ING (L) Invest Latin America

Fernando Luque stelde Roberto Lampl van het Latin America fonds van ING enkele vragen.

Fernando Luque 06 december, 2005 | 15:59
Facebook Twitter LinkedIn
Latijns Amerika is de top performer dit jaar. Wat is de verklaring hiervoor en wat zijn uw verwachtingen voor de komende maand? Is het niet te laat om te beleggen in deze regio?

De prestaties van de aandelenmarkten werd gedreven door het goede klimaat voor energieaandelen, vanwege de stijging in de olieprijzen, en het effect hiervan op ondernemingen gerelateerd aan deze sector, zoals bijvoorbeeld Tenaris welke meer dan 100% steeg en een grote positie was in onze portefeuille. We zagen ook een sterke groei van het aantal leningen in markten als Brazilië, Mexico en Colombia, wat uitmondde in een stijging van 50% van de bankaandelen in deze regio’s. Sommige grondstoffenaandelen hebben het erg goed gedaan, vooral ijzererts en cement profiteerden van

de sterke vraag. Aanbieders van mobiele telefonie presteerden ook goed, in het bijzonder America Movil met een rendement van 60%. Zelfs traditionele sectoren als nutsbedrijven lieten goede rendementen zien door stijgende tarieven en goede vooruitzichten. Een belangrijk deel van de resultaten komt door appreciatie van de munteenheden. De Braziliaanse real apprecieerde meer dan 15%, de Mexicaanse en Chileense Peso stegen eveneens. De conclusie is dat de rendementen breed gedragen worden door diverse sectoren en landen.

Na een uitstekende maand November van 7,5%, volgde een maand met een rendement van -5%, we staan nu op een rendement voor dit jaar van 48,5% en we verwachten een vlakke decembermaand. Het lijkt erop alsof kerst vroeg valt in de Latijns Amerikaanse markten. We vinden het niet te laat om te beleggen in de regio. Voor het volgend jaar zijn we positief, we verwachten grofweg een rendement van 15% door een hogere winstgroei, hogere rendementen op eigen vermogen en een lagere waardering ten opzichte van ontwikkelde markten. Volgend jaar kan wel een volatiel jaar worden door de presidentsverkiezingen in Colombia, Mexico en Brazilië.

Wat zijn argumenten voor en tegen om in de regio te beleggen?

Het voordeel van beleggen in deze regio is dat men profiteert van de bovengemiddelde economische groei van deze regio ten opzichte van het wereldgemiddelde. De markten zijn ook minder efficiënt, wat voor ons voordelig is omdat we een fundamentele benadering hebben. Het voornaamste nadeel is de volatiliteit die kan voorkomen door a) politieke gebeurtenissen b) de stromen van buitenlands kapitaal waar de regio afhankelijk van is en c) het wereldwijde klimaat, de regio is een exporteur van grondstoffen en kan dus geraakt worden door een significante daling in de wereldwijde groei.

Veel analisten menen dat Latijns Amerika het hardst geraakt wordt door de verhoging van de rente in de VS. Bent u het daarmee eens?

In het verleden zagen we een sterke relatie tussen een stijgende rente in de VS en dalende aandelenkoersen in Latijns Amerika. Gedurende de laatste 15 maanden hebben we dit niet gezien terwijl de Fed de rente verhoogde van 1% naar 4%. Gedurende deze periode zijn de koersen in Latijns Amerika met 100% gestegen. Deze keer worden de stijgende rentes tenietgedaan door de sterke binnenlandse economieën, en hun macro-economische positie (lopende rekening en overheidsbegrotingen) en de doorgaande groei in de VS en China gecombineerd met hogere olieprijzen, die goed zijn voor de regio omdat ze een netto-exporteur is van olie. Kijken we vooruit dan verwachten we een bescheiden groeivertraging als gevolg van het stringentere monetaire beleid in de VS, maar dit kan gecompenseerd worden door het lossere monetaire beleid dat we in Brazilië en Mexico zien. Daar worden de rentes verlaagd vanwege de hoge reële rentes in deze markten.

De twee grootste markten in Latijns Amerika zijn Brazilië en Mexico en grofweg gezegd verdelen de fondsen die beleggen in de regio hun portefeuille tussen deze twee landen. Is de landenverdeling de enige manier om opbrengsten te genereren, of zijn er verschillen tussen de afzonderlijke fondsen?

Dat hangt van de beleggingsstijl van de beheerder, de manager die meer een top down benadering heeft, zal de opbrengsten toeschrijven aan de landenverdeling. Onze aanpak is bottom up, in het afgelopen jaar hebben slechts zeer beperkte “country bets” in onze portefeuille gehad door niet verder dan 3% van het indexgewicht af te wijken. De nadruk ligt op het hebben van een geconcentreerde portefeuille met maximaal 55 namen en een hoog gewicht voor die aandelen die een interessante waarde/groei dynamiek hebben. In ons geval is het rendementsverschil ten opzichte van de benchmark (MSCI Latijns Amerika) vooral toe te schrijven aan de aandelenselectie.

Concreet sprekend over ING Latijns Amerika, zie ik dat het fonds een hoge correlatie heeft met de MSCI Latijns Amerika index, een karakteristiek die gebruikelijk is voor veel fondsen in deze categorie. Het lijkt erop alsof alle managers in dezelfde aandelen beleggen, of niet?

Ik geloof dat er overlap is tussen de aandelen in de portefeuille. De index bevat 120 namen en de top 9 is goed voor meer dan 50% van de index. De meer diverse onderste helft van de index zorgt ervoor dat tenminste de helft van de portefeuille verschilt van elkaar, zeker als men ook namen in beschouwing neemt die niet in de index zitten.

Wat zijn de criteria die u hanteert voor opname van een onderneming in de portefeuille?

We kijken naar liquiditeit, die moet minstens 500 000 dollar per dag zijn, we kijken naar de kwaliteit van het management, de groeiperspectieven van de onderneming, zijn concurrentiepositie en de dynamiek van de sector en de gevoeligheid ten opzichte van de nationale en internationale omgeving en natuurlijk naar de waardering.

In welk aspect is uw fonds verschillend van de concurrentie?

We hebben een actieve beheersbenadering en zoeken naar de beste beleggingsmogelijkheden door ons te focussen op de fundamentals van ondernemingen tezamen met een strategie om ons te focussen op een geconcentreerde portefeuille.
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten