Fonds van de Week: Xtrackers MSCI World ESG ETF

Het grote verschil tussen de Xtrackers MSCI World ESG ETF en zijn index is het ESG-mandaat dat een beduidend hoger risico met zich meebrengt, maar ook kans biedt op hogere resultaten. Het ESG-mandaat wordt ingevuld met MSCI-criteria. De Morningstar Analyst Rating van deze ETF is Bronze.

Robert van den Oever 15 juni, 2022 | 13:43
Facebook Twitter LinkedIn

Xtrackers MSCI World ESG ETF in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Average

 

Xtrackers MSCI World ESG ETF

Door het ESG-mandaat van deze ETF wijkt het risicoprofiel behoorlijk af van dat van de moederindex, en dat risico kan op de lange termijn wel of niet beloond worden. De kosten voor deze ETF zijn zeer concurrerend in vergeliojking met andere spelers in dit veld. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

Uitgebreide toelichting

Xtrackers graph

 

Beheerteam
Het Het team van Xtrackers is door een periode van veranderingen heen gegaan waarin sprake was van bovengemiddeld personeel verloop. Toch is het fondshuis erin geslaagd om sleutelfiguren binnenboord te houden en ook zijn de prestaties van de fondsen niet aangetast.

Het in Londen gevestigde team, geleid door Julien Boulliat, bestaat uit 10 portefeuillemanagers, zes assistent-portefeuillemanagers en een index research analist. Het team is verantwoordelijk voor het beheer van zowel synthetische als fysieke fondsen in de aandelen- en vastrentende assortimenten van Xtrackers. Het fondshuis heeft ook portfoliomanagers zitten in Frankfurt, Hong Kong en New York. De handel wordt gefaciliteerd door het handelsteam van het moederbedrijf DWS met bureaus in Frankfurt, New York en Hong Kong.

Xtrackers verwijst naar synthetische replicatie als 'indirecte replicatie'. Alle synthetische ETF's worden expliciet geïdentificeerd door het woord 'swap' in hun naam en volg het niet-gefinancierde swapmodel. De meeste aandelen-ETF's zijn nu ingeschreven in het multiswap-tegenpartijmodel, dat is ontworpen om het tegenpartijrisico te verminderen. Vanaf nu hebben de meeste synthetische aandelen-ETF's van Xtrackers meer dan één swap-tegenpartij op elk moment. De synthetische vastrentende en grondstoffen-ETF's staan momenteel nog op de enkele tegenpartij model.

Fondshuis
Na de beursgang in maart 2018 is DWS in zijn publieke vorm nog vrij nieuw. Hoewel Deutsche Bank een meerderheidsbelang houdt, heeft het bedrijf stappen gezet om meer onafhankelijkheid te krijgen van zijn geplaagde moederbedrijf. Vanaf 2020 zijn bonussen gekoppeld aan de prestaties van het vermogensbeheerbedrijf in plaats van de bank als geheel, en het bedrijf zal traditionele bedrijfstitels verwijderen om een plattere hiërarchie te creëren, wat het moreel en het behoud van talent mogelijk kan verbeteren.

De uitgebreide fondsenreeks van DWS omvat alle activaklassen, inclusief passieve strategieën, die worden aangeboden onder de merk Xtrackers. Hoewel er echte sterke punten zijn onder actieve fondsen, zijn veel aanbiedingen niet onderscheidend. De overvloed in het assortiment is ook een punt van zorg. Het bedrijf blijft wel nieuwe strategieën lanceren, zij het in een langzamer tempo. Nieuw aanbod houdt deels verband met een uitbreiding van de capaciteiten op het gebied van ESG, maar het bedrijf richt zich ook op de minder liquide ruimten voor vastrentende waarden, multi-assets en alternatieven.

De line-up op de Amerikaanse markt is gerationaliseerd om zich te concentreren op kerncapaciteiten. We waarderen het dat managers bij het fondshuis blijven en dat de variabele beloning rekening houdt met prestaties op langere termijn. De kosten liggen onder het gemiddelde in sommige markten. Er is echter een verkoopcultuur geweest en het vergaren van activa zal belangrijk blijven, aangezien Deutsche Bank sterk afhankelijk is van de winsten van DWS. 

Proces
De index begint met het screenen van de MSCI World Index op basis van MSCI's ESG-ratings, controversescores en zakelijke betrokkenheid. Het vereist dat bedrijven een minimale MSCI ESG-rating van BB en een minimum controversescore van 3, waarmee bedrijven met ernstige structurele problemen worden uitgesloten.

De strategie verwijdert ook bedrijven die een bepaald deel van de inkomsten halen uit alcohol, gokken, tabak, wapens, winning van fossiele brandstoffen of kernenergie. Bedrijven die banden hebben met controversiële of kernwapens worden uitgesloten, ongeacht de mate van betrokkenheid.

Om bedrijven met een lage blootstelling aan CO2-emissies te screenen, zijn de bestanddelen van de MSCI World Index gerangschikt op hun koolstofemissie-intensiteit. De top 20% van de effecten zijn uitgesloten. Het totaal gewicht van effecten in een sector die worden uitgesloten mag niet meer zijn dan 30% van het gewicht van de sector in de MSCI Wereldindex.

Om bedrijven te selecteren met een lage blootstelling aan fossiele brandstofreserves, zijn de bestanddelen van de MSCI World Index gerangschikt op de potentiële CO2-uitstoot per dollar van de marktkapitalisatie van het bedrijf. Effecten zijn uitgesloten totdat de cumulatieve potentiële koolstofemissie van de uitgesloten effecten 50% van de som van de potentiële emissie van de moederindex bereikt.

De index combineert de methodologieën; de effecten die zijn geselecteerd volgens de regels van beide methodologieën komen in aanmerking voor opname in de MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index. De uiteindelijke portefeuille is marktkapitalisatie-gewogen.

Prestaties
Het fonds veranderde zijn benchmark in de MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index in mei 2020; Voordien volgde het de MSCI World ESG Leaders Low Carbon Ex Tobacco Involvement 5% Index. Als we alleen naar het rendement kijken, overtrof het fonds sinds de verandering van benchmark het categoriegemiddelde met bijna 3,7 procentpunt per jaar. Het kostenvoordeel van het fonds en de voorkeur voor Amerikaanse aandelen zijn de meest aanzienlijke bijdragen aan zijn categorie-relatieve prestaties.

Het actieve risico ten opzichte van de MSCI World Index is 2,3% sinds de wijziging van de benchmark, op jaarbasis, en het was steeg tot 2,8% in het afgelopen jaar na de invasie van Oekraïne.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse laten het fonds uitkomen in het goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Xtrackers table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- MFS Meridian european Research Fund

Jupiter European Growth

Amundi Index MSCI Emerging Markets

Pimco GIS Total Return Bond Fund 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten