Aegon Rente Fonds - Winnaar FD Morningstar Award 2009

Het Rente Fonds is een bastion van veiligheid.

Freddy van Mulligen 11 maart, 2009 | 13:36
Facebook Twitter LinkedIn

Er wordt alleen belegd in euro-obligaties en dan ook nog eens van overheden die een AAA-rating hebben. Landen als Italië vallen daarmee in ieder geval af terwijl beheerder Erik Leseman momenteel Oostenrijk en Frankrijk onderweegt omdat de markt ze niet helemaal vertrouwt.

Volgens Leseman is er zeker sprake van een bubble in staatsobligaties, maar zal deze bubble eerst nog groter moeten worden voordat hij uiteenspat door het enorme aanbod van nieuwe staatsleningen. Voorlopig gaat hij er vanuit dat de kapitaalmarktrente nog verder zal dalen en dat de meest liquide leningen, die van Duitsland, in de gratie zullen blijven van beleggers. Op langere termijn ziet hij meer in Nederlandse staatsobligaties omdat ze en lager zijn gewaardeerd en omdat Nederland zijn pensioenen veel beter heeft gefinancierd.

Meer en meer kijkt de beheerder naar de recent door de overheid gegarandeerde leningen van bijvoorbeeld SNS en ING waar hij tot 20% van het vermogen in mag beleggen. Voorlopig blijft het bij kijken en zijn de beleggingen staatspapier uit de benchmark van het allerveiligste soort.

Dat mag een niet actieve benadering lijken, maar schijn bedriegt. Door middel van het gebruik van derivaten wordt er een actief beleid gevoerd door positionering op de yield curve en het anticiperen op renteveranderingen. Over 2008 leverde dit uiterste veilige fonds een rendement van niet minder dan 11,5% op.

Om tot een visie te komen hanteer Aegon al 15 jaar lang een vier kwadrantenmodel waarmee de beleggers zich een beeld vormen over sentiment, de technische situatie, waardering en de macro-economische omgeving. Momenteel staan alle vier seinen volgens de beheerder nog op groen.

Aegon is niet de meest flitsende vermogensbeheerder, maar dat neemt niet weg dat het een grote speler is. Het zeskoppige team van Leseman heeft niet minder dan 10 miljard euro onder beheer in euro staatsobligaties. Het geld is afkomstig van Aegon zelf, van fondsbeleggers en van institutionele klanten. Aegon heeft ook lokale teams die zich richten op Engelse en Amerikaanse staatsobligaties.

Een gedeelte van het beheer van aandelen is door Aegon op afstand geplaatst. Het portefeuillebeheer van obligaties behoort echter tot de kerncompetenties van de verzekeraar.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten