Fonds van de Week: Schroder Asian Total Return

Het op kwaliteit en ESG gerichte beleggingsproces van het Schroder Asian Total Return fonds heeft zich bewezen. De beheerders zijn deskundig en ervaren in de regio Azië-Pacific en met hun portefeuillesamensteling verslaan ze hun concurrenten en hun benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Gold.

Robert van den Oever 07 september, 2022 | 14:38
Facebook Twitter LinkedIn

Schroder Asian Total Return in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: High
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

 

Schroder Asian Total Return

De zeer bekwame beheerders passen een bewezen succesvol beleggingsproces toe dat is gericht op kwaliteit en op ESG-criteria. Deze aanpak biedt een betere bescherming in neerwaartse markten dan bij veel concurrenten. De hoge overtuiging die Morningstar heeft op deze strategie en het beheerteam komt tot uitdrukking in de Morningstar Analyst Rating van Gold, de hoogst haalbare beoordeling.

 

Uitgebreide toelichting

Schroder Asian tl rt grpah

 

Beheerteam
De in Londen gevestigde beheerder Robin Parbrook en de in Singapore gevestigde King Fuei Lee beheren deze strategie sinds de oprichting in november 2007 gezamenlijk. Ze hebben meer dan 20 jaar beleggingservaring en werken al hun hele loopbaan bij Schroders. Beiden zijn eersteklas beleggers en we zijn consequent onder de indruk van hun diepgaande kennis van de portefeuille en duidelijke passie voor beleggen door de jaren heen.

Er is ook een grote synergie tussen de twee, aangezien Parbrook zijn expertise op het gebied van aandelenselectie in Aziatische aandelen inbrengt, terwijl Lee expert is op het gebied van Australische aandelen en zich richt op de kwantitatieve modellen achter de landenallocaties en hedging posities. Parbrook heeft vanuit Londen in de loop der jaren een goede verstandhouding opgebouwd met het Aziatische team. Bovendien leidde hij eerder het Asia ex-Japan Equities-team in Hong Kong.

De medebeheerders worden ondersteund door een van onze favoriete beleggingsteams in de regio, met 41 Asia Pacific ex-Japan analisten die gemiddeld 15 jaar ervaring in de sector hebben en gemiddeld zeven jaar in dienst zijn bij het fondshuis. Sinds onze beoordeling uit december 2020 voond in het Azië-team de pensionering van een analist in Zuidoost-Azië en het vertrek van een sector-analist plaats. De taken van de gepensioneerde analist werden verdeeld over het team en de andere analist is inmiddels vervangen.

Het team heeft in 2021 acht extra posities ingevuld, voornamelijk gewijd aan China, hoewel het verloop onder de onshore China-analisten naar verwachting hoog zal blijven, aangezien de nieuwe mensen jong en onervaren zijn. Ondertussen is het Australische team stabiel gebleven door de jaren heen. We hebben groot vertrouwen in Parbrook en Lee en hun goed gestructureerde beleggingsaanpak; die helpt om de kwaliteit van het team en van het onderzoek hoog te houden ondanks enig personeel verloop. De People Pillar rating is dan ook High.

Fondshuis
Schroders bestaat ruim 200 jaar en nog altijd heeft de familie Schroder de helft van de aandelen in handen; dit stabiele eigendom heeft voor rust gezorgd.De kernexpertise van Schroders is aandelen en daarin heeft het een fondsenaanbod met fondsbeheerders van hoge kwaliteit, lange staten van dienst en oog voor de lange termijn, die ruime en diepgaande middelen tot hun beschikking hebben. Hoewel de Aziatische aandelenanalistentak veel verloop heeft laten zien, zijn daar vervangingen gedaan en bovendien zijn de senior fondsbeheerders op hun post gebleven. Doorgaans gaat het fondshuis goed en zorgvuldig om met opvolgingskwesties.

De variabele beloning voor aandelenfondsbeheerders is gekoopeld aan hun prestaties over drie- en vijfjaarsperiodes, waarbij de nadruk ligt op drie jaar. Bij obligatie- en multi-asset fondsen is dat één en drie jaar, want dat weerspiegelt volgens het fondshuis de perioden waar eindbeleggers voor die producten het meeste belang aan hechten.

Strategische planning voor de lange termijn, gesteund door de familie heritage, heeft gezorgd voor een cultuur van samenwerking waarmee het fondshuis doordesemd is. Dit biedt een stabiel platform voor selectieve overnames. Recent hebben enkele acquisities plaatsgevonden op de specialistische terreinen van private equity en impact investing. Ook zijn er allianties gevorm op het gebied van vermogensbeheer. Dat verbreedt het aanbod over de verschillende asset classes. Dat leidt gelukkig niet af van het open-end universum dat de kern van de business vormt. Op dat gebied zijn overigens geen aanvullende overnames te verwachten.

Proces
Deze op kwaliteit gerichte absoluut rendement strategie blijft een robuuste en consequent toegepaste beleggingsbenadering volgen, wat een High Process Pillar rating oplevert. Het team begint met een kwantitatieve screening die is richt op eigenschappen die doorgaans een goede neerwaartse bescherming bieden, zoals dividendrendement en cashflow opbrengst.

Vervolgens doet het diepgaand onderzoek naar de concurrentievoordelen van de bedrijven en de deskundigheid van de managementteams. Het team heeft een voorkeur voor bedrijven met een positieve of verbeterende spread tussen lange-termijnrendement op geïnvesteerd vermogen en de gewogen gemiddelde kapitaalkosten. Het team maakt gebruik van een gestructureerd ESG-raamwerk om elk bedrijf te beoordelen op een vijfpuntsschaal van "zeer sterk" tot "zeer zwak", waarbij governance, ofwel goed ondernemingsbestuur, voorop staat. De ESG-ratings hebben gevolgen voor de onderliggende groeiaannames van een aandeel en de Fair Value calculaties.

De medebeheerders gebruiken een mean-reversion landenmodel en een kwantitatief marktmodel om te peilen welke landen goedkoop of juist duur zijn op basis van een 12-maands prognose. Als ze een aandeel wel zien zitten, houden, maar het vestigingsland is duur, dan zal het team een deel van het landenrisico strategisch afdekken via derivaten. Ze kunnen tactisch meer hedging toevoegen als ze in de komende drie tot zes maanden verder landenrisico waarnemen.

Het resultaat is een benchmark-agnostische portefeuille van 50-60 aandelen. Aandelen met een ESG-score van "Very Weak" worden beperkt tot een actieve weging van 200 basispunten op individueel niveau en een absoluut weging van 1000 basispunten op portefeuilleniveau. De omzet van de portefeuille blijft doorgaans onder de 30% per jaar, conform met de lange beleggingshorizon van de strategie.

Prestaties
Robin Parbrook en King Fuei Lee hebben geweldige resultaten behaald. Tussen 1 december 2007 en 31 december 2021 versloeg de 'clean' fondsklasse C Acc USD met een gemiddeld jaarlijkse rendement van 10,83% de MSCI AC Asia Pacific ex-Japan index met 689 basispunten. De strategie heeft een aanzienlijk lagere volatiliteit dan de index en zijn concurrenten, en de downside-capture ratio is slechts bijna de helft van die van zijn gemiddelde tegenstrever, dankzij de focus van de heerders op aandelen die een sterke neerwaartse veerkracht bieden en het gebruik van hedging.

Het voor risico gecorrigeerde rendement, gemeten aan de hand van een Sharpe-ratio, was 0,68 in deze periode, ruimschoots beter dan de 0,26 van de index. Desalniettemin bleef het soms achter bij de index en zijn concurrenten tijdens opwaartse markten. De fondsklasse C Acc USD behaalde in 2021 een rendement van 4,66% en versloeg de benchmark met 755 basispunten. Solide aandelenselectie, in het bijzonder in de sector consumentengoederen, was de drijfveer achter het rendement.

 

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse C laten dit fonds uitkomen in het op een na duurste kwintiel van de categorie. Op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte prestaties ten opzichte van benchmark en concurrenten, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Gold.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Acc USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Azië-Pacific ex-Japan, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Schroder Asian tl rt table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- JP Morgan US Value Fund

- T. Rowe Price Global Allocation Fund

Capital Group New Economy Fund

Vanguard LifeStrategy 60% Equity ETF

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten