Stijlvol beleggen

Beleggen is keuzes maken. Je kan beleggen in Koninklijke Olie, Microsoft, in beide of in geen van beide. Met dergelijke keuzes maak men niet alleen een selectie van aandelen, maar impliciet wordt er ook gekozen voor een regioverdeling, sectorverdeling en – zeer belangrijk – stijl.

Freddy van Mulligen 30 september, 2004 | 10:11
Facebook Twitter LinkedIn
Bij beleggingsstijl horen termen als waarde en groei. Waardeaandelen zijn laag gewaarde minder risicovolle aandelen, groeiaandelen zijn aandelen met een hoge (verwachte) groei van winst, cashflow en of omzet en dito risico. Het principe is simpel, een sluitende definitie is moeilijker te geven omdat er ook aandelen zijn die én laag zijn gewaardeerd én een hoge winstgroei kennen.

Beleggingsfondsen gaan heel verschillend om met het gegeven stijl. Er zijn fondsen met een uitgesproken waarde- of groeistijl, maar de meeste fondsen houden het midden. Bij wereldwijd beleggende fondsen (de large-caps) vind ik bijvoorbeeld in de Morningstar database met in Nederland geregistreerde fondsen 69 groeifondsen, 31 waardefondsen en maar liefst 161 fondsen zonder een uitgesproken groei- of waardev

oorkeur

Het zou van weinig stijl getuigen als men stelt dat waardefondsen beter zijn dan groeifondsen. Wel kan men eenvoudig verifiëren dat waarde- en groeifondsen elkaar in succes afwisselen. Eind jaren negentig leken waardefondsen ten dode opgeschreven. Sommige waardefondsen veranderden zelfs van strategie zoals het Delta Lloyd Investment Fund terwijl fondsen als het Ohra Aandelenfonds en het ABN Amro Trans Europe Fund torenhoge rendementen behaalden. Beide fondsen bungelen nu al weer jarenlang onder aan de lijstjes.

Het jaar 1999 was dus een goed jaar voor groeifondsen en een slecht jaar voor waardefondsen. De jaren 2000 en 2001 –nog in ons geheugen gegrift als slechte beleggingsjaren- waren voor waardebeleggingen echter helemaal geen ramp. In 2002 deden alle beleggingsfondsen het slecht, maar groeifondsen deden het wel ongeveer tweemaal zo slecht als waardefondsen. Het jaar 2003 was een fantastisch beleggingsjaar en stijl was een minder groot issue doordat smallcap aandelen de beste rendementen lieten zien. Het jaar 2004 laat tot nu toe een gemengd beeld zien.

Dividend is terug

De laatste jaren waren per saldo goed voor beleggingsfondsen die zich op waardeaandelen concentreren. Daarmee is ook de aandacht voor dividend weer terug. Dividend heeft een signaalfunctie, een onderneming die dividend betaald laat zien dat zij financieel gezond is en dat zij met vertrouwen de toekomst in ziet want een eventuele verlaging van het dividend moet worden voorkomen. Maar dividend is – net als de koerswinstverhouding – ook een waarderingsmaatstaf. Bij een gelijkblijvend dividend wordt het dividendrendement immers hoger als een aandeel lager wordt gewaardeerd.

Fondsen met aandacht voor dividend zijn populair in Nederland. Het ING Bank Hoog Dividend Aandelenfonds bestaat sinds september 2000 en heeft sindsdien de lijstjes aangevoerd. Ook in 2004 behoort het fonds tot op heden tot de best presterende 2% in zijn categorie.

Robeco maakte in september bekend een fonds te introduceren dat zich onder de naam Hoog Dividend Onroerend Goed zal gaan richten op onroerendgoedondernemingen welke een hoog dividend uitkeren.

ABN Amro heeft een reeks met High Income Funds die in aandelen of obligaties van ondernemingen met een hoog dividend beleggen. Het ABN Amro High Income Equity Fund bestaat nog kort, maar tot op heden zijn de prestaties zeer indrukwekkend.

Er is een cyclus waar te nemen tussen groei en waarde. Bij een hernieuwd optimisme op de beurs zijn groeiaandelen weer aan de beurt om de beste prestaties te laten zien, alhoewel we daar nu nog weinig tekenen van zien. Of het ooit zo mooi wordt als in de jaren negentig toen aandelen zonder winst(groei) de best presterende aandelen waren, is maar zeer de vraag. Daarbij is het ook nog eens zo dat sommige typische groeiaandelen als Yahoo en Amazon inmiddels alweer zeer fors gewaardeerd zijn en dus weinig ruimte laten voor verdere koerswinsten. Maar we moesten maar niet al te pessimistisch zijn voor beleggingsfondsen die in groeiaandelen beleggen. Ook eind jaren negentig voorzag slechts een enkeling dat waardebeleggen enorm aan populariteit zou winnen.
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten