Top-5 Inflation-linked obligatiefondsen: AXA aan kop

Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn in de eerste plaats obligaties en boden beleggers weinig bescherming in 2022. Maar tegelijk geldt: het is 'not over until the fat lady sings'. Morningstar kijkt naar de best presterende fondsen die beleggen in aan de inflatie gekoppelde obligaties.

Thomas De Fauw 02 januari, 2023 | 8:06
Facebook Twitter LinkedIn

inflation arm

De onderliggende inflatiedruk neemt in de meeste ontwikkelde economieën nog steeds toe, ondanks de recente daling in de ‘headline’ cijfers. In de VS bereikte inflatie in november 7,1% op jaarbasis. De kerninflatie kwam uit op 6% tegenover 6,3% in oktober. Hoewel de inflatie waarschijnlijk haar hoogtepunt heeft bereikt, zette de Fed haar beleid van renteverhogingen voort met een verhoging van 75 basispunten in november. In de eurozone blijft de inflatie hoog (10% op jaarbasis). Eerder deze maand kozen zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank ervoor om van renteverhogingen van 75 basispunten over te schakelen naar stijgingen van 50 basispunten, wat tot optimisme leidde op de beurzen.

Dit verandert natuurlijk niks aan het feit dat de centrale banken de komende maanden naar alle waarschijnlijkheid hun monetair beleid gewoon verder zullen verkrappen. ECB-president Christine Lagarde zei dat het restrictieve beleid “nog een weg te gaan heeft”. Belangrijk hierbij wordt hoe de diensten- en looninflatie zich verder zal ontwikkelen, nu veel grondstoffenprijzen lijken te stabiliseren. In de Verenigde Staten ligt de diensteninflatie nog steeds op het hoogste niveau in 40 jaar.

 

Niet zaligmakend

Inflatie gekoppelde obligaties zijn zoals de naam suggereert, effecten die zijn ontworpen om beleggers bescherming te bieden tegen inflatie. In de praktijk worden deze effecten, in tegenstelling tot nominale obligaties, geïndexeerd voor inflatie, zodat de hoofdsom en rentebetalingen mee stijgen en dalen met de inflatie.

Echter, ze bieden niet altijd volledige bescherming tegen inflatie en vooral op de korte termijn kan hun totale rendement tegenvallen. Net als nominale obligaties, waarvan de prijzen bewegen als reactie op renteveranderingen, zullen de prijzen van inflatie gekoppelde obligaties nog steeds dalen als de rente stijgt en vice versa. Meestal bewegen ze dus in dezelfde richting als conventionele obligaties en die laatste houden niet van inflatie. Als de centrale bank de rente verhoogt, worden alle obligaties dus minder aantrekkelijk.

Vooral obligaties met een langere looptijd, inclusief die gekoppeld aan inflatie krijgen het in een dergelijk scenario hard te verduren. Hoewel deze effecten in 2022 nog steeds beter presteerden dan de nominale equivalent met dezelfde looptijd, kon de aanpassing van de hoofdsom en daaraan gekoppelde rentebetalingen (de coupon is gebaseerd op een vast percentage van de hoofdsom) beleggers niet volledig compenseren voor de geleden verliezen. Stijgende rentetarieven zijn minder schadelijk voor obligaties met een korte looptijd.

 

De Top-5

Voor de Top-5 van deze week kijken we naar de best presterende fondsen die beleggen in aan de inflatie gekoppelde obligaties over de eerste 11 maanden van 2022 (waarvan een distributievergoedingsvrije fondsklasse beschikbaar is in Nederland).

Eenzaam aan kop van ons lijstje vinden we AXA’s Global Inflation Short Duration Bond fonds dat over de eerste 11 maanden van 2022, een positief rendement van maar liefst 9,1 procent kon voorleggen in euro terwijl de global inflation-linked bond Morningstar categorie en Bloomberg Global Inflation Linked index respectievelijk 5,9 en 13,4 procent in het rood staan. Deze outperformance heeft veel te maken met het korte duratie mandaat van het fonds (en staat in schril contrast met veel passieve strategieën).

Modified duration stond eind november 2022 op 3,2 versus een categoriegemiddelde van 8,3 en de portefeuille bestond voor 59% uit obligaties met een looptijd beneden de drie jaar ten opzichte van 26% voor de categorie. (Het fonds van Fidelity in de lijst had per eind-november een duratie van 4,6). Het fonds wordt sinds haar lancering in februari 2016 beheerd door Jonathan Baltora, hoofd sovereign, inflation en FX in het vastrentende team van AXA Investment Managers. Elida Rhenals vevoegde Baltora later dat jaar als portefeuillebeheerder.

Verder in de top 5 vinden we de iShares Global Inflation Linked Government Bond ETF die van Morningstar analisten een Silver rating krijgt, maar year-to-date een negatief rendement van 12,2 procent moest incasseren. Dit fonds biedt brede blootstelling aan de wereldmarkt van inflatie gekoppelde obligaties in ontwikkelde markten tegen een lage vergoeding, maar beleggers moeten begrijpen dat de markt voor deze obligaties vooral bestaat uit uitgiftes met langlopend schuldpapier om tegemoet te komen aan de behoefte van grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

Als gevolg hiervan hebben passieve strategieën, zoals deze, een hoge looptijd (doorgaans meer dan 10 jaar). Dit pakte helemaal niet goed uit in 2022 aangezien de centrale banken de rentetarieven agressief verhoogden om de inflatiedruk tegen te gaan.

Deze obligaties worden doorgaans gebruikt als aanvulling op risicobeheer bij andere vastrentende elementen binnen een portefeuille. Bovendien is een allocatie aan deze inflatie gekoppelde obligaties in een portefeuille doorgaans klein en niet onderhevig aan veel veranderingen, volgens Morningstar’s obligatie-expert Jose Garcia-Zarate.

 

Top-5 Inflation-linked obligatiefondsen

top 5 inflation linked NL

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten