Fund flows juli: vrees voor recessie domineert

Alle asset classes hadden in juli te kampen met uitstroom, blijkt uit de fund flow data van Morningstar. Alleen passieve obligatiefondsen wisten nieuw vermogen binnen te halen. Fondsbeleggers waren terughoudend door de aanhoudende vrees voor hoge inflatie. Daar is angst voor een recessie nog eens bij gekomen. Dit is het overzicht van de fondsstromen over juli.

Antje Schiffler 31 augustus, 2022 | 9:17
Facebook Twitter LinkedIn

flows 22-7 1

De onzekerheid oonder fondsbeleggers blijft hoog. De oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie houden het sentiment al maanden in hun greep, en daar is nu de vrees voor een economische recessie bij gekomen, omdat de centrale banken wereldwijd de rente snel en fors aan het verhogen zijn, wat een rem kan zette op de economische ontwikkeling.

Het gevolg is dat alle hoofdcategorieën te kampen hadden met uitstroom van vermogen. Als we een specifieker onderscheid maken en actief en passief scheiden, dan blijkt dat passieve obligatiefondsen wel netto-instroom van nieuw vermogen wisten te boeken.

Alles bij elkaar zagen Europese beleggingsfondsen 25,1 miljard euro wegstromen in juli. Aandelenfondsen werden het hardst geraakt met 11,6 miljard euro aan uitstroom. Wereldwijde large-cap groei aandelenfondsen was de zwaarst getroffen categorie, waarbij anders dan in de voorafgaande maanden, zowel actieve als passieve fondsen uitstroom vertoonden. Eerder wist passief namelijk meestal wel nieuw geld op te halen.

Bij de obligatiefondsen viel het met en uitstroom van 2,3 miljard euro relatief mee, en bovendien was dat allemaal aan de actieve kant. Bij passief wisten met name Europese en Amerikaanse staatsobligaties en ook bedrijfsobligaties netto-instroom te boeken.

Fondsen in grondstoffen hebben het in het eerste halfjaar goed gedaan, maar in juli keerde de trend en zagen deze fondsen 6,9 miljard euro wegvloeien, nadat juni al een uitstroom van 2,5 miljard liet zien.

Het beheerd vermogen van de Europese fondsen tezamen steeg in juli naar 11.303 miljard euro vergeleken met 10.661 miljard euro per eind juni, wat een daling was ten opzichte van de 11.329 miljard euro ultimo mei.

flows 22-7 2

 

Actief versus passief
Het negatieve sentiment in juli leidde ertoe dat zowel actieve als passieve fondsen te maken kregen met uitstroom: actief zag 16,1 miljard euro wegstromen en passeif hield dat beperkt tot 3,2 miljard euro. Alleen passieve obligatiefondsen hielden het hoofd boven water met 5,4 miljard euro aan netto-instroom.

Onderstaande tabel laat zien dat aandelenfondsen de meeste uistroom lieten noteren, zowel bij actief als bij passief. Opvallend is ook de fikse uitstroom bij grondstoffen-fondsen.

flows 22-7 3

 

Groen in opmars
De regels van de Europese Unie omtrent publicatie van duurzame beleggingen, ook wel SFDR genoemd, zijn sinds 10 maart 2021 van kracht. Fondshuizen moeten informatie geven over de ESG-risico's en de negatieve impact van hun beleggingen op mens en maatschappij. Uit onderzoek van Morningstar blijkt dat SFDR duidelijk invloed heeft op het fondsenlandschap en de keuzes die beleggers én aanbieders maken. Sindsdien hebben fondshuizen veel van hun strategieën geüpgraded en nieuwe fondsen geïntroduceerd die voldoen aan de vereisten van Artikel 8 of 9 volgens het Morningstar ESG Commitment Level.

De 'donkergroene' fondsen van Artikel 9 haalden 6,3 miljard euro op, waarmee het dipje van juni met een lichte uitstroom eenmalig lijkt te zijn geweest. Bij de Artikel 8 fondsen echter zette de negatieve trend zich door. Die begon in februari van dit jaar en ook in juli was er weer sprake van uitstroom; 3,3 miljard euro.

flows 22-7 4

flows 22-7 5

 

Instroom op fondscategorie-niveau
Het is gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen geen verrassing dat de categorieën met de hoogste instroom zich in het obligatie-universum bevinden. Staats- en bedrijfobligaties bezetten de eerste drie plekken in de top. Beleggers zijn risico-avers en de rentes stijgen, dus zoeken ze naar veilige havens en dat komt tot uitdrukking in de categorieën die ze kiezen om hun vermogen aan toe te vertrouwen.

Wereldwijde lange-cap aandelen gemengd waren in juli opnieuw gewild. En ook de interesse in Chinese aandelen hield aan nu de economie aldaar steeds verder herstelt doordat de restricties minder worden.

flows 22-7 6

 

Uitstroom op fondscategorie-niveau
De minst populaire categorieën worden gedomineerd door grondstoffen en risicovollere obligatiecategorieën. Bij grondstoffen-gerelateerde fondsen in onder meer energie, landbouwproducten en metalen zien we dat de gekte van de afgelopen maanden wat tot rust is gekomen in juli.

Goud was ook minder in trek, en dat is opvallend omdat goud geldt als een vluchthaven in risicovolle tijden en ook als een soort verzekering tegen inflatie, iets dat juist nu enorm speelt in de markt.

flows 22-7 7

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Antje Schiffler  is editor voor Morningstar in Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten