Genomineerden beste fondsbeheerder Europese aandelen 2011

Hier zijn de drie favoriete fondsbeheerders van de Morningstar fondsanalisten in de categorie Europese aandelen.

Maarten van der Pas 21 februari, 2011 | 17:46
Facebook Twitter LinkedIn

Guy Lerminiaux
Petercam Equities Euroland | Analyse | Factsheet

Guy Lerminiaux heeft meer dan 20 jaar beleggingservaring en is sinds 2002 CIO Aandelen van Petercam. In deze functie is hij van essentieel belang in de sterke beleggingscultuur die deze kleine Belgische maatschappij kenmerkt. Die cultuur is ook zichtbaar in de zeer redelijke beheervergoeding die geldt voor het hele productprogramma van Petercam. Dit fonds hanteert bijvoorbeeld een beheervergoeding van slechts 1 procent voor de op particuliere beleggers gerichte A-aandelen en heeft een TER van maar 1,15 procent, ruim onder de mediaan voor zijn Morningstar-categorie Aandelen Eurozone Large Cap.

Lerminiaux is een echte stockpicker. Hij wil graag kennismaken met het management voor hij in een bedrijf belegt en is niet bang voor een tegendraadse aanpak. Bovendien is hij verstandig genoeg om zijn eigen fouten te erkennen, zoals het onderschatten van het financiële fiasco in 2008. Hoewel 2008/2009 misschien voor deze stockpicker te sterk werd gedomineerd door top-downfactoren, toonde hij in 2010 dat hij niet mag worden afgeschreven en zijn staat van dienst op lange termijn is daar het bewijs voor.

   

Gary Wright
Kempen European Small Cap | Analyse | Factsheet

Dit fonds kan zowel in mid- als in small-caps beleggen in heel Europa en de ervaren beheerder Gary Wright heeft in de loop van de tijd goed gebruik gemaakt van deze flexibiliteit. Wright benut de capaciteiten van zes uitmuntende collega's en past een consistente, op sterke overtuigingen gebaseerde aanpak toe, die leidt tot een portefeuille van slechts 30-40 aandelen. Hierdoor heeft zijn effectenselectie een grote impact. Zijn portefeuille bestaat voor het grootste deel uit gezonde bedrijven met een capabel management, hoge rendementen op het geïnvesteerd vermogen en hoge kasstroomrendementen. Een kleiner deel is belegd in ondernemingen die enige vorm van organisatorische verandering ondergaan.

In zijn vijf jaar als beheerder heeft hij op jaarbasis bijna 3 procent beter gepresteerd dan het gemiddelde van de categorie. In zowel 2009 als 2010 bleef Wright meer dan 10 procent voor op de categorie. Als gevolg daarvan heeft het fonds in de afgelopen twee jaar een plaats in het topdeciel van de categorie veroverd. De aandelenselectie in niet-eurolanden zoals Zwitserland deed het bijzonder goed, met aandelen zoals Metso Corporation, Rieter Holding en Mobilezone. Daarnaast bleek de onderweging van de zogenoemde PIIGS-landen en de financiële sector een scherpzinnige keuze. Hoewel het fonds een bovengemiddeld risicoprofiel heeft, menen wij dat beleggers op lange termijn worden beloond en dat het fonds een uitstekende keus is voor een small-/mid-capblootstelling.

   

Cédric de Fonclare
Jupiter European Special Situations | Analyse | Factsheet

Cédric de Fonclare krijgt terecht hoge cijfers van ons onderzoeksteam. Een van de redenen hiervoor is zijn ervaring. Hij werkte sinds 2000 voor dit fonds samen met de voorgaande beheerder, Leonard Howard-Spink, en nam in juli 2005 de leiding over. Hij is sinds mei 2001 ook verantwoordelijk voor het Europese (ex VK) deel van het Jupiter Global Managed Fund en is sinds januari 2003 beheerder van de pan-Europese SICAV van de groep (European Opportunities).

De Fonclare besteedt het grootste deel van zijn tijd aan het analyseren en beoordelen van aandelen en heeft geen specifieke voorkeur voor groei of waarde. Zijn pragmatische benadering combineert aandelenselectie met een sterk bewustzijn van het macro-klimaat en zijn top-downanalyse vormt vaak het kader waarvan hij bij verschillende gelegenheden in het verleden heeft geprofiteerd. Op aandelenniveau streeft hij ernaar om inzicht te krijgen in de groeidynamiek van een bedrijf, het potentieel voor verandering en de mate waarin de onderwaardering van het aandeel waardekansen biedt voor aandeelhouders. Hij is zich wel bewust van de benchmark maar laat zich er niet door binden, een flexibele aanpak die leidt tot een portefeuille die varieert naar gelang de onderliggende macro-/marktdynamiek.

De Fonclare’s proces heeft in verschillende marktsituaties zijn waarde bewezen: onder zijn leiding heeft het fonds beter gepresteerd dan de FTSE World Europe ex UK-index en het gemiddelde van de categorie; in het lastige jaar 2008 verloor hij minder dat de index en de categorie; in de stijgende markt van 2009 bleef hij iets achter op beide maatstaven, en in 2010 deed hij het weer beter. Wij menen dat hij een uitstekende beheerder is, die er werkelijk naar streeft solide rendementen te behalen voor zijn beleggers en die zijn kwaliteiten in de loop van de tijd meer dan bewezen heeft.

   

Frank Hansen
Allianz RCM Small Cap Europa | Analyse | Factsheet

Frank Hansen heeft getoond tot de betere beheerders te horen op het gebied van Europese small- en mid-caps (hoewel het als small-capfonds te boek staan, loopt zijn universum door tot flink op het mid-capterrein, tot 4 miljard EUR aan markkapitalisatie – een flexibiliteit waar Hansen vaak gebruik van heeft gemaakt). Hij staat al meer dan tien jaar aan het roer van dit fonds en heeft gedurende deze periode consequent een puur bottom-upproces toegepast, gericht op groeiaandelen van topkwaliteit, en tegelijkertijd een stabiel team van small-capanalisten geleid in Frankfurt en Londen. Zijn stijl brengt noodzakelijkerwijs meer koersrisico met zich mee dan waardegericht beheer; Hansen beheerst deze risico’s echter door de activa over een honderdtal aandelen te spreiden en de weging van afzonderlijke aandelen tot hoogstens 3 procent te beperken. Zijn proces is niet aan een benchmark gebonden en Hansen heeft met actieve posities in de loop van de jaren aanzienlijke waarde toegevoegd voor beleggers.

Het fondsresultaat in 2010 was voornamelijk te danken aan sterke keuzes zoals Asos plc, Weir Group en Dufry AG. Ook off-benchmarkselecties zoals Delticom en Burberry droegen in 2010 aanzienlijk bij aan het rendement van 34,7 procent(EUR)/29.9 procent(GBP), 12 procentpunt meer dan het gemiddelde van vergelijkbare fondsen in de categorie Aandelen Europa Mid-Cap en goed voor een plaats in het topdeciel van de groep. De strategie brengt duidelijk risico’s met zich mee, zoals bleek in 2008, toen het fonds meer aan waarde verloor dan de standaard in de categorie. Voor beleggers die blootstelling wensen aan sneller groeiende Europese small- en midcaps heeft deze aanpak zijn waarde echter dan bewezen.

   

Deze awards zijn bedoeld om beleggers in staat te stellen snel aan te haken bij de beste toekomstverwachtingen die door ons kwalitatieve onderzoeksteam werden opgespoord. De genomineerden moeten natuurlijk goede resultaten hebben geboekt voor beleggers tijdens het afgelopen kalenderjaar; in overeenstemming met onze benadering van kwalitatief onderzoek leggen we echter grote nadruk op de globale verdiensten van het aanbod door gebruik te maken van onze vijf basiscriteria (fondsmanager & team, fondshuis, beleggingsproces, rendement, en de kosten).

De bovenstaande beheerders zijn door 28 Morningstar’s Europese analisten voor de onderscheidingen genomineerd. De winnaars zullen bekendgemaakt worden tijdens de Morningstar Investment Conference in Wenen op 10 maart 2011.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten