4.1 Option arbitrage

Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: option arbitrage.

Morningstar Benelux 08 januari, 2013 | 17:24
Facebook Twitter LinkedIn

Opties zijn er in veel varianten, zelfs als ze zijn gebaseerd op hetzelfde onderliggende effect. Ze zijn er in verschillende types: puts (inzet op een koersdaling van het onderliggende effect) en calls (inzet op een koersstijging van het onderliggende effect). Ze hebben verschillende koersen waarop de houder van de optie deze kan omzetten in het onderliggende effect en verschillende data waarop ze aflopen. Zogenaamde ‘Europese opties’ kunnen op elk moment tussen de datum van uitgifte en de datum van afloop uitgeoefend worden, waar dat bij ‘Amerikaanse opties’ alleen op de datum van afloop kan.

Het is welhaast onnodig om te zeggen dat met zoveel bijna dezelfde effecten er veel mogelijkheden zijn voor een arbitrageur om in te zette op prijsdiscrepanties.

Zeg dat een optiehandelaar van een hedge fund opmerkt dat een effect op de optiebeurs tegen een iets hogere koers staat genoteerd dan op zijn eigen markt. Hij koopt het onderliggende effect en koopt daarna een put optie en verkoopt een call optie met dezelfde uitoefenprijs en verloopdatum De put-call transactie heeft hetzelfde effect als het shorten van het onderliggende effect. In feite koopt de handelaar het effect tegen een lagere koers in de ene markt en verkoopt het tegen een hogere koers op de andere markt.

De volgende paragaaf zal gaan over pairs trading

Lees ook de voorafgaande paragrafen over arbitrage: 

3.1 Wat is arbitrage?
Veel hedge funds gebruiken arbitrage als hun primaire beleggingsstrategie. wat is arbitrage?

3.2 Arbitrage en transactiekosten
Een arbitragetransactie is alleen zinvol als de vaste en variabele kosten van een hedge fund worden terugverdiend. Er zijn 4 aspecten waarmee een succesvolle arbitrage rekening houdt.

3.3 Arbitrage zonder en met risico 
Pure arbitrage zonder risico is mogelijk, maar is zeldzaam. Een hedge fund dat alleen aan risicoloze arbitrage doet zal niet lang bestaan.

3.4 De gereedschappen voor arbitrage 
Om meer risico bij arbitrage te kunnen nemen en tegelijkertijd het risico te verkleinen heeft een hedge fund manager met derivaten, leverage, short-selling en synthetische effecten diverse instrumenten tot zijn beschikking.

3.5 Capital-structure arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: capital –structure arbitrage.

3.6 Convertible arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: convertible arbitrage.

3.7 Fixed-income arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: fixed-income arbitrage.

3.8 Index arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: index arbitrage.

3.9 Liquidation arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: liquidation arbitrage.

4.0 Merger arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: merger arbitrage.


Het voorbeeld voor option liquidation arbitrage is ontleend aan Hedge funds for dummies van Ann C. Logue.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • 3.9 Liquidation arbitrage 3.9 Liquidation arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: l...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten