Instroom in ESG-fondsen daalt verder in tweede kwartaal

Fondsbeleggers blijven onzeker en aarzelen om vermogen in duurzame beleggingsfondsen te steken. De instroom in ESG-fondsen daalde in het tweede kwartaal opnieuw. Toch doen duurzame fondsen het nog altijd een stuk beter dan traditionele beleggingsfondsen, blijkt uit de fund flow data van Morningstar.

Robert van den Oever 02 augustus, 2022 | 15:55
Facebook Twitter LinkedIn

green money

De instroom van vermogen in duurzame fondsen is in het tweede kwartaal verder teruggelopen. Net als in het eerste kwartaal nam de instroom op kwartaalbasis af, maar die afname was minder sterk dan bij conventionele fondsen, zo blijkt uit ESG fund flow data van Morningstar.

De mix van inflatie, stijgende energiekosten, dreiging van een recessie en geopolitieke spanningen door de oorlog Oekraïne, blijft zijn tol eisen en drukt het sentiment onder fondsbeleggers aanhoudend. De wereldwijde netto-instroom van fondsvermogen in ESG-strategieën bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar $32,6 miljard, een daling van 62% ten opzichte van de $87 miljard per ultimo eerste kwartaal. Dat was op zijn beurt weer een daling van 35,7% in vergelijking met het cijfer per eind 2021. 

Wel presteerden duurzame fondsen beter dan traditionele fondsen, die een dramatisch tweede kwartaal meemaakten. Want in de eerste drie maanden van 2022 was nog sprake van dalende instroom die uitkwam op $141 miljard, maar in de daaropvolgende drie maanden sloeg dat om in een netto-uitstroom van maar liefst 280 miljard.

ESG flows q2 2022 2

 

Beheerd vermogen

De koersdalingen op de wereldwijde beurzen zorgden opnieuw voor een daling van het wereldwijde vermogen van ESG-fondsen, net als in het eerste kwartaal. Over die eerste drie maanden van het jaar bedroeg de daling 4% ten opzichte van december 2021, maar in het tweede kwartaal verergerde die daling to zelfs 13,3%, waarmee het beheerd vermogen per 30 juni 2022 uitkwam op $2.470 miljard.

Ook hier geldt dat het duurzame segment beter standhield dan het conventionele deel, want de wereldwijde fondsenmarkt als geheel zag het beheerd vemogen dalen met 14,6%.

Europa blijft het grootste deel voor zijn rekening nemen met 82% van het totale beheerde vermogen, gevolgd door de Verenigde Staten die goed zijn voor een veel kleiner marktaandeel van 12%.

ESG flows q2 2022 3

 

Europa is leidend

De Europese markt, de grootste ter wereld wat ESG betreft, boekte in het tweede kwartaal de laagste instroom sinds het eerste van 2020, toen de covid-pandemie losbrak. De instroom in het Europese universum bedroeg $31 miljard, een daling van 57% ten opzichte van het eerste kwartaal, en die periode toonde op zijn beurt een daling van netto-instroom met 37% vergeleken met het laatste kwartaal van 2021.

De organische groei in Europa, gemeten als flows ten opzichte van totaal beheerd vermogen, onderstreept de neerwaartse trend. Afgelopen kwartaal bedroeg die 1,3%, waar dat in het eerste kwartaal nog 2,9% was. Vorig jaar lag dat rond de 5%.

ESG flows q2 2022 5

 

De traditionele fondsen deden het in het afgelopen kwartaal slechter, ook als we kijken naar uitsluitend Europa. Europese conventionele fondsen kenden een netto-uitstroom van omstreeks $100 miljard. Dat is ongeveer 2,5 keer meer dan de uitstroom van het eerste kwartaal. De organische groei van de traditionele duurzame fondsen raakte verder in negatief terrein: van -0,3% in het eerste naar -0,5% in het tweede kwartaal.

Onderstaande grafiek maakt de verschillen in fund flows tussen duurzame en conventionele fondsen in één oogopslag inzichtelijk. Het lijkt erop dat ESG-bewust beleggers meer waarde-gericht zijn en naar de lange termijn kijken, en daadoor minder snel geneigd zijn om hun geld uit een fonds terug te trekken:

ESG flows q2 2022 6a

 

De Europese markt profiteert verder ook van de sterke regelgeving die duurzaam beleggen stimuleert, in het bijzonder de Sustainable Financial Disclosure Regulation van de EU. In het Europese landschap zijn duurzame fondsen nu goed voor 18% van de markt, 1 procentpunt méér dan een kwartaal eerder. Morningstar verwacht dat dit percentage zal blijven stijgen, omdat de vraag naar duurzaam beleggen vanuit de markt blijft toenemen. Om die reden brengen fondsaanbieders steeds nieuwe ESG-fondsen op de markt, of ze vormen bestaande fondsen om naar een ESG-gerichte strategie.

Het beheerd vermogen groeit momenteel ondanks die interesse niet verder, vanwege boven geschetste ontwikkelingen. Omdat fondsbeleggers huiverig zijn door de onzekere macro-economische situatie, is het beheerd voor het tweede kwartaal op rij gedaald na een lange reeks kwartalen van stijging, zo maakt onderstaande grafiek inzichtelijk:

ESG flows q2 2022 10

 

Aanbod blijft groeien 

De lancering van nieuwe producten ging ondanks de moeilijke marktomstandigheden gewoon door. De ervaring leert dat een tweede kwartaal in een kalenderjaar altijd een versnelling laat zien in de poductlanceringen. Morningstar telde 168 nieuwe fondsen die in het voorbije kwartaal in de markt werden gezet. Dat is 6% méér dan in het eerste kwartaal, maar 8% minder dan in het tweede van 2021.

Meer weten over Morningstar's Global Sustainable Fund Flows?

Klik hier voor het volledige rapport

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten