Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

'Fundamentals voor bedrijfsobligaties zijn goed'

Volgens Laurence Mutkin, vastrentend strategist bij Threadneedle, is de tijd voorbij dat geld gratis was nu de Fed de tarieven zal verhogen en wereldwijd de economische groei hoog is. Dat is voor hem echter geen reden om zeer pessimistisch te zijn over diverse obligatiecategorieën: ‘De vraag is meer wanneer je weer moet gaan kopen.’

Freddy van Mulligen 01 juli, 2004 | 10:43
Wereldwijd staan economieën er volgens Mutkin goed voor, een mogelijke vertraging in de VS of China vormt volgens hem geen gevaar. ‘De groei heeft een brede basis en is daarmee ook minder kwetsbaar. Niet alleen de Amerikaanse consument draagt de groei, maar ook in China, Japan en in mindere mate in Europa is er sprake van een binnenlandse vraag.’

De keerzijde van economische groei is dat rentes stijgen en obligatiekoersen dalen. Vorige zomer maakten velen – inclusief de Fed - zich echter nog zorgen over het gevaar van deflatie. Inmiddels stijgt de inflatie weer. Historisch gezien is zij echter nog zeer laag en de huidige vooruitzichten beloven een bescheiden stijging. Zelfs voor Japan verwacht Mutkin dat er over geheel 2003 geen sprake zal zijn van dalende prijzen, hij verwacht dat het prijspeil daar gelijk zal blijven.

Inmiddels rechtvaardigt de economische situatie niet langer het gratis geld-beleid van de Amerikaanse en Europese centrale banken en liggen verhogingen in het verschiet. ‘De huidige rentetarieven zijn historisch gezien extreem laag. Ik verwacht niet dat de centrale banken de groei actief willen afremmen, maar een terugkeer naar neutrale renteniveau’s ligt voor de hand,’ aldus Mutkin.

Redelijke niveau’s in het verschiet

Voor staatsobligaties geldt dat de kapitaalmarktrente zal stijgen door de terugkeer van de inflatie – weliswaar gematigd - en de renteverhogingen van de Fed en dat Threadneedle negatief is over deze categorie. Toch zal de stijging beperkt uitpakken nu redelijke prijsniveau’s volgens Mutkin weer in het verschiet liggen.

Voor bedrijfsobligaties en hoogrenderende obligaties is Mutkin eveneens afwachtend, maar positiever. De angst voor stijgende rentetarieven is het verschil tussen de rente op bedrijfsobligaties en staatspapier recentelijk weer wat opgedreven terwijl de fundamentele aspecten voor bedrijfsobligaties gunstig blijven door de sterke economie.

‘Wij denken dat de renteopslag op bedrijfsobligaties naar beneden kan en langere tijd laag kan blijven en kijken op welk niveau we weer gaan kopen. Degene die beweert dat hogere tarieven van de Fed altijd slecht zijn voor bedrijfsobligaties heeft wat uit te leggen, want uit historische cijfers blijkt dat lang niet altijd het geval te zijn,’ verduidelijkt Mutkin.

Hetzelfde geldt voor hoogrenderende obligaties van ondernemingen en emerging markets. De renteopslagen zijn de laatste achttien maanden gedaald naar historisch lage niveau’s om de laatste weken weer wat te stijgen, wat Threadneedle nu nog voorzichtig maakt.

Mutkin heeft echter zeker weer plannen om op termijn te kopen:‘Obligaties van emerging markets hebben dezelfde renteopslag als tien jaar geleden. Toen was 12% van deze obligaties kredietwaardig, inmiddels is dat gestegen naar 50%. Je kan dus tegen dezelfde prijs een beter product krijgen dan toen.’

Een aanhoudende steun voor de obligatiemarkt is volgens Mutkin ook te verwachten van verzekeringsmaatschappijen. De eisen met betrekking tot de dekking van pensioenverzekeringen worden steeds strenger, dit jaar nog in de VK. Hierdoor zullen volgens hem verzekeraars vooral zeer langlopende obligaties kopen. Later in dit decennium zullen ook Europese verzekeraars met regels geconfronteerd worden die vergelijkbaar zijn met de Bazel-akkoorden waar banken nu mee te maken hebben.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming