1.1 Wat is een hedge fund - definitie

Over wat een hedge fund is en hoe het te werk gaat bestaat nog altijd veel verwarring.

Morningstar 05 januari, 2012 | 13:48
Facebook Twitter LinkedIn

Het aantal hedge funds is de afgelopen tien jaar flink is toegenomen en het fenomeen ‘hedge fund’ is uitgegroeid tot een geaccepteerde allocatiemogelijkheid in portefeuilles van institutionele en tegenwoordig ook particuliere beleggers. Toch bestaat er over wat een hedge fund is en hoe het te werk gaat nog altijd veel verwarring.

Toch worden de termen ‘hedge fund’, ‘private equity fund’ en ‘venture capital fund’ nog geregeld door elkaar gehaald. Een hedge fund opereert anders dan een private equity of venture capital fund, maar om de verwarring in stand te houden: er zijn ook overeenkomsten. Een hedge fund acteert ook anders dan een traditioneel beleggingsfonds.

Eenvoudig gesteld is een hedge fund een –relatief- beperkt gereguleerd beleggingsfon

ds dat een scala aan beleggingstechnieken hanteert en investeert in een scala aan effecten in een poging het verwachtte rendement te vergroten en tegelijkertijd het risico te verlagen. Veruit de meeste hedge funds zijn ontworpen om een constant rendement te halen los van de omstandigheden op de markt.

Door de vele technieken en effecten die managers van een hedge fund kunnen toepassen nemen zij diverse rollen aan: risicomanager, zakenbankier, durfinvesteerder en/of valutahandelaar. De portefeuille van een hedge fund kan aandelen en obligaties bevatten, maar ook futures, opties derivaten, grondstoffen en valuta’s. Dat maakt de verwarring –voor buitenstaanders- over wat een hedge fund is en doet alleen maar groter.

Morningstar’s definitie
In het verleden definieerde Morningstar hedge funds aan de hand van lokale regelgeving of de investeringsstrategieën die zij nastreven. De recente introductie van gereguleerde open-end beleggingsfondsen die strategieën toepassen die eerder gereserveerd waren voor hedge funds en de globalisering van veel  beleggingsproducten, heeft Morningstar gewezen op de behoefte aan een mondiale definitie van hedge funds.

Morningstar definieert hedge funds als investeringsvehikels die beperkt toegankelijk zijn voor een beperkte groep specifieke beleggers. Deze beperkingen moeten substantiëler dan zijn dan een hoge minimum inleg of een institutionele aanwijzing door de sponsor van het fonds.

In veel landen is de beperking om deel te nemen aan een hedge fund gebaseerd op het netto vermogen van een belegger of op de definitie van een professionele belegger. Sommige landen hebben juridische structuren of definities die fondsen identificeren als beperkt toegankelijk. Er zijn ook landen waar het niet toegestaan is om deze fondsen ​​in het openbaar te verkopen. Daarnaast worden fondsen waarbij operationele overeenkomsten afzonderlijk voor iedere belegger worden afgesloten over het algemeen beschouwd als hedge funds.

Morningstar wijst fondsen met dit soort beperkende criteria aan als hedge funds. De beperking is gekoppeld aan de regelgeving in het land van vestiging en is niet verbonden met het type investering of de beschikbaarheid om deze fondsen te kunnen verkopen buiten het land waar deze geregistreerd staat.


Vervolg
In de volgende paragraaf 1.2 zullen onderdelen uit de definitie als ‘beperkt gereguleerd’, ‘hedge’ en het verschil met gewone beleggingsfondsen verder worden uitgelegd.

Bekijk ook de voorafgaande paragrafen in deze cursus beleggen in hedge funds.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten