Genomineerden beste fondsbeheerder wereldwijde aandelen 2011

Hier zijn de drie favoriete fondsbeheerders van de 28 Morningstar fondsanalisten in de categorie wereldwijde aandelen.

Maarten van der Pas 21 februari, 2011 | 17:29
Facebook Twitter LinkedIn

Jorik van den Bos
Kempen Global High Dividend | Analyse | Factsheet

Jorik van den Bos en zijn team hebben een langere staat van dienst dan op het eerste gezicht lijkt. Bij ING beheerden zij een vergelijkbare wereldwijde dividendstrategie en behaalden zij over een periode van vijf jaar betere resultaten dan vergelijkbare fondsen. Het kernteam werkt al meer dan tien jaar samen en heeft geen enkele steek laten vallen sinds zij tot Kempen behoren – zij hebben over drie jaar indrukwekkende resultaten geleverd, in een periode waarin veel vergelijkbare fondsen slechte prestaties leverden omdat zij financiële instellingen in bezit hadden die hun dividend schrapten. Het beproefde proces van het team is sterk op rendement gericht, maar duidelijk niet ten koste van alles. Om in de portefeuille te worden opgenomen, moet een aandeel een dividendrendement van 3,3 procent tonen, maar daarna onderzoekt het team diepgaand of dit dividend duurzaam is. Hierdoor zorgt het voor een portefeuille van kwaliteitsbedrijven, in plaats van de helaas veel voorkomende aandelen met een hoog dividend en een laag rendement. Het team is ook bereid te kiezen voor aandelen met een lagere marktkapitalisatie, indien zij er waarde in zien. Vorig jaar leverde onder andere de dienstverlening in de oliebranche, met namen als Fred Olson Energy en Seadrill Limited een sterke bijdrage. Ook aandelen uit de financiële dienstverleningssector droegen hun steentje bij. Dergelijke keuzes zorgden ervoor dat het fonds in 2010 in het topkwartiel eindigde. Het stabiele team, een bewezen staat van dienst in de loop van de tijd en een strategie die rendement benadrukt zonder de kwaliteit ervoor op te offeren, spreken in het voordeel van Jorik van den Bos.

 

Vincent Strauss
Comgest Growth Emerging Markets | Analyse | Factsheet
Magellan | Analyse | Factsheet

Vincent Strauss is een veteraan in het beleggen in opkomende markten. Hij heeft sinds 1994 de leiding over het Magellan Fund en nam in 2005 het roer van Comgest Growth Emerging Markets over. Hij beschouwt zijn cliënten duidelijk als partners voor de lange termijn en niet alleen als een bron van nieuw beheerd vermogen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij beleggers al enige tijd waarschuwt in de nabije toekomst geen geld meer te steken in opkomende markten - een zeldzame maar zeer verantwoorde aanbeveling. Strauss heeft een benijdenswaardige staat van dienst opgebouwd. Hij onderscheidt zich omdat hij geen concessies wil doen aan zijn strikte beleggingscriteria, die het beste worden samengevat met “kwaliteit” en “groei”, in deze volgorde. Daarom zet hij niet in op zeer cyclische aandelen en meed hij financiële instellingen lang voor de ineenstorting van 2007-2008. Dit kan leiden tot perioden met ondermaatse resultaten, waardoor het resultaat over 2010 van het fonds nog indrukwekkender wordt, omdat de markt vooral werd gedomineerd door aandelen in cyclische materialen. De focus van Strauss op zorgvuldig rentmeesterschap over het kapitaal van zijn beleggers, verstandige beleggingen op een zeer moeilijk gebied en zijn bewezen vermogen om in de loop van de tijd bovengemiddeld te presteren voor de aandeelhouders van zijn fonds maken hem tot een sterke kandidaat voor onze Awards.

   

Frank Lingohr
Lingohr-Systematic-LBB-Invest | Analyse | Factsheet

Frank Lingohr, die optreedt als adviseur voor Lingohr-Systematic-LBB-Invest en een serie andere regionale producten, bewijst beleggers al bijna twee decennia uitstekende diensten. Hij richtte 18 jaar geleden de gespecialiseerde Duitse vermogensbeheerder Lingohr & Partners op en heeft sindsdien een compact maar zeer deskundig team van beleggingsprofessionals om zich heen verzameld. Lingohr ontwikkelde het kwantitatieve model dat gebruikt wordt voor het beheer van alle fondsen van de onderneming. Dit wordt ondersteund door een kwalitatieve overlay die optimaal gebruik maakt van zijn uitgebreide ervaring in de branche, omdat het team op deze manier niet blind de signalen uit het model volgt; zo werd in 2007 de aanbeveling van het model om financiële waarden een overweging toe te kennen niet gevolgd – een beslissing die in de daaropvolgende financiële crisis zijn vruchten afwierp. Onze analisten hebben een hoge dunk van Lingohr & Partners; de onderneming richt zich duidelijk op het genereren van goede langetermijnresultaten voor beleggers en houdt vast aan haar kerncompetenties. In 2010 eindigde het fonds bijna acht procentpunten boven het gemiddelde van de categorie, vooral dankzij de aandelenselectie in materialen en de industrie en ondanks de minder positieve effecten voortvloeiend uit de lage Amerikaanse weging, veroorzaakt door de gelijke weging van landen in de portefeuille. De stijl van het team, dat zich weinig aantrekt van de benchmark of van andere fondsen, brengt risico's met zich mee. Dit was duidelijk te merken in 2008, toen de hoge blootstelling van het fonds aan cyclische sectoren en een onderweging in waarden in USD een verlies van 47,6 procent veroorzaakten, waardoor het in het laagste kwartiel van de categorie terechtkwam. Het team heeft echter getoond dat het die risico’s in de loop van de tijd ook met zeer gunstige gevolgen in kan zetten. Per eind januari 2010 bevindt Lingohr-Systematic-LBB-Invest zich in het eerste kwartiel van de Morningstar-categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde over drie, vijf en tien jaar.

   

Graham French
M&G Global Basics | Analyse | Factsheet

Graham French heeft veel van de kwaliteiten die wij graag zien in een fondsbeheerder. Hij werkt al meer dan 20 jaar bij M&G en leidt een sterk en stabiel team. Zijn beleggingsbenadering is op de lange termijn gericht en focust op het selecteren van bedrijven die kapitaal verstandig inzetten en respect hebben voor hun aandeelhouders, hetgeen strookt met zijn inzet om zowel waarde voor zijn beleggers te creëren als hun kapitaal te beschermen. Hij is ook een geduldige belegger en zijn proces heeft zich bewezen. Met het Global Basics Fund zoekt hij naar goede kansen op lange termijn in de bouwstenen van de wereldeconomie. Hierdoor zijn aan het fonds hogere risico’s verbonden, omdat zijn thema’s misschien niet altijd populair zijn, maar French heeft het geduld om ondermaatse resultaten op de korte termijn voor lief te nemen wanneer hij overtuigd is van het uiteindelijke potentieel van een aandeel. De langetermijnaanpak van French is de afgelopen drie jaar duidelijk voor het voetlicht gekomen. In 2008 werd het fonds met een aanzienlijke daling geconfronteerd en verloor het 26 procent aan waarde. De beheerder bleef echter bij zijn benadering en wijzigde de portefeuille slechts marginaal. Zodoende profiteerden beleggers in het fonds zowel in 2009 als in 2010 van een zeer sterk herstel. In deze jaren leverde het een rendement van respectievelijk 35,4 en 27,7 procent op, waarmee het de in 2008 geleden verliezen goedmaakte en aanzienlijk beter presteerde dan de categorie. French is een bijzonder vaardige beheerder, die zich duidelijk sterk inzet om voor zijn beleggers uitstekende rendementen op lange termijn te behalen.

   

Deze awards zijn bedoeld om beleggers in staat te stellen snel aan te haken bij de beste toekomstverwachtingen die door ons kwalitatieve onderzoeksteam werden opgespoord. De genomineerden moeten natuurlijk goede resultaten hebben geboekt voor beleggers tijdens het afgelopen kalenderjaar; in overeenstemming met onze benadering van kwalitatief onderzoek leggen we echter grote nadruk op de globale verdiensten van het aanbod door gebruik te maken van onze vijf basiscriteria (fondsmanager & team, fondshuis, beleggingsproces, rendement, en de kosten).

De bovenstaande beheerders zijn door 28 Morningstar’s Europese analisten voor de onderscheidingen genomineerd. De winnaars zullen bekendgemaakt worden tijdens de Morningstar Investment Conference in Wenen op 10 maart 2011.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten