1.2 Wat is een hedge fund - nog meer definitie

Wat betekenen de termen 'beperkt gereguleerd' en 'hedge' in de definitie van hedge fund?

Morningstar 05 januari, 2012 | 13:56
Facebook Twitter LinkedIn

In de vorige paragraaf 1.1 werd een hedge fund gedefinieerd als een beperkt gereguleerd beleggingsfonds dat een scala aan beleggingstechnieken hanteert en investeert in een scala aan effecten in een poging het verwachtte rendement te vergroten en tegelijkertijd het risico te verlagen. Veruit de meeste hedge funds zijn ontworpen om een constant rendement te halen los van de omstandigheden op de markt.

Hieronder zullen onderdelen uit de definitie als ‘beperkt gereguleerd’, ‘hedge’ en het verschil met gewone beleggingsfondsen verder worden uitgelegd.

Doordachte technieken
De term ‘hedge’ in de naam betekent ‘verkleinen of afd

ekken van risico’. Veel hedge funds zijn ontwikkeld om het risico voor zijn beleggers te verkleinen. Maar de definitie stelt ook, dat ze een constant of groter rendement proberen te genereren bij een bepaald risiconiveau dan gewone beleggingen. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak. Risico is immers gekoppeld aan rendement: hoe groter het risico, hoe hoger het rendement en andersom. Maar een hedge fund heeft manieren om het risico te reduceren zonder het rendement te beperken. Die manieren bestaan uit doordachte en soms agressieve beleggingstechnieken zoals short-selling en leveraging.

Bij ‘short-selling’ zoekt een fondsmanager naar aandelen waarvan hij verwacht dat hun koers zal dalen. Hij leent deze aandelen van beleggers die ze bezitten en verkoopt ze met het idee ze op een later tijdstip terug te kopen tegen een lagere koers om daarmee de lening af te betalen. De winst zit hem dan in het verschil tussen de hogere verkoopprijs en lagere terugkoopprijs.

Bij ‘leveraging’ belegt een fondsmanager met geleend geld. Hij leent veel kapitaal tegen een lage rente en investeert dat in beleggingen met een rendement hoger dan de rente (het zogenaamde hefboomeffect). Dit verschil is de winst. Het spreekt voor zich dat hier risico aan verbonden is, want de lening moet worden terugbetaald. Hoe de belegging ook uitpakt.

Weinig regels
Oorspronkelijk waren hedge funds in de Verenigde Staten zeer beperkt gereguleerd. De regels die er waren, kwam van de hedge fund manager zelf. Een hedge fund is een investerings- of beleggingsvehikel in privé-eigendom met beperkingen voor het aantal en type beleggers. Door deze eigendomsrestricties waren hegde funds uitgesloten van registratie bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Dat gaf ze het ‘voordeel’ van een beperkte mate van openheid op het gebied van registratie en rapportage van resultaten. Daar stond echter ook een beperkte bescherming van beleggers tegenover.

Om niet onder strikte beleggingsregels te vallen accepteren hedge funds alleen maar een inleg boven een bepaald –hoog- bedrag en van geaccrediteerde of gekwalificeerde beleggers. Regelgevers gaan er van uit dat vermogende beleggers de risico’s van beleggen in het algemeen beter begrijpen dan gemiddelde beleggers.

Maar de financiële crisis in 2008-09 maakte alles anders. In de Verenigde Staten werd in juli 2010 de Dodd-Frank Wall Street Reform Act aangenomen en die schrijft voor dat hedge funds met 150 miljoen dollar of meer aan beheerd vermogen zich voortaan registreren bij de SEC (klik op de link voor meer achtergrondinformatie).

Ook in Europa gingen er stemmen op voor meer controle op alternatieve beleggingsfondsen en hun managers. Het Europees Parlement keurde hiervoor in november 2010 een richtlijn goed, de zognaamde AIFM-richtlijn (klik op de link voor meer achtergrondinformatie). De AIFM-richtlijn dient voor 22 juli 2013 in Nederlandse wet- en regelgeving omgezet te zijn.
Voor hedge funds die met een aanzienlijke mate van leverage werken (externe financiering) betekent de AIFM-richtlijn  dat ze daarover informatie aan beleggers en aan de toezichthouder moeten verstrekken, zoals de maximale en de totale leverage die bedrag aan leverage dat is gebruikt. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan de toezichthouder beperkingen verbinden aan de leverage.

Hedge fund versus beleggingsfonds
Het grootste verschil met traditionele beleggingsfondsen is dat hedge funds veel meer vrijheid hebben om diverse beleggingstechnieken toe te passen. Deze diversificatiemogelijkheden geeft hedge funds het voordeel dat ze meer flexibiliteit hebben. Bovendien hebben ze hierdoor ook de mogelijkheid tot breed gespreide beleggingsrendementen,risico en volatiliteit.


Vervolg
Paragraaf 1.3 verdeelt hedge funds in categorieën op basis van hun beleggingsstrategie.

Bekijk ook de voorafgaande paragrafen in deze cursus beleggen in hedge funds.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten