.

De structuur zorgt ervoor dat senior leden van het team anderen naar de meest aantrekkelijke delen van de markt kunnen leiden en peer reviews van onderzoek kunnen uitvoeren, voordat het aan het team wordt gepresenteerd. Bij de definitieve aandelenselectie vertrouwt Rothbarth op de uitgebreide en rigoureuze onderzoeksinspanningen van het bredere team. Ze onderzoeken aandelen via een gestructureerd raamwerk met drie lenzen: welvaartscreatie, veerkracht en verandering.

Hun waarderingskader maakt gebruik van een reeks technieken die afhankelijk zijn van het bedrijf en de sector. Portefeuilleconstructie is onbeperkt, en de manager kan grote aandelenposities nemen in de hele markt, inclusief mid- en small-caps, wat kan leiden tot grote sectorafwijkingen ten opzichte van de benchmark van de MSCI Europe ex UK Index-categorie.

Prestaties
Het trackrecord van de strategie met Giles Rothbarth als hoofdmanager is nog beperkt, maar hij heeft de aanpak ongewijzigd gelaten en hij werkt sinds 2015 samen met Alister Hibbert aan de strategie. Daarom zijn de resultaten op langere termijn nog steeds relevant. Tijdens Hibberts dienstverband van maart 2008 tot december 2020 waren de prestaties uitstekend.

De strategie leverde op jaarbasis 11,49% op, terwijl het gemiddelde van de aandelencategorie Europa excl. VK 5,52% per jaar bedroeg en de MSCI Europe ex UK Index 4,72% op jaarbasis won. De groeistijl van de strategie zorgde in deze periode voor een stevige rugwind. Maar zelfs vergeleken met de stilistisch relevantere MSCI Europe ex UK Growth Index (7,20%), was de outperformance van de strategie indrukwekkend.

Deze resultaten kwamen met bovengemiddelde risiconiveaus. De 'downside-capture'-ratio's waren gunstig voor de strategie, maar de standaarddeviaties lagen ruim boven die van het categoriegemiddelde en de benchmark, zoals kan worden verwacht door het onbeperkte mandaat van de strategie en de aanpak met hoge overtuiging.

Dit kan ook resulteren in ongelijke prestaties op korte termijn, zoals te zien is in 2011, 2014 en 2018. Rothbarth's staat van dienst lijkt tot nu toe op dit prestatieprofiel. In 2021 presteerde de strategie beter dan de categoriebenchmark omdat deze profiteerde van zijn groeistijl en tech-overwegingen, maar een negatieve aandelenselectie (Allegro en THG Holdings) was nadelig voor de relatieve performance. Eindelijk, gedurende de eerste vijf maanden van 202 .

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse D2 laten dit fonds uitkomen in het op een na duurste kwintiel van de categorie. Op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte prestaties ten opzichte van benchmark en concurrenten, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa exclusief Verenigd Koninkrijk, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

BGF European flex table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Allianz Europe Equity Growth

Pimco GIS Income Fund

Xtrackers MSCI World ESG ETF

MFS Meridian European Research Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten